Wij vragen

Als persoonlijk begeleider ondersteun je cliënten met een complexe zorgvraag gericht op het bieden van een laagdrempelige, uitnodigende, structurerende en zinvolle dagbesteding. De doelgroep is gebaat bij een open, geïnteresseerde en laagdrempelige benadering, gericht op stabilisatie en het bieden van arbeidsperspectief. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van talenten en vaardigheden om de zelfredzaamheid en de persoonlijke groei van cliënten te bevorderen. Belangrijk is dat je hierbij zowel de kwetsbaarheid als de krachten van een cliënt kunt onderkennen en dit samen met de cliënt kunt in zetten.

Doordat de doelgroep van Spinveld erg divers is, verloopt iedere dag anders. Bij de start van de dienst, begin je met een kort werkoverleg met collega's om de dag goed voor te bereiden. Bij binnenkomst van cliënten sluit je, met een kop koffie, bij hen aan. Dit kan zijn in een groep of in een één op één gesprek. Gedurende de dag wisselen diverse taken elkaar af. Denk hierbij aan het ondersteunen van cliënten bij hun werkzaamheden, maatwerktrajecten organiseren met en voor cliënten, gesprekken voeren met cliënten, hun netwerk en/of betrokken ketenpartners. Daarnaast is er veel aandacht voor zowel de praktische- als de sociale vaardigheden van de cliënten. Aan het eind van de werkdag rapporteer je alle bijzonderheden en sluit je gezamenlijk met je collega's de dag af.

Spinveld is gevestigd op een industrieterrein in Breda en is geopend van maandag tot en met vrijdag. Het is een werk- en dagbestedingslocatie voor jeugdigen en volwassenen met complex gedrag en/of psychiatrische stoornissen in combinatie met een lichte verstandelijke beperking. Er kan sprake zijn van middelengebruik en disfunctioneren op meerdere levensgebieden, waardoor men niet in staat is zich maatschappelijk te handhaven.

Wie je bent
Je hebt een signalerende functie en weet bepaalde gedragingen te linken aan mogelijke problematieken en situaties. Daarnaast neem je de regie en zie je toe op een juiste uitvoering van de zorg. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de cliënten, collega's, netwerk van de cliënten en betrokken disciplines zoals FACT, Jobcoaches en Ambulante begeleiding. Gezien de complexiteit van de doelgroep is het voor deze functie van belang dat je:

 • ervaring hebt met de doelgroep in combinatie met vraaggericht werken;
 • de juiste balans kent tussen afstand- en nabijheid bieden;
 • proactief, initiatiefrijk en creatief bent in denken en handelen;
 • kan relativeren, plannen en overzicht kan houden;
 • in staat bent om zowel in teamverband als solistisch te werken;
 • beschikt over een flexibele werkhouding;
 • doortastend bent, die de vraag achter de vraag kan achterhalen;
 • enthousiast en gedreven bent.

Tot slot ben je in het bezit van minimaal een relevant MBO-diploma niveau 4 gericht op de zorg en heeft het de voorkeur dat je een rijbewijs hebt.

Wat je krijgt
Amarant heeft aandacht voor de cliënt, maar ook voor jou! Je krijgt daarom:

 • Een dienstverband van 32 uur per week voor de duur van 1 jaar met ingang van 1 mei 2021. Bij gebleken geschiktheid, en voldoende ruimte in de benodigde bezetting bestaat de intentie om het dienstverband na 1 jaar om te zetten in een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 • Een salaris van € 2.085,- tot € 3.189,- bruto per maand op basis van 36 uur per week (FWG 45, cao gehandicaptenzorg).
 • 8% Vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering (8.33%).
 • Een doorlopend opleidingsaanbod, gericht op jouw ontwikkeling.
 • Korting op jouw fitnessabonnement en uitjes via 'CultuurWerkt!'.


Meer weten
Heb je vragen? Neem dan contact op met Patrick van Beurden, Manager, op telefoonnummer 06-51 86 15 57.

De gesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 12 maart.697537

Vorige Volgende