ASVZ

ASVZ levert zorg, begeleiding en ondersteuning afgestemd op de behoefte van de cliënt. Alle vormen van wonen, dagbesteding, begeleiding en diagnostiek zijn daarop afgestemd. We beschikken over tientallen locaties met voorzieningen die min of meer beschut zijn. Daarnaast bieden we ondersteuning aan een grote groep cliënten die zelfstandig wonen.

Beste werkgever

ASVZ heeft begin 2017 een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd, waar goed werkgeverschap onderdeel van was. Op basis van de uitkomsten hebben we bij ASVZ niet alleen het prediktaat “Beste Werkgever” verdiend; we kregen ook 3 sterren die staan voor 'Topwerkgever in de branche'. En daar zijn we natuurlijk trots op!

De Beste Werkgevers Score is gebaseerd op zes elementen: werkgeverschap, organisatietrots, organisatierichting, waardering, werktrots & het benutten van talent. ASVZ scoort een 7.71, terwijl het gemiddelde van de Gehandicaptenzorg ligt op 6.99. 

Werken bij

ASVZ laat mensen groeien. Dat geldt niet alleen voor onze cliënten , maar zeker ook voor onze medewerkers

 

 

Dit kun je bij ons doen

Je kunt bij ons werken met (jong)volwassenen, ouderen, kinderen of complete gezinnen, in Midden- en Zuid-Holland en West- en Midden-Brabant.  Naast de zorg in diverse woon- en dagbestedingsvoorzieningen biedt ASVZ ook  ondersteuning aan mensen of gezinnen die zelfstandig wonen.

Wil je niet werken in de directe begeleiding en verzorging van cliënten, maar liever de dagelijkse begeleiding inhoudelijk verbeteren? Dat kan wanneer je een specialisme hebt waarmee je onze cliënten én hun begeleiders op specifieke gebieden kunt ondersteunen.

 

Van beperkingen naar mogelijkheden

Bij ASVZ geloven we dat elk mens uniek is. En dat elk mens – met of zonder beperking – zijn eigen krachten of talenten heeft. De mogelijkheden van onze cliënten, hun familie en hun netwerk zijn het vertrekpunt van onze ondersteuning. Samen geven we vorm aan de behandeling en begeleiding. We bieden cliënten onze onvoorwaardelijke steun; ze staan er nooit alleen voor en kunnen blindelings op onze begeleiding vertrouwen. Ook als het om jouw loopbaan gaat, denken we bij ASVZ vooral in mogelijkheden.

 

 

Wat betekent onze kijk op zorg voor jou en je werk?

 • Je betrekt mensen die dicht bij de cliënt staan bij de zorg en ondersteuning.
 • Je werkt met mensen, niet met aandoeningen.
 • Je verdiept je in de cliënt en leert hem of haar echt kennen.
 • Je neemt cliënten serieus en bent open en eerlijk.
 • Je praat en beslist mét cliënten in plaats van over hen.
 • Je geeft cliënten zoveel mogelijk de ruimte om zelf te kiezen.
 • Je kijkt om je heen: wat is er in de buurt te doen voor cliënten?
 • Je gaat uit van wat wél kan.

 

Loopbaan en ontwikkeling

ASVZ heeft een grote diversiteit aan cliënten in verschillende woon- en dagbestedingsgroepen. Het is dan ook belangrijk dat je als medewerker de benodigde vaardigheden bezit om te kunnen inspelen op specifieke vragen van cliënten en nieuwe ontwikkelingen. Daarom kun je bij ons op diverse terreinen opleidingen en trainingen op maat volgen ter ondersteuning van je werkzaamheden. Ook zijn er verschillende in- en externe opleidingsmogelijkheden, waarmee je jouw carrièreperspectief vorm kunt geven.

 

ASVZ Vitaliteit

Zonder vitale, gemotiveerde en bekwame medewerkers kan ASVZ geen kwaliteit van zorg bieden. Wij vinden het dan ook belangrijk om jou als medewerker te helpen om vitaal in het leven en je werk te blijven staan. Daarom hebben we een speciaal vitaliteitsprogramma opgezet: ASVZ Vitaliteit.

Met dit programma kun je op leuke en laagdrempelige wijze vitaal en gezond blijven. En het leuke is: ASVZ Vitaliteit is er door en voor collega’s. Dat past ook helemaal bij de visie van ASVZ: 'samen aanpakken'. Er is een uitgebreid aanbod van workshops en trainingen, gegeven door ASVZ-collega’s.  In 2018 zal het aanbod van workshops en trainingen op het gebied van vitaliteit verder vergroot worden. Je leest meer over het programma op asvzvitaliteit.nl.

Leren bij

Voor onze cliënten is het heel belangrijk dat er steeds nieuwe mensen het vak van begeleider leren; vaak zijn ze er hun hele leven op aangewezen. Als leerling of stagiair vervul je dus een belangrijke rol binnen ASVZ.

 

Een leerwerkplek bij ASVZ

Als leerling word je opgeleid om binnen alle woonvormen/dagbesteding van ASVZ aan de slag te gaan. Je leer-/werkplekken zullen daarom divers zijn, zodat je na je opleiding kunt bepalen bij welke doelgroep je het best tot je recht komt.

 

Dit neem je mee

Voor de rol van leerling persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg (PBGZ) bezit je een vmbo-diploma theoretische, gemengde of kadergerichte leerweg, of een mavodiploma met minimaal drie vakken op C-niveau, of een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo. Je bent minimaal 17 jaar en vindt het geen probleem om in wisselende diensten te werken en daarnaast naar school te gaan.

 

Dit bieden we je

Als leerling ontvang je aanvankelijk een jaarcontract bij ASVZ, veelal met uitzicht op een vast dienstverband. Je ontvangt salaris conform de CAO Gehandicaptenzorg: in het eerste leerjaar is dit € 1233,- bruto per maand (of - afhankelijk van je leeftijd - het minimumloon € 1578,- bruto per maand). Dit bedrag is naar rato van het dienstverband en exclusief 8% vakantietoeslag, onregelmatigheidstoeslag en eindejaarsuitkering van (7,05%).

Daarnaast biedt ASVZ je een keuzepakket arbeidsvoorwaarden en een vitaliteitsprogramma. Dat laatste is een programma dat je stimuleert om na te denken over hoe je gezond inzetbaar blijft, nu en in de toekomst. Ontwikkeling van kennis van medewerkers is ook een onderdeel waar ASVZ je graag tegemoetkomt. Je kunt gebruikmaken van een E-learning systeem waarin je je kennis op heel veel vlakken kunt aanscherpen.

 

Interesse?
Heb je belangstelling voor een van de leer-/werktrajecten, solliciteer dan op onze vacature op www.werkenbijasvz.nl of mail voor meer informatie met ekooijman@asvz.nl

 

Een stage bij ASVZ

Om ervaring op te doen en kennis te maken met ons vakgebied bieden we bij ASVZ stageplekken voor onder meer de volgende opleidingen: medewerker maatschappelijke zorg (MMZ niveau 3 en 4), verzorgende, verpleegkundige en sociaal-pedagogische hulpverlening (SPH).

Hiertoe sluiten wij een stageovereenkomst met je af. Je krijgt een stagevergoeding die is vastgelegd in de CAO Gehandicaptenzorg. Om stage te kunnen lopen dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Tijdens je stage krijg je ondersteuning van een stagebegeleider. Natuurlijk hopen wij dat je ervaringen bij ASVZ zo goed zijn dat je na afloop van je studie graag bij ons komt werken.

Wil jij stagelopen bij ASVZ? Meld je dan bij het BPV-bureau van het ROC waar je je opleiding volgt. Daar zijn de beschikbare plaatsen binnen ASVZ bekend. Wil je bij ons een SPH/HBO-stage lopen, stuur dan een e-mail naar Rian van der Stelt, Stagecoördinator ASVZ, via stage@asvz.nl.

Contactpersoon

Elly Kooijman

Vrijwilligers bij

Vrijwilligers betekenen veel voor onze cliënten. Ze vormen een waardevolle schakel in hun sociale netwerk. Een paar uurtjes knutselen, zwemmen, dansen of wandelen: het zijn de kleine dingen die het doen. Omgekeerd geeft werken met mensen met een verstandelijke beperking onze vrijwilligers veel plezier en voldoening. Bij ASVZ creëren we dan ook flexibel vrijwilligerswerk dat leuk en nuttig is voor cliënt én vrijwilliger. Als vrijwilliger bij ASVZ kun je rekenen op:

 • activiteiten die aansluiten op je persoonlijke interesses, hobby’s en leerbehoeften;
 • een flexibele inzetbaarheid;
 • een gedegen inwerkperiode, goede begeleiding, samenwerking en eventuele bijscholing;
 • nieuwe sociale contacten, wederzijds respect en waardering.

 

Wat kun je doen?

Bij ASVZ kun je verschillende soorten vrijwilligerswerk verrichten. Zo kun je cliënten in de avond- of weekenduren meenemen op activiteiten die je zelf graag uitvoert; of dat nu sporten, schilderen of koken is. Ook kun je in een dagactiviteitencentrum cliënten ondersteunen in onze fietsenmakerij, horeca of een van onze ateliers en tuingroepen. Het is ook mogelijk om je handen uit de mouwen te steken in en om onze woongroepen: je gaat bijvoorbeeld mee zwemmen, knutselen of wandelen, of helpt bij huishoudelijke klussen.

Wat wordt er van je verwacht?

Vrijwilligerswerk is er voor iedereen. Een positieve houding, een beetje geduld en goed kunnen omgaan met verschillende mensen zijn belangrijk eigenschappen als vrijwilliger bij ASVZ. Daarnaast verwachten wij dat je:

 • goed kunt luisteren, samenwerken en overleggen;
 • fysiek en psychisch in staat bent om de gekozen activiteiten uit te voeren;
 • de introductiebijeenkomst voor vrijwilligers bijwoont;
 • je aan de gedragscode van ASVZ houdt en de huisregels van de betreffende locatie of woning volgt;
 • je bij ziekte of afwezigheid bij een verantwoordelijke medewerker afmeldt.

 

De juiste plek

We vinden het belangrijk dat je vrijwilligerswerk doet waaraan je zelf net zoveel plezier beleeft als onze cliënten. Tijdens je proefperiode krijg je daarom alle ruimte om de cliënten te leren kennen en te ontdekken waar je aan de slag wilt. Ook bepalen we samen wanneer en hoe vaak je als vrijwilliger ingezet wilt worden. Zodat je uiteindelijk zorgeloos de dag van een cliënt kunt opleuken – en die van jezelf natuurlijk.

 

Scholing en introductie

Bij ASVZ vinden we goede begeleiding van vrijwilligers net zo belangrijk als de zorg voor onze cliënten. Tijdens een uitgebreide kennismaking- en inwerkperiode ontmoet je allereerst de cliënten en collega’s waarmee je gaat werken. Daarnaast leer je tijdens een introductiebijeenkomst meer over de visie en uitgangspunten van ASVZ. In deze eerste periode word je begeleid door een vaste medewerker. Ook kun je als vrijwilliger diverse interne scholingen volgen; je kunt je teamleider vragen om meer informatie hierover.

 

Belangrijke informatie

Iedere vrijwilliger kan rekenen op een contract, een reis- en/of onkostenvergoeding, een ongevallenverzekering en, indien gewenst, een getuigschrift of certificaat. De minimumleeftijd voor vrijwilligerswerk bij ASVZ is 15 jaar (en 18 jaar in het geval van individuele ondersteuning). Ook na de introductieperiode kun je als vrijwilliger rekenen op goede begeleiding. Je teamleider is je eerste aanspreekpunt bij situaties die niet volgens afspraak verlopen, maar ook bij incidenten en geschillen. Daarnaast voeren onze teamleiders jaarlijks evaluatiegesprekken met alle vrijwilligers.

Heb je vragen over vrijwilligerswerk? Stuur ons een e-mail via vrijwilligers@asvz.nl.

Locaties

't rectoraat

schoorstraat 2
5071 RA  Udenhout

achthoeven 1

achthoevenstraat 1
5071 AP  Udenhout

achthoeven 3

achthoevenstraat 3
5071 AP  Udenhout

afdeling 1

schoorstraat 4-47
5071 RA  Udenhout

afdeling 10

schoorstraat 4-42 (tuinhuis)
5071 RA  Udenhout

afdeling 13

oisterwijkseweg 9
5076 ND  Haaren

afdeling 14

schoorstraat 4-42 (tuinhuis)
5071 RA  Udenhout

afdeling 18

schoorstraat 4-47
5071 RA  Udenhout

afdeling 2

goirkestraat 96
5046 GN  Tilburg

afdeling 3

energieweg 10 (kaarsenmakerij)
5071 RA  Udenhout

afdeling 4

schoorstraat 4-41 (tac)
5071 RA  Udenhout

afdeling 6

schoorstraat 4-63
5071 RA  Udenhout

afdeling 7

Schoorstraat 4-62
5071 RA  Udenhout

ASVZ Halsteren

Hoofdlaan 8
4661 AA  Halsteren

ASVZ Leerdam

Koningin Emmalaan 84
4141 EE  Leerdam

ASVZ Sliedrecht

Touwbaan 1
3363 WB  Sliedrecht

ASVZ Udenhout

Schoorstraat 4
5071 RA  Udenhout

baardwijk

dr. schaepmanlaan 33
5142 CP  waalwijk

beleving jongeren

schoorstraat 4-47
5071 RA  Udenhout

berkel enschot a

vlierlaan 5
5056 XR  berkel enschot

berkel enschot b

vlierlaan 7
5056 XR  berkel enschot

beukendreef / willem de zwijger

beukendreef 89
5061 AB  Oisterwijk

bhp

boterbloem 6
5071 GB  Udenhout

bonaireplein

bonaireplein 25
5046 CG  Tilburg

brabant

dr. schaepmanlaan 35a
5142 CP  waalwijk

chapeau woonkring heusden

nassaulaan 6
5251 JC  vlijmen

chapeau woonkring uden

muntmeester 407
5406 BJ  uden

dagactiviteiten halsteren

oude molenbaan 8
4661 AG  halsteren

dagbesteding groenstraat

groenstraat 139/195
5021 LL  Tilburg

de parel sprundel

sint janstraat 127
4714 ED  Sprundel

den del

den del 18
5071 TT  Udenhout

dr.struycken

dr. struyckenstraat 98 c34
4812BJ  breda

Goed Wonen Oisterwijk

Cia van Boorthof 3
5061 XC  Oisterwijk

goed wonen oisterwijk

cia van boorthof 3
5061 XC  oisterwijk

goudsbloem A

goudsbloem 54
5071 EZ  Udenhout

goudsbloem B

goudsbloem 58
5071 EZ  Udenhout

groenstraat 110-a

groenstraat 110-01
5021 EN  Tilburg

groenstraat 110-b

groenstraat 110-10
5021 EN  Tilburg

groenstraat 110-c

groenstraat 110-18
5021 EN  Tilburg

groenstraat 110-d

groenstraat 110-27
5021 EN  Tilburg

groenstraat 7a

groenstraat 7a
5071 EA  Udenhout

groenstraat 7b

groenstraat 7b
5071 EA  Udenhout

halsteren 1 (slikke a)

oude molenbaan 8
4661 AG  halsteren

halsteren 2 (slikke c)

oude molenbaan 8
4661 AG  halsteren

halsteren 3 (slikke b)

oude molenbaan 8
4661 AG  halsteren

halsteren 4 (slikke d)

oude molenbaan 8
4661 AG  halsteren

het kanteel

goirkestraat 171
5046 GH  tilburg

horeca kapel

schoorstraat 4-33
5071 RA  Udenhout

horeca-catering mb

vincentius
5071 RA  Udenhout

hout halsteren

oude molenbaan 8
4661 AG  halsteren

huysacker

huysacker 9
5071 TC  Udenhout

kloosterpad 11 tm 29

kloosterpad 11
5071 ER  udenhout

kringloop udenhout

kreitenmolenstraat 6
5071 BE  Udenhout

la casa

edmond meeliserf 21
5046 KW  tilburg

langstraat

dr. schaepmanlaan 35c
5142 CP  waalwijk

logeerhuis vincentius

schoorstraat 4-44
5071 RA  Udenhout

mariastraat, rijen

mariastraat 46a
5121 JW  rijen

nachtzorg

schoorstraat 4-60
5071 RA  Udenhout

olivier moergestel

raadhuisstraat 36
5066 AP  moergestel

ot hart van brabant tilburg

sweelincklaan 704
5012 BK  Tilburg

ot onderaanneming midden/west braban

takkebijsters 17-a4,toren 1 3e etage
4817 BL  Breda

ot pg brabant / hart v brabant noord

sweelincklaan 704
5012 BK  Tilburg

ot teamleiders brabant

takkebijsters 17-a4,toren 1 3e etage
4817 BL  Breda

ot west brabant oost

takkebijsters 17-a4,toren 1 3e etage
4817 BL  Breda

ot west brabant west

takkebijsters 17-a4,toren 1 3e etage
4817 BL  Breda

ouder en kind breda

van hogendorpstraat 2
4812 JB  Breda

ouder en kind udenhout

groenstraat 1
5071 EA  Udenhout

samenthuis

teunisbloem 23
5071 RB  udenhout

schoorstraat 4 studio

schoorstraat 4a
5071 RA  Udenhout

schoorstraat 4-03

schoorstraat 4-03
5071 RA  Udenhout

schoorstraat 4-04

schoorstraat 4-04
5071 RA  Udenhout

schoorstraat 4-05

schoorstraat 4-05
5071 RA  Udenhout

schoorstraat 4-06

schoorstraat 4-06
5071 RA  Udenhout

schoorstraat 4-07

schoorstraat 4-07
5071 RA  Udenhout

schoorstraat 4-08

schoorstraat 4-08
5071 RA  Udenhout

schoorstraat 4-09

schoorstraat 4-09
5071 RA  Udenhout

schoorstraat 4-10

schoorstraat 4-10
5071 RA  Udenhout

schoorstraat 4-11

schoorstraat 4-11
5071 RA  Udenhout

schoorstraat 4-12

schoorstraat 4-12
5071 RA  Udenhout

schoorstraat 4-13

schoorstraat 4-13
5071 RA  Udenhout

schoorstraat 4-14

schoorstraat 4-14
5071 RA  Udenhout

schoorstraat 4-15

schoorstraat 4-15
5071 RA  Udenhout

schoorstraat 4-16

schoorstraat 4-16
5071 RA  Udenhout

schoorstraat 4-17

schoorstraat 4-17
5071 RA  Udenhout

schoorstraat 4-18

schoorstraat 4-18
5071 RA  Udenhout

schoorstraat 4-19

schoorstraat 4-19
5071 RA  Udenhout

schoorstraat 4-20

schoorstraat 4-20
5071 RA  Udenhout

schoorstraat 4-21

schoorstraat 4-21
5071 RA  Udenhout

schoorstraat 4-22

schoorstraat 4-22
5071 RA  Udenhout

schoorstraat 4-23

schoorstraat 4-23
5071 RA  Udenhout

schoorstraat 4-24

schoorstraat 4-24
5071 RA  Udenhout

schoorstraat 4-25

schoorstraat 4-25
5071 RA  Udenhout

schoorstraat 4-26

schoorstraat 4-26
5071 RA  Udenhout

schoorstraat 4-27

schoorstraat 4-27
5071 RA  Udenhout

schoorstraat 4-28

schoorstraat 4-28
5071 RA  Udenhout

schoorstraat 4-29

schoorstraat 4-29
5071 RA  Udenhout

schoorstraat 4-30

schoorstraat 4-30
5071 RA  Udenhout

schoorstraat 4-31

schoorstraat 4-31
5071 RA  Udenhout

schoorstraat 4-32

schoorstraat 4-32
5071 RA  Udenhout

schoorstraat 4-34

schoorstraat 4-34
5071 RA  Udenhout

schoorstraat 4-35

schoorstraat 4-35
5071 RA  Udenhout

schoorstraat 4-36

schoorstraat 4-36
5071 RA  Udenhout

schoorstraat 4-37

schoorstraat 4-37
5071 RA  Udenhout

schoorstraat 4-38

schoorstraat 4-38
5071 RA  Udenhout

schoorstraat 4-39

schoorstraat 4-39
5071 RA  Udenhout

schoorstraat 4-45

schoorstraat 4-45
5071 RA  Udenhout

schoorstraat 4-50

schoorstraat 4-50
5071 RA  Udenhout

schoorstraat 4-51

schoorstraat 4-51
5071 RA  Udenhout

schoorstraat 4-52

schoorstraat 4-52
5071 RA  Udenhout

schoorstraat 4-53

schoorstraat 4-53
5071 RA  Udenhout

stichting gewoon wonen breda

doornboslaan 145 a1
4816 CZ  Breda

stichting youp

oude molenbaan 8
4661 AG  halsteren

td udenhout

schoorstraat 4-43
5071 RA  Udenhout

team diagnostiek en beh. brabant

groenstraat 139d
5021 LL  Tilburg

terp

st. laurenslaan 1a
4835GK  breda

teunisbloem

teunisbloem 2
5071 RB  Udenhout

tivoli

tivolistraat 34
5017 HR  Tilburg

waalwijk

dr. schaepmanlaan 35b
5142 CP  waalwijk

wiboz

blauwe schuit 3
4611 ER  Bergen op Zoom

wierde

leistraat 4
4818 NB  Breda

zk west brabant

takkebijsters 17-a4,toren 1 3e etage
4817 BL  Breda

Vacatures ASVZ

Bekijk de 14 actuele vacatures van ASVZ en vind de baan die bij jou past.

Wil je als eerste op de hoogte worden gesteld van nieuwe vacatures van ASVZ maak dan een vacature-alert aan.

Gehandicaptenzorg
Schoorstraat 4
5071 RA
 Udenhout