Helen werkt bij Juzt met jongeren tussen de 14 en de 23 jaar die om wat voor reden dan ook hulp nodig hebben.

Lees meer
Helen Krijbolder

In de jeugdzorg werk je met kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar die problemen hebben. Daarnaast biedt je ook de ouders van deze jongeren hulp. Vaak hebben de problemen meerdere oorzaken, bijvoorbeeld opvoedings- en opgroeiproblemen, psychische problemen, mishandeling of misbruik binnen het gezin.

"In de jeugdzorg moet je hart hebben voor de jongeren waar je mee werkt"

Samenwerken 
Belangrijk is dat je samen met alle betrokkenen naar oplossingen zoekt. In de jeugdzorg heb je veel contact met mensen uit de omgeving van de jongere: gezinsleden, school, sportclub of andere hulpverleners (bijvoorbeeld medewerkers van een geestelijke gezondheidszorgorganisatie).

De werktijden in de jeugdzorg verschillen per organisatie en beroep. Vaak heb je de meest wisselende werktijden bij telefonische hulpdiensten of bij instellingen voor 24-uursopvang.

UITGELICHT

Wijkverpleegkundige bij de thuiszorg

Lees alle verhalen uit zorg en welzijn!

Lees meer
Praktijkverhalen

Een combi-opleiding voor Verzorgende IG en Maatschappelijke zorg?

Lees meer
Samen aan Zet