Wij vragen

De patiënt in het middelpunt van onze aandacht, dat is de focus van Bernhoven. Betere zorg door zinnige zorg. Om de zorg zo in te richten betrekken we onze patiënten bij de beslissingen over hun zorgtraject. Werken we intensief samen met de huisartsen en andere zorgverleners uit de regio. En hebben we waardevolle afspraken met zorgverzekeraars gemaakt zodat onze zorg toekomstbestendig is. Om dit te realiseren is de organisatie in transitie. Een transitie van productiegerichte zorg naar patiëntgerichte zorg, waarbij we integraal het patiëntenproces gaan volgen.

Binnen het zorgmodel Interventie Zorgstraten (IZS), team CSA, ontstaat met ingang van 1 november 2018 een vacature voor een

Teammanager Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA)

32-36 uren per week (89%- 100%)

De organisatie van zorg binnen Bernhoven is ingericht langs vier zorgmodellen, te weten: Acute Zorg, Diagnose- en Indicatiestelling, Interventie Zorgstraten en Chronische Zorg. De visie van Interventie Zorgstraten is: Het oprichten van een electief behandelcentrum waarin alle geplande intramurale diagnostische en therapeutische interventies optimaal, mensgericht en zoveel mogelijk gestandaardiseerd plaatsvinden en leiden tot gezondheidswinst voor de patiënt. De zorgmodellen worden aangestuurd door een medisch leider, in nauwe samenwerking met een bedrijfsleider. De teammanager CSA rapporteert aan de bedrijfsleider van IZS.

De teammanager is een mensgerichte en inspirerende leidinggevende die het een uitdaging vindt om teams te laten excelleren. Hij/zij heeft hierbij aandacht voor de medewerkers en coacht hen op gedrag en prestatie.

De teammanager binnen IZS is in staat om de visie van Interventie Zorgstraten inspirerend over te dragen aan collega’s. Hij/zij creëert een inspirerend werk- en leerklimaat waarbinnen medewerkers in hun kracht worden gezet, uitgedaagd worden tot maximale benutting van hun competenties, tot groei en ontwikkeling. De teammanager is in staat om beslissingen op strategisch niveau te vertalen naar tactische en operationele acties en personele gevolgen.

De teammanager CSA is verantwoordelijk voor materiaalbeheer, behalen van financiële resultaten en het efficiënt inrichten van de werkprocessen. De teammanager is verantwoordelijk voor het totale goederen en voorraadbeheer binnen IZS, gebruikmakend van het voorraad-volgsysteem. Hij/zij is eveneens verantwoordelijk voor het instrumentarium op de poliklinieken. Met als doel dat de voorraden mee bewegen met planning van interventies binnen IZS. Hij/zij stuurt actief op derving en retourbeleid, levert en ontzorgt afdelingen met betrekking tot voorraden en voert periodiek cycle counts uit ten behoeve van voorraadmutaties. De teammanager is verantwoordelijk voor een steriele opslag conform vigerende wet- en regelgeving.

Functie-eisen

  • HBO werk- en denkniveau;
  • kennis van ziekenhuislogistiek en CSA;
  • uitstekende communicatieve vaardigheden;
  • enthousiast, gemotiveerd, betrokken;
  • resultaatgericht, besluitvaardig. Kwaliteitsgericht.

Ons aanbod

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, voor gemiddeld 32 tot 36 uur per week, met de intentie om de arbeidsovereenkomst voort te zetten voor onbepaalde tijd.

Salariëring volgens CAO-Ziekenhuizen, functiegroep 60.

Aanvullende informatie

  • Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgebracht. Interne kandidaten hebben voorrang in de selectieprocedure.
  • Woensdagochtend 10 oktober 2018 is gepland voor de sollicitatiegesprekken. Vervolggesprekken zijn ingepland op vrijdagochtend 12 oktober 2018.
  • Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure, dit vindt plaats op maandag 29 oktober 2018.

Deze vacature is verlopen