Wij vragen

Voor de locatie Lokaal Beleid in Helmond een:

Jeugdzorgwerker B (m/v) voor 32-36 uur per week

voor de werkzaamheden van het Jongeren Inloop Punt (JIP)

Hoofdactiviteiten:

 • Het nader analyseren van de hulpvraag van de jeugdige/jongvolwassene en/of cliëntsysteem en het daartoe verzamelen van de noodzakelijke informatie;
 • Het, op basis van de nadere analyse, opstellen van een hulpverleningsplan en het bespreken en evalueren van de plannen met de belanghebbenden;
 • Het bieden van hulp, advies en informatie aan jeugdigen/jongvolwassenen;
 • Het opstellen van interne en externe rapportages met betrekking tot de voortgang en effecten van het hulpverleningsproces. Het bespreken van de rapportages met de jeugdige/jongvolwassene;
 • Het bewaken en bijhouden van het dossier van de jeugdige conform daartoe gestelde eisen en het bewaken van de naleving van de geldende termijnen;
 • Het gebruikelijk deelnemen aan werkoverleg.

Profiel van de functie:

 • Kennis sociale kaart opbouwen en onderhouden;
 • Contacten leggen, opbouwen en onderhouden sleutelfiguren van professionele instellingen en anderen;
 • Kennis en inzicht in het hulpaanbod en de hulpverleningsmethodieken;
 • (Bijhouden van) kennis van de ontwikkelingen binnen het vakgebied door het deelnemen aan deskundigheidsbevordering;
 • Het up to date blijven van alle relevante informatie bronnen die noodzakelijk zijn zodat jongeren kunnen beschikken over informatie op de diverse leefgebieden en probleemgebieden;
 • Kennis van cliëntsystemen en mogelijk disfunctioneren hierbinnen;
 • Kennis van pedagogiek en ontwikkelingspsychologie;
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden voor het voeren van gesprekken met jeugdigen/jongvolwassenen (en het cliëntsysteem), het rapporteren en adviseren over de uitvoering van het hulpverleningsplan;
 • Sociale vaardigheden, nodig voor het bieden van hulp en begeleiding aan jeugdigen/jongvolwassenen (en hun omgeving) in een intermenselijke situatie en het kunnen omgaan met tegengestelde belangen en loyaliteiten;
 • Stressbestendigheid en improvisatievermogen vereist bij interventie in crisissituaties;
 • In staat zijn om zelfstandig de reeks aan taken uit te voeren en te bewaken.

Functie-eisen:
Minimaal een afgeronde Hbo-opleiding; SPH, CMV, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Social Work.

Ons aanbod

In eerste instantie een contract voor de periode van één jaar met mogelijkheid tot verlenging.De CAO Jeugdzorg is van toepassing. De functie van Jeugdzorgwerker B is vastgesteld in schaal 9, maximaal € 3.739,00 bij 36 uur, exclusief vakantiegeld, ORT en opbouw van een dertiende maand. De pensioenregeling van het pensioenfonds Zorg en Welzijn is van toepassing.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende