De branches Gezondheidszorg en Welzijn liggen dicht tegen elkaar. Beiden concentreren zich op het welbevinden van mensen van alle leeftijden. 

Welzijn

Binnen Welzijn draait alles om het motiveren en stimuleren van mensen. Denk hierbij aan kinderen, jongeren, buurtbewoners en mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking.

Samen met je collega's én met verschillende instanties zorg je voor een goede ontwikkeling en een beter woon-, leef- en werkklimaat. 

Gezondheidszorg

De Gezondheidszorg richt zich meer op het fysieke welzijn. Je moet dus de zorg overnemen en weer overdragen. Dat is één van je uitdagingen: zelfstandig werken én deel uitmaken van een team. Zo leer je met en van elkaar met als gezamenlijk doel: meer betekenen voor de zorgvrager.

In deze branche werk je op onregelmatige tijden.

Ieder mens is uniek en ontwikkelt zich op een eigen manier. Van jong tot oud, van gezond tot mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Hoe mensen zich ontwikkelen hangt af van hun geestelijke en lichamelijke gesteldheid, levensfase en sociale klasse. Je moet je daarom kunnen inleven en openstellen voor de verschillen in mensen en hun zorgbehoeften. Daarbij komt een flinke dosis mensenkennis je goed van pas. 

Vanuit jouw specialisme begeleid en verzorg je deze mensen. Jouw doel is tenslotte dat de mensen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen en zich beter voelen.