BESCHIKBAARHEID WERKVELD Overige werkvelden
LOCATIE VPTZ – Vrijwillige p... REFERENTIENUMMER VPTZVW
GEPLAATST OP 12 oktober 2017
SLUIT OP 30 december 2017

OMSCHRIJVING

Rembrandtlaan 4
5467 CH, Veghel

VPTZ – Vrijwillige p ...

Meer vacatures op deze locatie


De terminale cliënt en zijn mantelzorger ondersteunen.

De ondersteuning bestaat uit het vervangen van de mantelzorger:

·         Logboek lezen, aandachtspunten er uithalen en vormgeven.

·         Observeren en signaleren van veranderingen.

·         Waken en oppassen.

·         Goed kunnen luisteren / emotionele ondersteuning bieden.

·         Hulp bij de toiletgang en ondersteuning geven bij braken.

·         De terminale cliënt draaien en goed leggen.

·         Bed verschonen.

·         Helpen met eten en drinken. / mondverzorging

·         Medicijnen toedienen oraal / rectaal als deze zijn klaargezet.

·         Lichte praktische ondersteuning bijv. koffie zetten / telefoon aannemen

Bij bovengenoemde zaken kan men altijd terug vallen op de mantelzorger, de thuiszorgorganisatie die daar zorg biedt en de dienstdoende VPTZ coördinator.

Als VPTZ-vrijwilliger staat U er niet alleen voor.

 


WIJ VERWACHTEN

Als VPTZ-vrijwilliger heeft u belangstelling voor de terminale cliënt en zijn mantelzorgers. Als u ervaring heeft met dit werk is dat prettig, maar niet noodzakelijk. Het is belangrijk dat u zich kunt aanpassen aan de gewoontes van de cliënt en zijn mantelzorgers. U vindt het fijn om voor mensen in deze situatie een steun te zijn.Als VPTZ-vrijwilliger hoort en u ziet u veel in de situatie waarin u hulp biedt. Het spreekt voor zich dat u met deze informatie vertrouwelijk omgaat. Ook is het belangrijk dat de VPTZ-vrijwilliger zijn eigen zaken niet met de cliënt of de mantelzorger bespreekt, immers de cliënt en de mantelzorger staan centraal. Onderstaande karaktereigenschappen zijn op u van toepassing:• Open houding.• Betrouwbaar.• Respect en aanpassingsvermogen.• Goed kunnen luisteren.• Evenwichtig.• Doorzettingsvermogen.• Flexibiliteit.Het is belangrijk dat uw omgeving ook achter uw VPTZ-vrijwilligerswerk staat.Het is heel belangrijk dat u de tijd heeft en in de situatie bent, om dit vrijwilligerswerk te gaan doen.

WIJ BIEDEN
Overeenkomst/Contract:  

Voordat u als VPTZ-vrijwilliger aan de slag gaat krijgt u een basiscursus aangeboden. Deze start 2x per jaar in januari en september.
Daarnaast is er iedere 6 a 7 weken een bijeenkomst voor de VPTZ-vrijwilligers; daarin wordt informatie uitgewisseld en wordende bijzonderheden van een inzet besproken met als doel om hier te leren van elkaar. Ook kunnen de VPTZ-vrijwilligers ideeën inbrengen.
Twee keer per jaar wordt een themadag georganiseerd. De VPTZ-vrijwilligers kunnen hier zelf onderwerpen voor aandragen. Vaak worden er praktijk knelpunten of moeilijke zaken voor de vrijwilligers uitgediept. Deze vind plaats in de ochtend en in de middag is er dan een ontspannen samen zijn.
Van tijd tot tijd krijgt de VPTZ-vrijwilliger de gelegenheid om bijeenkomsten of symposia in de buurt bij te wonen. De coördinatoren houden in de gaten wat er zoal in de buurt aan zulke bijeenkomsten geregeld is en zullen dat aan de VPTZ-vrijwilligers doorgeven. De gemaakte reisonkosten hiervoor zijn voor de organisatie.

Onkostenvergoeding bij een inzet.
Als VPTZ-vrijwilliger krijgt u een vergoeding van € 0,75 per uur en een reiskosten vergoeding van € 0,30 per kilometer.

Verzekeringen
De vrijwilligers zijn voor ongevallen verzekerd, zoals de landelijke VPTZ dat aangeeft. Hiermee zijn de risico's gedekt tijdens uw inzet als vrijwilliger.

 

  

Sollicitatieprocedure:  

Wanneer u zich aanmeld als vrijwilliger wordt u schriftelijke informatie toegestuurd via de email. Zo wordt u op de hoogte gebracht van de inhoudelijke functie van de VPTZ vrijwilliger, met het verzoek binnen een week te reageren via de mail of telefonisch op tel nummer: 06 - 12 11 46 06, en u hierbij aangeeft of u een persoonlijk gesprek wenst of niet.
Na een persoonlijk gesprek met een van de coördinatoren kunt u kijken of u als VPTZ vrijwilliger aan de slag wil of niet, ook de coördinatoren hebben een eerste indruk of u geschikt bent als VPTZ vrijwilliger.
Nadien als beide partijen akkoord gaan, gaat u een basistraining volgen die bestaat uit 12 dagdelen.
Na de basistraining krijgt u opnieuw een gesprek waarin de ervaringen worden uitgewisseld, en tekent u een samenwerkingsovereenkomst.
Daarna volgen de inzetten bij de terminale cliënt en de mantelzorger.
Er wordt natuurlijk altijd gekeken in welke situatie u de eerste keer terecht komt, zodat u op een verantwoorde manier aan dit vrijwilligerswerk kunt beginnen.
U kunt altijd en dat betekent ook 's nachts een beroep doen op de dienstdoende coördinator, en terugvallen op de reguliere thuiszorg.

 

AANVULLENDE INFORMATIE

De werkzaamheden zijn in de nachtelijke uren van 23:00 – 7:00 uur.
Men geeft per 6 weken aan volgens een beschikbaarheidsrooster welke 2 nachten men inzetbaar is. Bij een inzet ga je 1x per week 1 nacht waken.

 


CONTACT


VOOR MEER INFORMATIE:
Coordinator Ingrid Kanters
06 12 11 46 06
info@svptz.nl
SOLLICITATIE RICHTEN AAN:
info@svptz.nl

  Afdeling Sollicitatie
Rembrandtlaan 4 Veghel

UITGELICHT

Wijkverpleegkundige bij de thuiszorg

Lees alle verhalen uit zorg en welzijn!

Lees meer
Praktijkverhalen

Een combi-opleiding voor Verzorgende IG en Maatschappelijke zorg?

Lees meer
Samen aan Zet

INLOGGEN

Gebruikersnaam
 
Wachtwoord
 
ANNULEER INLOGGEN