Wij vragen

Zorg en ondersteuning bieden tijdens het ouder worden. Dat is de kern van ons werk. We doen dit vanuit de positieve kijk op gezondheid. Dit betekent dat we uitgaan van ieders eigen kracht en de mogelijkheid om zelf regie te voeren. Aandachtig, betrouwbaar en samen zijn de sleutelwoorden hierin. Iedereen is uniek en daar stemmen we de zorg op af, persoonlijk en dichtbij. In samenspel met anderen organiseren we een totaalpakket van wonen, zorg en welzijn.

Het team

In het team ben je werkzaam in de volle breedte van het vakgebied ouderengeneeskunde, o.a. revalidatie, palliatieve zorg, dagbehandeling (PG en SOM), langdurig verblijf (PG en SOM) en heb je een consultatiefunctie voor huisartsen. Je werk stemmen we af op jouw competenties en vaardigheden als specialist.

Het team in Den Bosch/Bommelerwaard bestaat momenteel uit 5 specialisten ouderengeneeskunde en een basisarts. De medische vakgroep wordt ondersteund door een medisch secretariaat, gespecialiseerd verpleegkundigen met aandachtsgebieden zoals diabetes, wondzorg, COPD, continentiezorg en NAH-en Parkinsonconsulenten. De regio beschikt over goede ketenzorg rond CVA, Parkinson en dementie en er is een goede samenwerking in de eerste en tweede lijn. Tevens heb je de beschikking over een digitaal dossier (EPD) en een elektronisch voorschrijfsysteem (EVS). Je komt te werken in een prettige werkomgeving met fijne collega’s in moderne gebouwen met een gastvrije uitstraling.

Vanuit een positieve kijk op gezondheid bieden wij zorg en ondersteuning tijdens het ouder worden. Met deze positieve kijk kijken wij ook naar een gezonde balans tussen privé en werk van onze medewerkers. Daarom:

bepaal je jouw werkuren in overleg gaat het verrichten van bereikbaarheidsdiensten in samenwerking met een andere regio van BrabantZorg én worden gedeeltelijk de ANW diensten uitbesteed.

Functieomschrijving

  • Onderzoeken, behandelen en begeleiden van cliënten binnen onze woonzorgcentra, de dagbehandeling en in de eerste lijn.
  • Onderdeel van een multidisciplinair team, om samen de beste zorg voor de cliënten te organiseren.
  • Opstellen van de zorgplannen en het voeren van de zorgregie.
  • Deskundigheidsbevordering van je collega's.Wij vragen

  • Goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling.
  • Voldoende digitale vaardigheden om goed met een computer, tablet en smartphone om te gaan.
  • Kennis op het gebied van relevante wet- en regelgeving en medisch/ethische vraagstukken.

In het kader van de Wet WKKGZ vragen wij nieuwe medewerkers in een functie met direct cliëntencontact om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) die niet ouder is dan 3 maanden op de datum van indiensttreding.

Inlichtingen/Contactpersoon
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met:

Contactpersoon: Jacqueline Hansen
Telefoonnummer: +31 6 53248217

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende