Wij vragen

Functiebeschrijving

Als ‘Jeugdzorgwerker C’ heb je een zeer afwisselende functie. Je bent (mede)verantwoordelijk voor jouw caseload van kennismaking tot afronding. Je werkzaamheden bestaan uit het bieden van begeleiding en eventueel behandeling aan gezinnen, individuen, en/of groepsbegeleiding.

Je werkt samen met de cliënt en diens netwerk doelgericht aan diverse hulpvragen en problematieken. Denk hierbij aan hulpvragen op het gebied van opvoed- en ontwikkelingsvragen, psycho-educatie, ondersteuning op school, emotieregulatie en sociale vaardigheden.

Wat ga je doen

 • Analyseert in dialoog met het gezin/ systeem de hulpvraag.
 • Begeleidt het gezinssysteem bij het opstellen van het plan van aanpak, op basis van observatie en analyse van de problematiek van de kinder(en)/ jongere(n) uit het gezin en adviseert in overleg de relevante betrokkenen.
 • Begeleidt het gezinssysteem bij het vertalen van het plan van aanpak in concrete acties ter versterking van het gezinssysteem.
 • Ondersteunt het gezinssysteem bij de uitvoering van het plan van aanpak mede door het bieden van individuele-, gezins- en/ of groepsbegeleiding.
 • Borgt de pedagogische situatie door het observeren van de groep, het onderkennen, interveniëren en begeleiden van het groepsdynamische proces en het opvoeden, begeleiden, stimuleren en activeren van individuele jongeren.
 • Bespreek en registreert de voortgang en resultaten met het gezinssysteem en overige betrokkenen. Bewaakt de voortgang en stelt plan van aanpak na overleg met de verantwoordelijke betrokkenen bij waar nodig.
 • Fungeert als gezinsverantwoordelijke voor individuele kinderen/ jongeren.
 • Biedt praktische opvoedingsondersteuning aan betrokkenen uit de leefomgeving van het kind/ de jongere en coacht het kind/ de jongere om zijn eigen hulpbronnen te kunnen aanboren met het oog op zelfstandigheid in de toekomst.
 • Signaleert knelpunten die de (mogelijke) veiligheid van het kind/ de jongere in gevaar brengen en onderneemt op basis hiervan passende actie. Handelt in crisissituaties zelfstandig, heeft de mogelijkheid hierbij te overleggen met collega’s.
 • Draagt zorg voor het nakomen van de relevante termijnen en afspraken en onderneemt actie bij een naderende overschrijding.
 • Begeleidt, coacht en instrueert collega’s bij de uitvoering van de werkzaamheden op de groep, signaleert hierbij knelpunten en zet de nodige lijnen uit om de knelpunten bespreekbaar te maken en aan te pakken.
 • Creëert een netwerk rondom het gezinssysteem, zodat zij verder kunnen wanneer de zorg ophoudt.

Over onze organisatie

Asendo biedt gespecialiseerde hulp aan mensen met psychische problemen door bijvoorbeeld autisme, ADHD, depressieve gevoelens, angst, trauma, maar ook opvoedmoeilijkheden. We werken samen aan duurzame gedragsverandering van kinderen, jongeren, (jong)volwassenen en gezinnen. Iedere hulpvraag en situatie is uniek, daarom heeft Asendo een breed en divers aanbod: diagnostiek, behandeling (basis- en specialistische GGZ) en begeleiding. We doen dit door inzet van onze best-practice werkwijze ‘Samen aan de Slag’ om iemand weer gelukkig te krijgen maar ook zo zelfstandig mogelijk. Zo wordt er een fundament gelegd om verder te kunnen groeien en vanuit eigen kracht deel te nemen aan de samenleving. We werken in Hart van Brabant, Zuidoost Brabant, West-Brabant Oost en West-Brabant West.

Met Asendo sta je er niet alleen voor, we doen het samen.


Wie ben jij?
Jouw doel is zorg leveren met persoonlijke aandacht. Je stelt de zorgwensen en -behoeften van de cliënt centraal en kijkt naar wat er nodig is. Je houdt van afwisseling en vindt het heerlijk om zelfstandig (onder supervisie) te werken.

Wat vragen wij van jou?

Je hebt een relevante afgeronde HBO-Bachelor opleiding en werkervaring met de doelgroep. Daarnaast ben je in het bezit van een geldige SKJ-registratie en rijbewijs B. Je bent een enthousiaste volhouder, veerkrachtig en ondernemend. Ervaring met het bieden van behandeling is een pré, ervaring met het bieden van ambulante begeleiding is een must. Je werkt volgens een regelmatig werkrooster, maar bent in overleg inzetbaar in de avonden en weekenden. Deze flexibiliteit is een must gezien het karakter van het werk.

Ons aanbod

Wat bieden wij?

Je werkt in een prettig, gemotiveerd, zelfstandig en kundig team, waarin je de kans zult krijgen je talenten optimaal in te zetten. Kennisdeling en kwaliteitsontwikkeling staan hoog in het vaandel. De functie kan op basis van een dienstverband voor bepaalde tijd of op ZZP-basis worden vervuld.

Dienstverband voor bepaalde tijd
Het betreft bij aanvang een overeenkomst van 24 uur. Uitbreiding naar 28-32 uur is bespreekbaar. Salariëring in overleg conform de cao-jeugdzorg schaal 8. Asendo biedt Scholingsmogelijkheden t.b.v. het behoud van de SKJ-registratie en maakt zich sterk voor een gezonde werk- en leeromgeving (Medewerkers Tevredenheidsonderzoek geeft afgerond een 8). Het contract betreft een contract voor bepaalde tijd met uitzicht op verlenging bij gebleken geschiktheid en gelijkblijvende omstandigheden.

ZZP
Een overeenkomst op ZZP-basis waarin het aantal uren en werkdagen in overleg ingevuld kunnen worden.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende