Joyce doceert en begeleidt studenten Sociale studies aan de Fontys Hogeschool. 

Lees meer
Joyce Mols

Als je werkt in welzijn, vang je vaak mensen met problemen op en help je ze verder. Je kunt werken met kinderen en jongeren, maar ook met vluchtelingen, drugsverslaafden en daklozen. Je kan welzijnswerk opdelen in maatschappelijk werk en sociaal cultureel werk.

Maatschappelijk werk 
In het maatschappelijk werk krijg je te maken met mensen met uiteenlopende problemen. Dit kan variëren van eenzaamheid, angst en mishandeling tot schulden en werkloosheid. Je lost de problemen niet op, maar helpt de mensen om zelf hun leven weer op de rails te krijgen. Hierna kunnen ze vaak zelfstandig weer verder.

Sociaal cultureel werk 
Sommige mensen hebben moeite om hun vrije tijd leuk en zinvol te besteden. In het sociaal cultureel werk probeer je mensen daarmee te helpen, zodat ze niet vereenzamen of overlast gaan veroorzaken. Je werkt met mensen van alle leeftijden. Belangrijke taken zijn het organiseren van activiteiten en het gezamenlijk opzetten van buurthuizen en jongerencentra. Je werkt vaak in een wijk of stadsdeel. Om mensen te motiveren om deel te nemen aan de activiteiten die je voor en met hen organiseert, is het belangrijk dat je een goede band met ze opbouwt.

De werktijden in de sector welzijn verschillen per instantie en per functie. Er zijn functies met vaste werktijden overdag, eventueel aangevuld met oproepdiensten. Maar er zijn ook banen met dag-, nacht- en avonddiensten.

UITGELICHT

Wijkverpleegkundige bij de thuiszorg

Lees alle verhalen uit zorg en welzijn!

Lees meer
Praktijkverhalen

Een combi-opleiding voor Verzorgende IG en Maatschappelijke zorg?

Lees meer
Samen aan Zet