Wij vragen

Coördinator Informatievoorziening

28 - 36 uur per week

“Ben jij de coördinator informatievoorziening die ons komt helpen onze IT-ambities waar te maken?”

Heb jij werkervaring in een soort gelijke functie of ben je ervaren in applicatiebeheer en zou je graag een vervolgstap willen maken en ben je bereidt om hiervoor een Master Informatiemanagement te volgen? Ook wij denken graag in mogelijkheden en streven erna persoonlijke ambities waar te maken!

Benieuwd wat onze IT ambities dan precies zijn? Dat vertellen we je graag!

Het is onze ambitie om zowel medewerkers, als cliënten alle faciliteiten te bieden om informatie te kunnen ophalen van en via open internetverbindingen. Archipel kiest voor een IT-omgeving die faciliteert dat de zorg kwalitatief kan verbeteren en toegevoegde waarde biedt voor de cliënt. Voor medewerkers is het belangrijk om flexibel, efficiënt en meer plaats onafhankelijk te kunnen werken met een applicatielandschap dat inspeelt op de ontwikkelingen in de markt als basis.


Waar ben je verantwoordelijk voor?

Samen met het team (5 applicatiebeheerders) ben je verantwoordelijk voor de architectuur, het beheer van de informatievoorziening, informatiebeveiliging, het naleven van relevante wet- en regelgeving en het vertalen van nieuwe ontwikkelingen naar mogelijkheden voor Archipel.

Wat ga je doen?

 • Je geeft volgens de principes van ‘dienend leiderschap’ leiding aan het team I&A zodat zij zoveel als mogelijk in staat worden gesteld om hun eigen vakmanschap en eigenaarschap te ontwikkelen, en waarbij zij zo zelfstandig mogelijk en met veel plezier kunnen werken vanuit ‘de bedoeling’. Als coördinator heb je een voorbeeldrol en stimuleer je ‘het gevoel van samen’ zodanig dat het ook zichtbaar en merkbaar is;
 • Je stemt de informatievoorziening van Archipel zo optimaal mogelijk af op de eisen en wensen van de klant (medewerkers en cliënten van Archipel);
 • Je zorgt er samen met je collega’s voor dat Archipel over een toekomstbestendig goed en sluitend informatiseringsysteem beschikt;
 • Je coördineert, het datamodel van Archipel, bewaakt de samenhang tussen de in het applicatielandschap aanwezige applicaties en informatiebronnen en de daarbij betrokken partijen;
 • Je bewaakt dat de interne infrastructuur (toekomstbestendig) aansluit bij deeisen en wensen, die door applicaties (en indirect door de gebruikers) hieraan gesteld worden;
 • Bij projecten en wijzigingen aan de informatievoorziening let je erop dat de wijzigingen dusdanig geborgd worden dat deze geen, of een zo klein mogelijke negatieve impact op de informatievoorziening hebben;
 • Je vertaalt de risico’s in de bedrijfsvoering en primaire (zorg)processen naar risico’s voor de
  informatievoorziening, waarbij je duidelijke maatregelen voorstelt om de risico’s terug te brengen tot een acceptabel niveau;
 • Je levert een belangrijk bijdrage in de afstemming en integratie van de processen en werkzaamheden van andere afdelingen zodat de cliënt en medewerker die zorg en ondersteuning krijgen die passen binnen de strategie;
 • Je bewaakt dat privacy en security goed ingericht en geborgd zijn.

Je legt verantwoording af aan de Manager Bedrijfsvoering. Uiteraard werk je ook actief samen met andere collega’s binnen Archipel om de doelen te realiseren.


Wat vragen we van jou?

 • Je hebt ervaring met een ICT strategie die gericht is op maximaal werken met SaaS- oplossingen;
 • Je bent samenwerkingsgericht;
 • Je hebt een afgeronde opleiding op academisch niveau;
 • Je leiderschap is gericht op vergroten van vakmanschap en eigenaarschap, je kent en onderschrijft de principes van dienend leiderschap en Rijnlands werken;
 • Je denkt in mogelijkheden en oplossingen;
 • Je bent energiek;
 • Je bent analytisch en conceptueel;
 • Je bent resultaatgericht;
 • Integriteit is voor jou vanzelfsprekend.

Ons aanbod

Wat bieden we jou?

Een brede functie waarin je structuur mag aanbrengen, mag bouwen en door ontwikkelen.
Veel ruimte voor de ontwikkeling van vakmanschap en eigenaarschap. De kans dat de functie voor onbepaalde tijd wordt, is zeer waarschijnlijk. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO VVT. De functie is ingeschaald in FWG 60 (€ 3557,57- € 4744,40).

Dáárom kiest je voor Archipel

 • Al jarenlang bieden wij verschillende vormen van zorg, wonen en welzijn aan, passend bij de wensen van onze cliënten, in de regio Eindhoven;
 • Wij werken vanuit de overtuiging dat cliënten het gelukkigst zijn wanneer ze zoveel mogelijk eigen regie blijven houden. En zetten ons, samen met de familie van cliënten, in om dit te realiseren;
 • Ook medewerkers krijgen eigen regie, onder andere in de vorm van zelfsturende teams en scholing.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende