Wij vragen

Locatie Kanidas:

Archipel is een ondernemende organisatie met een breed zorgaanbod voor ouderen, met de locaties Kanidas en Nazareth is Best. Op basis van de specifieke situatie van een cliënt wordt in nauw overleg bepaald welke ondersteuning in de eigen thuissituatie nodig/wenselijk is. Naast individuele zorg bieden Archipel Kanidas en Nazareth ook begeleiding in groepsverband voor één of meerdere dagen per week via de afdeling woonondersteuning en welzijn. Indien zelfstandig wonen tijdelijk of definitief niet meer mogelijk is, biedt Archipel Kanidas ook combinaties van wonen met zorg aan. In de appartementen wordt verzorging, verpleging en begeleiding geboden. De woonafdelingen - toegesneden op cliënten met een psychogeriatrische problematiek - zijn vormen van groepswonen met verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Wij werken met de visie Client in Regie. Dit betekent dat we samen met de cliënt een zo specifiek mogelijk en individueel toegepast, woon, zorg en leef omgeving creëren en vertalen in het dagelijks leven.


Wat houdt het vrijwilligerswerk in?

Je haalt en brengt bewoners van en naar hun activiteiten binnenshuis. Daarnaast begeleid je bewoners vanuit huis naar de busjes voor hun activiteiten buitenshuis. Je hebt een goede lichamelijke conditie i.v.m. het voortduwen van rolstoelen. Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken. Heb jij affiniteit met de doelgroep, ben je vriendelijk en communicatief vaardig? Dan zoeken wij jou!

Ons aanbod

Wat wij bieden:

Wij bieden je een vergoeding reiskosten, een persoonlijke WA- en ongevallenverzekering, een vrijwilligersovereenkomst met daarin alle gemaakte afspraken en, indien nodig, bijscholing(en). We werktijden zijn in overleg.

Dáárom kiest je voor Archipel

  • Al jarenlang bieden wij verschillende vormen van zorg, wonen en welzijn aan, passend bij de wensen van onze cliënten, in de regio Eindhoven;
  • Wij werken vanuit de overtuiging dat cliënten het gelukkigst zijn wanneer ze zoveel mogelijk eigen regie blijven houden. En zetten ons, samen met de familie van cliënten, in om dit te realiseren;
  • Ook medewerkers krijgen eigen regie, onder andere in de vorm van zelfsturende teams en scholing.

Interesse?

Interesse?

Voor meer informatie, of om een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek, kun je contact opnemen met Denise van der Stelt, coördinator vrijwilligerswerk, bereikbaar via telefoonnummer 06-83296331 of via email: denise.van.der.stelt@archipelzorggroep.nl. Je kunt ook je telefoonnummer achterlaten bij de receptie zodat je teruggebeld kunt worden. Uiteraard kun je ook direct reageren. Dit kan via onderstaande link.  

Vorige Volgende