OVER DE ORGANISATIE


Adresgegevens:
Willem II straat 21- 23
5038 BA Tilburg

Telefoon:   013 - 533 66 46
Fax: 013 - 533 65 40
ribw@ribwbrabant.nl
www.ribwbrabant.nl
5 VACATURES IN: RIBW Brabant RSS

RIBW Brabant is de basis voor herstel van mensen met een psychiatrische achtergrond. 
We begeleiden het herstelproces van mensen met een psychiatrische achtergrond bij het vinden van en weg in de samenleving. Voor iedere cliënt ziet de weg naar herstel er anders uit. Iemand kan begeleiding nodig hebben wij wonen, het vinden van een zinvolle dagbesteding en werk. Onze visie gaat uit van ondersteuning bij herstel.

RIBW Brabant wil op de kaart staan als een organisatie met een heldere missie. Uit de manier waarop we werken, blijken de organisatiewaarden; verbinding, vertrouwen, professionaliteit en inspiratie. Dit komt zowel tot uiting in de gelijkwaardige rollen tussen begeleider en cliënten als in de verbinding tussen medewerkers onderling en naar externen toe. We besteden veel aandacht aan de opleiding en de in te zetten methodieken van deskundige medewerkers. 

RIBW Brabant verleent zorg aan mensen die het nodig hebben: niet meer dan noodzakelijken niet minder dan verantwoord. Op individueel niveau worden samen met de cliënt doelen gesteld. We stimuleren eigen kracht, zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Daarbij hoort ook zo zelfstandig mogelijk wonen. Dat kan een groepswoning zijn, maar ook een zelfstandige woning en altijd midden in de wijk. Het vinden van geschikte dagactiviteitenhoort bij herstelondersteunende zorg. Samen met cliënten bekijken we wat de wensenen mogelijkheden op dat gebied zijn, met als doel optimaal te participeren in de maatschappij.

De methode waarmee gewerkt wordt, heet rehabilitatie. Als medewerker luister je goed naar wat de cliënt wil: samen zoek je naar de mogelijkheden voor de cliënt om zo prettig mogelijk te leven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ondersteuning bij wonen, vrije tijd, werken en sociale contacten. Ook begeleiding en ondersteuning bij bijvoorbeeld de huishouding, de lichamelijke hygiëne en gezondheid en bepaalde vormen van verpleegkundige handelingen behoren daarbij. Bij het begeleiden wordt niet alleen gekeken naar beperkingen, maar juist naar mogelijkheden van de cliënt.

De ondersteuning die we bieden is globaal in te delen in beschermd wonen, ambulante begeleiding en dagactiviteiten, arbeidsmatige activiteiten/werkvormen.
Bij RIBW Brabant werken ongeveer 500 mensen. Vanwege de spreiding over de regio Midden-Brabant is er altijd wel een stage of werkplek bij jou in de buurt!

NAAR BOVEN

LOCATIES:

RIBW Brabant

RIBW Brabant is gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Met onze professionele, resultaatgerichte en integrale aanpak zijn wij voor onze cliënten partner in herstel.
Wij werken aan duurzaam herstel. Daarom komen bij ons alle leefgebieden aan bod: wonen, daginvulling/werk, sociale relaties, financiën en gezondheid.

Eigen kracht
RIBW Brabant biedt herstelondersteunende zorg aan mensen die het nodig hebben. Dat doen we doelgericht: niet meer dan noodzakelijk, niet minder dan verantwoord. Samen met de cliënt worden persoonlijke doelen vastgesteld. Doel is zoveel mogelijk zelfredzaamheid op deze gebieden voor een optimale participatie in de samenleving. In het bereiken hiervan motiveren we tot het nemen van eigen regie over het leven.

De structuur van onze organisatie
We werken in de regio Midden-Brabant waar we herstelondersteunende zorg bieden: Tilburg, Waalwijk, Oisterwijk, Goirle, Gilze en Rijen, Hilvarenbeek, Heusden, Loon op Zand en Dongen. Ruim de helft cliënten maken gebruik van onze diverse vormen van beschermd wonen, terwijl de overige begeleiding aan huis ontvangen. Team KREW, samen werken aan werk, richt zich op een breed scala aan activiteiten en werkprojecten.


Met ongeveer 500 medewerkers (full-time en part-time) zetten wij ons in voor onze cliënten. De organisatie wordt bestuurd door de Raad van Bestuur samen met het managementteam en het stafbureau.


Telefoon: 013 533 66 46
Fax: 013 533 65 40


www.ribwbrabant.nl
info@ribwbrabant.nl
Adresgegevens:
Willem II straat 21 - 23
5038 BA Tilburg

WERKEN BIJ

Contactpersoon:

info@ribwbrabant.nl
www.ribwbrabant.nl

BEKIJK DE VACATURES

RIBW Brabant is gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van mensen met een ernstig psychiatrische aandoening. Met onze gedegen, professionele en totale aanpak zijn wij voor onze cliënten partner in herstel. Wij geloven in duurzaam herstel. Daarom komen bij ons alle levensgebieden aan bod: wonen, daginvulling/werk, sociale relaties, financiën en gezondheid. Wij stimuleren hierbij eigen kracht en verantwoordelijkheid

Kennis op peil houden
Als organisatie werken we resultaatgericht. Hierbij hanteren we vier kernwaarden: verbinding, vertrouwen, professionaliteit en inspiratie. Deze vind je terug in de gelijkwaardige rollen tussen begeleider en cliënten, en in de verbinding tussen medewerkers onderling en naar externe partijen. We besteden veel aandacht aan de opleiding van deskundige medewerkers en de in te zetten methodieken. Om de kennis van medewerkers actueel te houden worden er cursussen en trainingen gegeven en is er werkbegeleiding. 

Over de functies
Bij RIBW Brabant werken rond de vijfhonderd medewerkers, inclusief stagiaires en vrijwilligers. In totaal zijn er zo’n vijftig verschillende functies. Een greep uit de functies:
– persoonlijk begeleider
– begeleidingsmedewerker
– begeleider activiteiten en trajecten
– begeleidingsmedewerker activiteiten en trajecten
Bovendien hebben we ervaringsdeskundigen in dienst. Zij hebben zelf een psychiatrische achtergrond en willen en kunnen hun ervaring inzetten voor andere cliënten. Hiervoor hebben ze kennis opgedaan door middel van opleiding en/of praktijkervaring. Daarnaast kennen we functies ter ondersteuning van de directe cliëntenzorg.

Wat je moet weten over de doelgroep?
Wanneer je komt werken bij RIBW Brabant ga je werken met mensen met een psychiatrische achtergrond. Voor ons is een cliënt is niet op de eerste plaats iemand met een ziekte, maar iemand met bepaalde capaciteiten, talenten, wensen en behoeften. Wij richten ons op de mogelijkheden van de cliënt, op herstel, en niet zo zeer op de beperkingen. ‘Een cliënt is meer dan zijn diagnose’: dat is het uitgangspunt voor onze begeleiding.

Talentontwikkeling
Uit onder meer het medewerkersonderzoek blijkt dat RIBW Brabant een gezonde basis en passende cultuur heeft, een hoge medewerkerstevredenheid, een passende organisatiestructuur en gedreven medewerkers en management. Om de eigen unieke talenten van medewerkers van RIBW Brabant verder te ontplooien, is er veel aandacht voor talentontwikkeling. De hoge scores hebben er bovendien toe geleid dat RIBW Brabant behoort tot het selecte gezelschap van ‘Beste Werkgevers’.


LEREN BIJ

Contactpersoon:

stage@ribwbrabant.nl
www.ribwbrabant.nl

BEKIJK DE STAGES

De zorg verandert en de taken voor de zorgprofessional veranderen daarmee ook. Als stagiaire bij RIBW Brabant kun je vanuit je persoonlijke beleving werkervaring opdoen in een zorgorganisatie die inspeelt op deze ontwikkelingen.
Als stagiaire leer je mensen met een ernstig psychiatrische aandoening begeleiden en ondersteunen. Jaarlijks bieden we stageplekken aan ongeveer veertig gemotiveerde studenten.

“Als stagiaire bij RIBW Brabant mag je op heel veel verschillende gebieden meekijken en zoveel meemaken, dat vind ik heel waardevol.” Michelle van de Put, derdejaars student Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Klik hier om meer te lezen over haar ervaringen. 

Leer het vak van ervaren begeleiders met expertise in ziektebeelden als schizofrenie, borderline, eetstoornissen, verslaving, autisme, ADHD, persoonlijkheidsstoornissen en angst- en stemmingsstoornissen. Doe ervaring op met werken met de individuele rehabilitatie benadering (IRB), waardoor mensen met ernstige psychiatrische problematiek beter leren te functioneren met zo min mogelijk professionele hulp.

De medewerkers van RIBW Brabant gebruik van de laatste geavanceerde technologische middelen om hun werkzaamheden zo efficiënt en flexibel mogelijk uit te kunnen voeren. 

Meelopen in de praktijk
Voor studenten binnen de volgende opleidingen hebben wij mogelijkheden om in het derde of vierde studiejaar bij ons stage te lopen:  

• sociaal-agogische MBO opleidingen (3e of 4e jaars, niveau 4) in richting Maatschappelijke Zorg of Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening 
• HBO studie (3e jaars) in de richting Sociaal Pedagogische Hulpverlening of Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Daarnaast zijn er jaarlijks enkele stageplaatsen beschikbaar voor studenten van de opleiding Verpleegkunde en stagiaires van andere opleidingen die ondersteunend zijn aan het organisatieproces (zoals bijvoorbeeld secretariaat, financiële administratie en communicatie).

Afstudeerprojecten

RIBW Brabant staat open voor enkele afstudeerprojecten per jaar. Daarbij is het wel van belang dat je een concreet idee, onderzoek, project of thema aan ons voorlegt wat past binnen onze organisatie. We vragen daarom aan iedere afstudeerder om naast een motivatie ook een concrete onderzoeksvraag of opdracht aan ons voor te leggen zodat we kunnen beoordelen of deze bij ons past. 

Heb je interesse om een afstudeeropdracht binnen RIBW Brabant uit te voeren dan willen we je vragen om je motivatie en onderzoeksvoorstel te mailen naar stage@ribwbrabant.nl

BBL-trajecten
Op dit moment zijn er nog geen mogelijkheden voor het volgen van een BBL-traject. Neem regelmatig een kijkje op deze site om de ontwikkelingen te volgen.

Voorwaarden
We bieden onze stagiaires de mogelijkheid om te leren binnen een organisatie waar veel ruimte is voor eigen ontwikkeling en uitdaging. Een goede begeleiding staat daarbij centraal. Daarnaast bieden we je een stagevergoeding, verzekering en interne training aan. Hieraan zijn een aantal voorwaarden verbonden:

• je stage duurt minimaal 6 maanden en bij voorkeur 1 jaar
• je bent minimaal drie dagen en minimaal 24 uur per week beschikbaar 
• je kunt een Verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen

Neem contact met ons op
Heb je interesse dan vragen we je om uiterlijk 24 maart 2015 (voor HBO-stages) of 21 april 2015 (voor MBO-stages) je sollicitatie met cv te sturen naar stage@ribwbrabant.nl. Heb je een voorkeur voor een bepaalde doelgroep dan kun je dit in je sollicitatie aangeven, we proberen dan om hier zoveel als mogelijk rekening mee te houden. We streven ernaar om je na de sluitingsdatum zo snel als mogelijk te informeren over de mogelijkheden voor een stage. Er wordt eerst een selectie gemaakt op basis van je sollicitatie, vervolgens zal er een klikgesprek plaatsvinden met de praktijkopleider en stagebegeleider

 


VRIJWILLIGERSWERK

Contactpersoon:

info@ribwbrabant.nl
www.ribwbrabant.nl


Wil jij jouw talenten, kwaliteiten en ervaringen inzetten om mensen met psychiatrische klachten te helpen? RIBW Brabant is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die een steentje bij willen dragen aan onze zorg. 

RIBW Brabant biedt veel mogelijkheden voor vrijwilligerswerk, van cliëntgerichte activiteiten tot organisatie-ondersteunende taken. Door de veranderingen in de zorgsector wordt informele zorg steeds belangrijker. We gaan weer meer zelf doen en voor elkaar doen. Als vrijwilliger bij RIBW Brabant kun ook jij daaraan bijdragen. Bij de uitvoering van je werkzaamheden wordt je begeleid door onze professionele medewerkers. We houden rekening met je persoonlijke kwaliteiten en wensen. Je inzet is heel flexibel: van twee uur per maand tot een paar dagdelen per week. Vrijwilligerswerk bij RIBW Brabant is een inspirerende en zinvolle tijdsbesteding die veel mogelijkheden biedt voor het ontplooien van je talenten en kwaliteiten. En, niet onbelangrijk: het kan je kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

Ervaring van Milou 
Vrijwilliger Milou (24 jaar): “Elke vrijdagmiddag ga ik met Jan boodschappen doen. Jan heeft het Syndroom van Korsakov en gaat niet graag alleen weg. Samen lopen we het kwartier naar de winkel en halen we de boodschappen. Vaak gaan we nog wat drinken. In het begin vond Jan dat hij niets te vertellen had. Hij zei toen hij anderen zag praten: Dat zou ik ook willen kunnen: makkelijk praten. Nu we elkaar kennen, praat hij vaak over gewone dingen, zoals de reclame op tv. Jan weet dat ik speciaal voor hem kom. Die middag wil ik er ook echt voor hem zijn.”

Soorten vrijwilligerswerk
We hebben veel behoefte aan vrijwilligers, vooral voor de ondersteuning van cliënten die beschermd wonen en cliënten die begeleiding thuis krijgen. Voor hen ben je als vrijwilliger van groot belang, want mede dankzij jouw inzet wordt hun sociale netwerk vergroot en hun aansluiting bij de maatschappij beter. Werk je liever in een kantooromgeving? We hebben ook mogelijkheden voor organisatie-ondersteunende werkzaamheden, zoals secretariële taken of gastheerschap. 

Ben je zelf cliënt bij RIBW Brabant en eraan toe om een actieve rol als vrijwilliger in te nemen? In overleg met je persoonlijk begeleider en een medewerker van team Herstel Ondersteunende Zorg bekijken we jouw mogelijkheden.

Aansluitend op jouw wensen
Als je interesse hebt in vrijwilligerswerk bij RIBW Brabant is het handig om eerst eens na te denken over de werkzaamheden die je zou willen doen. Wat is de reden dat je vrijwilliger wilt worden? Welke van jouw kwaliteiten kunnen van pas komen bij het doen van vrijwilligerswerk? Hoeveel tijd wil je erin steken? Voor welke groepen mensen wil je je graag inzetten? Hoe beter je je bewust bent van jouw wensen, hoe beter wij de werkzaamheden daarop af kunnen stemmen.


VACATURES

INLOGGEN

Gebruikersnaam
 
Wachtwoord
 
ANNULEER INLOGGEN
Er zijn geen vacatures die voldoen aan de door jou opgegeven filterinstellingen. Pas je filters aan om passende vacatures te vinden.

INLOGGEN

E-mailadres
 
Wachtwoord
 
ANNULEER INLOGGEN

AGENDA

Er zijn geen evenementen voor deze maand

UITGELICHT

Stemmetjes in mijn hoofd

Jeroen (33) volgde hbo Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, maar kreeg via zijn bijbaantje een leidinggevende functie aangeboden in de logistiek.

Lees meer
Jeroen Vromans

Een combi-opleiding voor Verzorgende IG en Maatschappelijke zorg?

Lees meer
Samen aan Zet

NIEUWS

RIBW Brabant is Beste We...

Tilburg, 26 september 2017

De komende twee jaar mag RIBW Brabant zich een 3-sterren-Beste Werkgever binnen de GGZ noemen! RIBW Brabant behaalde een score van 7,25. Dat is ruim boven het gemiddelde in de branche (6,73) en goed voor het maximale aantal van drie sterren. Een topscore: slechts zes andere organisaties in de GGZ kregen ook drie sterren toegekend.

Lees meer

RIBW Brabant is het Best...

Tilburg, 22 maart 2016

RIBW Brabant is het beste leerbedrijf van Nederland 2015. Directeur van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) André Timmermans maakte dat bekend op 18 maart tijdens Skills Heroes in Amsterdam RAI. Met de verkiezing van het beste leerbedrijf en de beste praktijkopleider van Nederland vragen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Sport en SBB aandacht voor de 230.000 erkend...

Lees meer

Isa Hoes vertelt tijdens...

Tilburg, 1 maart 2016

Wanneer iemand of diens dierbare psychische problemen ervaart, is dat behoorlijk overweldigend. Hoe krijgt men de hulp die nodig is om het dagelijks leven weer op te pakken? Het delen van ervaringen en opdoen van tips kan daarbij helpen. Zaterdag 19 maart 2016 zijn bezoekers welkom kennis te maken met de herstelondersteunende zorg die RIBW Brabant biedt aan mensen met psychische problemen. Isa ...

Lees meer

RIBW Brabant bij de laat...

Tilburg, 10 februari 2016

De sectorwinnaars van de verkiezing ‘Beste Leerbedrijf’ en ‘beste Praktijkopleider 2015’ van “Beroepsonderwijs Bedrijfsleven” zijn bekend. Acht sectorkamers met daarin vertegenwoordigers van onderwijs en bedrijfsleven hebben zich de afgelopen periode gebogen over de ingediende nominaties. Dit heeft geleid tot 8 genomineerde ‘Beste Leerbedrijven’ en 7 genomineerde ‘Beste Praktijkopleiders’. RIBW Br...

Lees meer