Wij vragen

Als administratief medewerker ben je werkzaam ten behoeve van administratieve processen op het gebied van cliëntenadministratie. Je bent verantwoordelijk voor de administratie rondom de instroom, doorstroom en uitstroom van cliënten van Bijzonder Jeugdwerk.

Jouw professionaliteit binnen Bijzonder Jeugdwerk
• Je verricht ondersteunende werkzaamheden bij de registratie en declaratie van de geleverde zorg.
• Je levert administratieve ondersteuning ten behoeve van het aanmeldteam.
• Je draagt zorg voor het aanmaken, actueel houden en opschonen van cliëntdossiers. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor een correctie registratie van cliëntgegevens en het verwerken van mutaties.
• Je onderhoudt documenten en maakt rapportages ten behoeve van de cliëntadministratie.
• Je hebt een coördinerende rol als het gaat om het signaleren van knelpunten in de operationele gang van zaken, werkprocessen en werkinhoudelijke vraagstukken. Je zorgt dat deze worden opgelost en doet indien nodig verbetervoorstellen.
• Je implementeert verbeteringen en gewijzigde werkprocessen binnen het team.
• Je screent en beoordeelt inkomende stukken op belang, prioriteit en aard van de afhandeling.

Jouw persoonlijkheid binnen Bijzonder Jeugdwerk
Flexibel, creatief en enthousiast: zo omschrijven collega’s jou. Je bent de persoon die op positieve en proactieve wijze uitvoering geeft aan de cliëntadministratie, waarbij efficiency voorop staat.

Jouw kennis en ervaring binnen Bijzonder Jeugdwerk
• Je hebt MBO4 werk- en denkniveau en je hebt kennis van en inzicht in administratieve processen Je hebt ervaring met relevante applicaties en automatiseringspakketten.
• Je bezit coördinerende, sociale en communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
• Ervaring binnen de (jeugd)zorg is een pré.
• Je hebt affiniteit met jongeren en hun problematiek.

Bijzonder Jeugdwerk binnen de maatschappij
In Deurne hebben we een ‘drie milieus voorziening’ (wonen, onderwijs en vrije tijd). Hier vindt begeleiding en behandeling plaats onder meer voor jongeren met autisme als ook jeugdzorg plus. Daarnaast hebben we woningen in de wijk in Noord-Brabant en Limburg waar begeleiding en behandeling plaatsvindt. We begeleiden jongvolwassenen in hun weg naar zelfstandigheid (beschermd wonen en beschermd thuis). We investeren in de kwaliteit van het pedagogisch- en behandelklimaat door expertise ontwikkeling en scholing van jeugdzorgwerkers in o.a. Nieuwe Autoriteit & Geweldloos Verzet en Safe Path. We maken, tezamen met Rubicon Jeugdzorg, Ottho Gerhard Heldring, Pactum, Stichting Ambulatorium, De Rooyse Wissel en Vincent van Gogh deel uit van de CONRISQ Groep.

Ons aanbod

Jouw cao binnen Bijzonder Jeugdwerk
• Binnen Bijzonder Jeugdwerk is de cao Jeugdzorg van toepassing. Deze functie is ingeschaald in schaal 6 (max. €2920,07, ingeschaald als administratief medewerker A) bij een voltijd dienstverband.
• Naast je salaris ontvang je vakantiegeld en een eindejaarsuitkering.
• Ook maak je gebruik van de pensioensregeling van het pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende