Kellebeek wil je heel graag op weg helpen naar jouw bestemming in de maatschappij. En dat begint al bij het bezoeken van onze opendagen en jouw aanmelding bij Kellebeek! Je gehele studieloopbaan blijven we polsen of je echt op je plek zit en bezig bent met wat je echt graag wilt. Ook na je afscheid van Kellebeek College willen we je graag blijven volgen. We bieden ook terugkeergarantie: ben je na je tijd bij ons niet meer zeker van jouw toekomstdoelen? Tot 5 jaar na je vertrek kun je bij ons aankloppen om samen uit te vinden wat jouw plek in de maatschappij zou moeten zijn!

Als deelnemers van het Kellebeek komen, zijn ze zelfbewust en overtuigd van hun waarde voor de maatschappij. Zij zijn daarmee "rentmeesters" geworden van hun eigen leven en bestemming. Dit rentmeesterschap vertaalt zich in een wisselwerking met hun betekenis voor de maatschappij.