Wij vragen

Wat houdt de opleiding / baan in?

Verzorgende IG
Bewoners hebben niet alleen behoefte aan goede zorg, maar vooral ook aandacht voor welzijn nodig. Dat kleurt hun dag. De combinatie-opleiding verzorgende IG / medewerker maatschappelijke zorg speelt daarop in. Als verzorgende IG leer je ouderen met dementie te ondersteunen die zelf niet meer alles kunnen. Je begeleidt de bewoners bij het eten, wassen en aankleden. Je geeft medicijnen en leert een zorgleefplan op te stellen en uit te voeren. Als medewerker maatschappelijke zorg leer je ondersteunende en activerende begeleiding te bieden aan ouderen met dementie. Je leert belevingsgericht te werken waarbij je aandacht hebt voor de benadering per fase van dementie. Je luistert naar de bewoner, leeft je in en speelt in op de wensen van de bewoner.

Verpleegkundige
Als Verpleegkundige ben je de verbindende factor tussen cliënten, naastbetrokkenen en je team. Je biedt zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces en coördineert de zorgverlening. Je lost zelfstandig knelpunten op en bespreekt deze zo nodig met het locatiehoofd danwel kwaliteitsverpleegkundige en consulteert hierbij deskundigen. De opleiding tot Verpleegkundige geeft je een brede basis.

Ons aanbod

Wat kleurt jou?

 • Voor Verzorgende IG: diploma MBO basisberoepsopleiding niveau 2 of diploma VMBO kaderberoepsgerichte, theoretische of gemengde leerweg of overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO of VWO.
 • Voor Verpleegkundige: diploma MBO Verzorgende (met of zonder IG) of medewerker met een mbo diploma niveau 4 (diploma ouder dan 3 jaar, uit de sector zorg en welzijn).
 • De zorg voor ouderen met dementie spreekt je aan.
 • Aantoonbare werkervaring in zorg en welzijn.
 • Beheersing van de Nederlandse taal (mondeling en schriftelijk).
 • Computervaardigheden
 • Doorzettingsvermogen, flexibiliteit, zelfstandigheid en initiatiefrijk.

Je werkhouding

Binnen Amaliazorg staat belevingsgericht werken voorop. Dit vraagt om een bepaalde instelling, gedrag en wijze van omgaan met bewoners, mantelzorgers, collega’s en vrijwilligers. Deze werkhouding komt niet uit de lucht vallen. Je bent je bewust van je handelen en de invloed die dat heeft op het welbevinden van de bewoners, mantelzorgers, je collega’s en vrijwilligers. Jij krijgt ruimte om ideeën in te brengen en te verwezenlijken. Zo komt belevingsgericht werken goed tot zijn recht. We zijn ervan overtuigd dat dit resulteert in meer werkgeluk. Dat vertaalt zich weer door in het geluk van onze bewoners. Zo breng jij dat typische Amaliagevoel over in je werkwijze. Dat vinden we belangrijk.

Hoe kleuren wij jouw werk?

 • Een leer-/arbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding voor 28 uur per week. Dit is als volgt opgebouwd:
  - 20 uur werken op de werkvloer
  - 4 uur vergoeding voor de lesdag op school
  - 4 uur voor extra ontwikkeling. Deze ontwikkelingsuren mag je zelf flexibel inzetten voor boventallig meelopen of schoolopdrachten.
 • Startdatum: februari 2023.
 • De kosten van het lesgeld, leermiddelen en reiskosten worden vergoed volgens de cao VVT.
 • via een roulatieschema werk en leer je op diverse afdelingen (en locaties) binnen Amaliazorg.
 • We begrijpen dat je een goede laptop nodig hebt voor je opleiding. Daarom kun je gebruik maken van een laptopvergoeding van maximaal €500,- .
 • Als je minimaal 6 maanden bij ons studeert bouw je geen studieschuld op, buitenom de laptopvergoeding.

Dit is Amaliazorg

Amaliazorg is een fijnschalige zorgorganisatie met vijf woonzorgcentra in Asten, Mariaheide, Oirschot en Oisterwijk. We zijn gespecialiseerd in belevingsgericht groepswonen voor mensen met dementie. Wij zijn er als Amaliazorg van overtuigd dat een betekenisvolle dag een belangrijke basis is voor de kwaliteit van leven. We geloven dat dit voor iedereen mogelijk is. Dit doen we door samen kleur te geven aan het leven van de bewoners door belevingsgericht te werken. Dit betekent dat zorg, welzijn en wonen voor elke bewoner uniek is en afgestemd op de persoonlijke levensgeschiedenis, gewoontes en behoeften. Elke dag kijken we hoe dit het beste ingevuld kan worden. Amalia-breed zetten ruim 500 betrokken medewerkers en ongeveer 200 vrijwilligers zich hiervoor in. Wij staan bekend als een warme organisatie waar aandacht is voor elkaar. Dat horen we vaak. En zo gaan collega’s ook echt onderling met elkaar om. Jij kunt daar binnenkort onderdeel van worden en dit zelf ervaren.

Meer informatie

Reageren

Spreekt de opleiding je aan? Stuur dan je motivatiebrief en cv naar werkenbij@amaliazorg.nl.

Selectieprocedure

Je hebt tot 31 augustus 2022 de tijd om te solliciteren. Zien we aanknopingspunten, dan word je uitgenodigd een gesprek. Zijn we allebei positief? Dan volgt een “e-assessment Geschiktheid”. Deze test toetst jouw drijfveren, talenten en cognitieve vermogen. Vervolgens bellen we je of je in februari 2023 kunt starten.

Wat kun je verwachten?

Je reageert

We nemen zo snel mogelijk contact met je op om een eerste kennismaking in te plannen.

Eerste gesprek

Welkom! Tijdens dit gesprek bespreken we wat jij belangrijk vindt in een nieuwe baan en wat wij van jou mogen verwachten. Dit gesprek kan via beeldbellen of op locatie. Jij mag het zeggen.

Het vervolggesprek

Smaakt het voor beiden naar meer? Dan gaan we in het tweede gesprek verder de inhoud in. Je hebt een gesprek met het locatiehoofd en / of een zorgmedewerker. Dit gesprek vindt plaats op de locatie waar jij graag wilt werken.

Meelopen

Je loopt een paar uur mee op de afdeling waar je wilt gaan werken, zodat jij de sfeer kunt proeven. Wij vinden het belangrijk dat je een goed beeld krijgt van de werkomgeving.

Aan de slag!

Zijn we na twee gesprekken allebei enthousiast? Dan doen we je een passend voorstel en start je binnenkort bij Amaliazorg!

Recente Vacatures