Wij vragen

Zorg en ondersteuning bieden tijdens het ouder worden. Dat is de kern van ons werk. We doen dit vanuit de positieve kijk op gezondheid. Dit betekent dat we uitgaan van ieders eigen kracht en de mogelijkheid om zelf regie te voeren. Aandachtig, betrouwbaar en samen zijn de sleutelwoorden hierin. Iedereen is uniek en daar stemmen we de zorg op af, persoonlijk en dichtbij. In samenspel met anderen organiseren we een totaalpakket van wonen, zorg en welzijn.

Over Compostella:

Compostella in Zeeland (NB) is een echt dorps huis. De Brabantse gastvrijheid is bij binnenkomst al voelbaar. Je wordt door iedereen welkom geheten, ieder begroet elkaar. Compostella is een veilig en vertrouwd thuis dat mensen ondersteunt bij het ouder worden en bij de ongemakken die daar soms bij horen. Dat doen we met verpleeghuiszorg en zorgwonen.

Bewoners houden in Compostella de regie over eigen bestaan in eigen hand. De zorg wordt afgestemd op ieders unieke levensverhaal. Zo kan iedereen zijn of haar vertrouwde leven zoveel mogelijk voortzetten. Familie en bekenden worden nauw betrokken en zijn altijd welkom. Aan het einde van de dag een tevreden bewoner hebben, dat is waar alles om draait.

Over de teams:

Voor twee zorgteams, verdeeld over 2 afdelingen, die zorg verlenen aan in totaal 52 bewoners met vooral somatische zorgvragen (zeer verschillende indicaties en een steeds complexere zorgvraag) zijn we op zoek naar versterking. Ook zijn er 2 zogenaamde topkamers, speciaal voor kort verblijf, bedoeld voor bijvoorbeeld cliënten die na een ziekenhuisopname moeten aansterken.

De teams bestaan uit Verpleegkundigen, Verzorgende IG, Client Contact personen en Helpenden. Sinds kort zijn de teams uitgebreid met Gastvrouwen. Zij leggen het accent op welzijn en wonen en ondersteunen de zorgmedewerkers om een kwaliteitsverbetering te realiseren op het gebied van aandacht en sfeer.

Er is veel gebeurd in beide teams maar er worden inmiddels enorme stappen gezet om te komen waar ze met zijn allen willen zijn. Superleuk om hieraan mee te bouwen en je wordt met open armen ontvangen!

Functieomschrijving
Verzorgen, verplegen en begeleiden van aantal bewoners, conform het zorgplan, het creëren van een huiselijke woonomgeving voor de bewoners, het coördineren van het zorg- en welzijnsproces en afstemmen van zorg met andere disciplines rondom de toegewezen bewoners.

Een verzorgende en ccp-er werkt in een team. Het team is gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de resultaten van het hele team: voor de kwaliteit van het werk, voor de tevredenheid van de bewoners en voor de tevredenheid van alle teamleden. Het team biedt de juiste zorg/behandeling en ondersteuning naar de wensen en behoeften van iedere bewoner, elke dag opnieuw. Daarbij wordt op een gestructureerde manier gewerkt aan continu verbeteren.

De doelstelling van BrabantZorg voor de kwaliteit van zorg is: de bewoner is thuis; waar hij of zij ook woont. Het team werkt dagelijks samen met de bewoner, familie, mantelzorg, vrijwilligers, collegae etc. samen aan: ‘elke dag zo fijn mogelijk’. Dit wordt bereikt door je samen als team te richten op de 4 pijlers van goede zorg en behandeling: Ik vraag het u, ik ken u, ik versta mijn vak, samen bereiken we meer. We vertellen je er graag meer over!

Aanspreekpunt voor bewoners, familie, collega's en andere disciplines zoals huisarts, fysiotherapeut, ergotherapeut etc.
Draagt zorg voor (aanvraag) passende indicatie.

  • Opstellen van zorg- en werkplannen.
  • Coördinatie van zorg bij complexe zorgvragen.
  • Mede zorg dragen voor de dagelijkse gang van zaken op de afdeling en zorginhoudelijk sturing geven aan collega's, leerlingen en stagiaires/coaching on the job.
  • Een voorbeeldfunctie voor de collega teamleden.
  • Deelname aan relevante overlegvormen.Wij vragen

  • Diploma verzorgende IG. In bezit van het diploma CCP of de bereidheid deze te volgen.
  • Klantgericht, initiatiefrijk en resultaatgericht.
  • Inzicht in de methodiek van zorgplan en zorgdossier.
  • Zelfstandigheid, stressbestendigheid en een daadkrachtige instelling.
  • Een teamspeler die vanuit de vraag van de cliënt kan samenwerken met leerlingen/ stagiaires en verschillende disciplines.

Daarnaast vragen wij van iedere medewerker voldoende digitale vaardigheden om goed met een computer, tablet of smartphone om te kunnen gaan.

Veiligheid en vertrouwen tussen zorgverlener en cliënten zijn belangrijke voorwaarden om het werk goed te kunnen doen. In het kader van de Wet WKKGZ vragen wij nieuwe medewerkers in een functie met direct cliëntencontact om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) die niet ouder is dan 3 maanden op de datum van indiensttreding. Daarnaast is een integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Inlichtingen/Contactpersoon
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met:

Contactpersoon: Nicole Ettema
Telefoonnummer: +31 6 22693586

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende