Wij vragen

Functiebeschrijving

Als ‘Jeugdzorgwerker C’ heb je een zeer afwisselende functie. Je bent (mede)verantwoordelijk voor jouw caseload van kennismaking tot afronding. Je werkzaamheden bestaan uit het bieden van begeleiding en eventueel behandeling aan gezinnen, individuen, en/of groepsbegeleiding.

Je werkt samen met de cliënt en de (sociale) omgeving aan verschillende hulpvragen en problematieken. Denk hierbij aan hulpvragen op het gebied van opvoed- en ontwikkelingsvragen, psycho-educatie, emotieregulatie en sociale vaardigheden.

Wat ga je doen

 • Analyseert in dialoog met het gezin/ systeem de hulpvraag.
 • Begeleidt het gezinssysteem bij het opstellen van het plan van aanpak, op basis van observatie en analyse van de problematiek van de kinder(en)/ jongere(n) uit het gezin en adviseert in overleg de relevante betrokkenen.
 • Begeleidt het gezinssysteem bij het vertalen van het plan van aanpak in concrete acties ter versterking van het gezinssysteem.
 • Ondersteunt het gezinssysteem bij de uitvoering van het plan van aanpak mede door het bieden van individuele-, gezins- en/ of groepsbegeleiding.
 • Borgt de pedagogische situatie door het observeren van de groep, het onderkennen, interveniëren en begeleiden van het groepsdynamische proces en het opvoeden, begeleiden, stimuleren en activeren van individuele jongeren.
 • Bespreek en registreert de voortgang en resultaten met het gezinssysteem en overige betrokkenen. Bewaakt de voortgang en stelt plan van aanpak na overleg met de verantwoordelijke betrokkenen bij waar nodig.
 • Fungeert als gezinsverantwoordelijke voor individuele kinderen/ jongeren.
 • Biedt praktische opvoedingsondersteuning aan betrokkenen uit de leefomgeving van het kind/ de jongere en coacht het kind/ de jongere om zijn eigen hulpbronnen te kunnen aanboren met het oog op zelfstandigheid in de toekomst.
 • Signaleert knelpunten die de (mogelijke) veiligheid van het kind/ de jongere in gevaar brengen en onderneemt op basis hiervan passende actie. Handelt in crisissituaties zelfstandig, heeft de mogelijkheid hierbij te overleggen met collega’s.
 • Draagt zorg voor het nakomen van de relevante termijnen en afspraken en onderneemt actie bij een naderende overschrijding.
 • Begeleidt, coacht en instrueert collega’s bij de uitvoering van de werkzaamheden op de groep, signaleert hierbij knelpunten en zet de nodige lijnen uit om de knelpunten bespreekbaar te maken en aan te pakken.
 • Creëert een netwerk rondom het gezinssysteem, zodat zij verder kunnen wanneer de zorg ophoudt.

Over onze organisatie

Asendo biedt gespecialiseerde hulp aan mensen met psychische problemen door bijvoorbeeld autisme, ADHD, depressieve gevoelens, angst, trauma, seksuele vraagstukken, bepaalde persoonlijkheids-problemen, maar ook opvoedmoeilijkheden. We werken zoveel mogelijk met én in de eigen omgeving. We doen dit door inzet van onze best-practice werkwijze ‘Samen aan de Slag’ om iemand weer gelukkig te krijgen maar ook zo zelfstandig mogelijk.

We bieden diagnostiek, behandeling en begeleiding; steeds zo kort als mogelijk en zo intensief als noodzakelijk. We werken samen aan duurzame gedragsverandering van kinderen, jongeren, (jong)volwassenen en gezinnen. Voor onze hulp is een verwijzing van de huisarts of een beschikking van de gemeente nodig. Heb je hier vragen over, we helpen je graag. We werken in Hart van Brabant, Zuidoost Brabant, West-Brabant Oost en West-Brabant West vanuit onze locaties in Tilburg en Breda.

Met Asendo sta je er niet alleen voor, we doen het samen.


Wie ben jij?
Jouw doel is zorg leveren met persoonlijke aandacht. Je stelt de zorgwensen en -behoeften van de cliënt centraal en kijkt naar wat er nodig is. Je houdt van afwisseling en vindt het heerlijk om zelfstandig (onder supervisie) te werken.

Wat vragen wij van jou?

Je hebt een relevante afgeronde HBO- Bachelor opleiding en werkervaring met de doelgroep. Daarnaast ben je in het bezit van een geldige SKJ-registratie en rijbewijs B. Je bent een enthousiaste volhouder, veerkrachtig en ondernemend. Ervaring met het bieden van behandeling is een pré, ervaring met het bieden van ambulante begeleiding is een must. Je werkt volgens een regelmatig werkrooster, maar bent in overleg inzetbaar in de avonden en weekenden. Deze flexibiliteit is een must gezien het karakter van het werk.

Ons aanbod

Wat bieden wij?

Het betreft bij aanvang een overeenkomst van 24 uur. Uitbreiding naar 28-32 uur is bespreekbaar. Salariëring in overleg conform de cao-jeugdzorg schaal 8. Asendo biedt Scholingsmogelijkheden t.b.v. het behoud van de SKJ-registratie en maakt zich sterk voor een gezonde werk- en leeromgeving (Medewerkers Tevredenheidsonderzoek geeft afgerond een 8)


Je werkt in een prettig, gemotiveerd, zelfstandig en kundig team, waarin je de kans zult krijgen je talenten optimaal in te zetten. Kennisdeling en kwaliteitsontwikkeling staan hoog in het vaandel. Het contract betreft een contract voor bepaalde tijd met uitzicht op verlenging bij gebleken geschiktheid en gelijkblijvende omstandigheden.

Interesse?

Wil jij aan de slag als Jeugdzorgwerker C?

Stuur dan je motivatiebrief en CV onder vermelding van ‘Sollicitatie Jeugdzorgwerker C HVB’.

Heb je vragen over de vacature? Neem gerust contact op met onze collega Nadine van Wezel. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 013-737 01 66. Kijk voor meer informatie op www.asendocare.nl.

Voor wervingsbureaus en bemiddelaars: wij stellen geen prijs op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.

Vorige Volgende