Wij vragen

Voor de locatie Lokaal Beleid in Helmond een:

Jeugdzorgwerker B (m/v) voor 32-36 uur per week

voor de werkzaamheden van het Jongeren Inloop Punt (JIP)

Hoofdactiviteiten:

 • Het nader analyseren van de hulpvraag van de jeugdige/jongvolwassene en/of cliëntsysteem en het daartoe verzamelen van de noodzakelijke informatie;
 • Het, op basis van de nadere analyse, opstellen van een hulpverleningsplan en het bespreken en evalueren van de plannen met de belanghebbenden;
 • Het bieden van hulp, advies en informatie aan jeugdigen/jongvolwassenen;
 • Het opstellen van interne en externe rapportages met betrekking tot de voortgang en effecten van het hulpverleningsproces. Het bespreken van de rapportages met de jeugdige/jongvolwassene;
 • Het bewaken en bijhouden van het dossier van de jeugdige conform daartoe gestelde eisen en het bewaken van de naleving van de geldende termijnen;
 • Het gebruikelijk deelnemen aan werkoverleg.

Profiel van de functie:

 • Kennis sociale kaart opbouwen en onderhouden;
 • Contacten leggen, opbouwen en onderhouden sleutelfiguren van professionele instellingen en anderen;
 • Kennis en inzicht in het hulpaanbod en de hulpverleningsmethodieken;
 • (Bijhouden van) kennis van de ontwikkelingen binnen het vakgebied door het deelnemen aan deskundigheidsbevordering;
 • Het up to date blijven van alle relevante informatie bronnen die noodzakelijk zijn zodat jongeren kunnen beschikken over informatie op de diverse leefgebieden en probleemgebieden;
 • Kennis van cliëntsystemen en mogelijk disfunctioneren hierbinnen;
 • Kennis van pedagogiek en ontwikkelingspsychologie;
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden voor het voeren van gesprekken met jeugdigen/jongvolwassenen (en het cliëntsysteem), het rapporteren en adviseren over de uitvoering van het hulpverleningsplan;
 • Sociale vaardigheden, nodig voor het bieden van hulp en begeleiding aan jeugdigen/jongvolwassenen (en hun omgeving) in een intermenselijke situatie en het kunnen omgaan met tegengestelde belangen en loyaliteiten;
 • Stressbestendigheid en improvisatievermogen vereist bij interventie in crisissituaties;
 • In staat zijn om zelfstandig de reeks aan taken uit te voeren en te bewaken.

Functie-eisen:
Minimaal een afgeronde Hbo-opleiding; SPH, CMV, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Social Work.

Ons aanbod

In eerste instantie een contract voor de periode van één jaar met mogelijkheid tot verlenging.De CAO Jeugdzorg is van toepassing. De functie van Jeugdzorgwerker B is vastgesteld in schaal 9, maximaal € 3.739,00 bij 36 uur, exclusief vakantiegeld, ORT en opbouw van een dertiende maand. De pensioenregeling van het pensioenfonds Zorg en Welzijn is van toepassing.

Interesse?

Je schriftelijke sollicitatie met CV kun je tot en met 1 maart 2019 per mail richten aan Bijzonder Jeugdwerk, afdeling HR: solliciteren@bj.nl. Voor inhoudelijke informatie over de vacature kun je contact opnemen met: Anke van Weert middels telnr. 06-51530963. Gesprekken zullen plaats vinden in de week van 11 maart 2019.


Het JIP
Het Jongeren Inloop Punt (JIP) fungeert als een laagdrempelige inloop voor jongeren met allerlei soorten vragen en problemen. Dit kan een enkelvoudige vraag zijn of complexe problematiek op meerdere leefgebieden. Het JIP biedt informatie, advies en ondersteuningstrajecten aan jongeren tussen de 17 en 27 jaar.

Jongeren komen op diverse manieren in contact met het JIP: op eigen initiatief, via het Jongeren Opbouw Werk (JOW), maar ook doorverwijzing door andere (hulpverlenings)instellingen behoort tot de mogelijkheden. De trajecten binnen het JIP wisselen in duur en worden zo veel mogelijk op maat ingezet: zo kort indien dit kan, zo lang als nodig. Hierbij wordt de eigen kracht van de jongeren gestimuleerd.

Het JIP maakt een onderscheid tussen jongeren die komen voor informatie en jongeren die behoefte hebben aan een langer durend ondersteuningstraject. De eerste categorie wordt veelal met een paar gesprekken geholpen.

Bij jongeren die behoefte hebben aan een persoonlijk ondersteuningstraject wordt de probleemsituatie bij de start van het traject in kaart gebracht. Ook de situatie bij afsluiting wordt gerapporteerd. De ondersteuningstrajecten zijn gericht op een of meerdere van aandachtsgebieden: wonen, werken, financiën (schuldsanering), opvoeding, onderwijs, vrije tijd, sociale relaties, problemen met alcohol/middelengebruik en psychosociale ondersteuning in de breedste zin van het woord. Specifiek: dakloze jongeren, tienermoeders, ex-gedetineerde jongeren, stelletjes, jongeren met straatcultuur.

Bij de uitvoering van de hulp wordt nauw samengewerkt met collega-instellingen zoals GGZ, verslavingszorg, schuldhulpverlening, UWV, Senzer, woningbouwverenigingen e.d.
Samen met het Jongeren Opbouw Werk vormt het JIP een team, Lokaal Beleid. Samen met een aantal WMO-medewerkers vormt het JIP het 17+ team. Tevens voert het JIP de z.g. postadresregeling uit.

De openingstijden van het JIP liggen voor een deel buiten de reguliere kantoortijden. Regelmatig zijn er ook mogelijkheden om jongeren op de eigen locatie te bezoeken of mee te gaan naar hulpverleningsinstanties.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.