Het Koning Willem I College is een vooruitstrevend Regionaal Onderwijs Centrum (roc) voor middelbaar beroepsonderwijs, vervolgonderwijs en educatie. De school biedt je goed, degelijk en eigentijds onderwijs. Er is veel overleg met het bedrijfsleven, zodat de aansluiting van je opleiding naar werk goed is. De school houdt rekening met de mogelijkheden van nieuwe (social) media en technieken. Zo ontwikkelde het Koning Willem I College een nieuwe visie op onderwijs en opleidingen voor de 21e eeuw. Een visie die tot uitdrukking wordt gebracht in het concept School voor de Toekomst. Nieuwe media en een bijbehorende nieuwe manier van creatief en patroondoorbrekend denken zijn hierbij belangrijke pijlers. Zeker op dat gebied is het Koning Willem I College hét roc van Noord-Brabant.

Netwerk

Het Koning Willem I College is een echt Community College, geen educatief eiland maar een bruisend middelpunt van binnen- en buitenschoolse activiteiten die het leren bevorderen. Het Koning Willem I College is bij uitstek een plek waar de energie van de nieuwe generatie waar jij bij hoort en de ervaring van het bedrijfsleven bij elkaar komen. De school is een brandpunt van kennis en maatschappelijke betrokkenheid. Er is dan ook een groot netwerk. Een netwerk met uitgebreide contacten in de regio en daarbuiten met bedrijven en maatschappelijke organisaties. Mede door dit netwerk kun je als student zinvolle stageplekken vinden, zodat je opleiding uiteindelijk een springplank is naar een succesvolle loopbaan. 

Drie herkenbare opleidingsstromen

Om te zorgen dat een studie zo goed mogelijk aansluit bij jouw ambities heeft het Koning Willem I College er voor gekozen zijn opleidingen in drie herkenbare stromen in te delen:

  • Middelbaar Vak Onderwijs (MVO). Leidt je op tot de hooggewaardeerde vakman of vakvrouw met beroepstrots, waar het bedrijfsleven  dringend om vraagt.
  • Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO). Volletijdopleidingen op het hoogste niveau die je recht geven door te stromen naar het hbo. 
  • Funderend Beroeps Onderwijs (FBO). Leidt je op voor eenvoudige beroepen, die voor onze maatschappij zo belangrijk zijn. Ook kun je vanuit FBO doorstromen naar het Middelbaar Vak Onderwijs, zodat je daar een startkwalificatie kunt behalen.

De opleidingen vallen binnen de domeinen Economie en Cultuur, Mens en Gezondheid en Techniek en Technologie.