Wij vragen

Zorg en ondersteuning bieden tijdens het ouder worden. Dat is de kern van ons werk. We doen dit vanuit de positieve kijk op gezondheid. Dit betekent dat we uitgaan van ieders eigen kracht en de mogelijkheid om zelf regie te voeren. Aandachtig, betrouwbaar en samen zijn de sleutelwoorden hierin. Iedereen is uniek en daar stemmen we de zorg op af, persoonlijk en dichtbij. In samenspel met anderen organiseren we een totaalpakket van wonen, zorg en welzijn.

Het team

Noorderkroon is een omgeving waar iedereen binnen ons team maar 1 visie heeft : "Elke dag zo fijn mogelijk voor de bewoner en voor de medewerker".
De dementerende bewoners hebben gevarieerde vragen, waarop wij zo goed mogelijk antwoord geven... Niet één dag is hetzelfde.

Functieomschrijving
We zijn op zoek naar iemand die ons team in de vakantieperiode komt ondersteunen bij de dagelijkse verzorging en begeleiding van onze cliënten.

  • Assisteren bij de dagelijkse directe zorg aan ouderen
  • Ondersteunen bij de maaltijden en huishoudelijke werkzaamheden.
  • Het verrichten van alle voorkomende werkzaamheden bij nevenactiviteiten.


Wij vragen

  • Je volgt een opleiding in de zorg, zoals BOL/BBL 3-4 of je hebt al ervaring in de zorg.
  • Je bent minimaal 16 jaar of ouder.
  • Je bent zelfstandig en initiatiefrijk en je vindt het leuk om met ouderen te werken.
  • In de periode juni tot en met augustus ben je meerdere aaneengesloten weken beschikbaar.

Daarnaast vragen wij van iedere medewerker voldoende digitale vaardigheden om goed met een computer, tablet of smartphone om te kunnen gaan.

In het kader van de Wet WKKGZ vragen wij nieuwe medewerkers in een functie met direct cliëntencontact om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) die niet ouder is dan 3 maanden op de datum van indiensttreding.

Wij bieden
Salaris bruto per uur bedraagt minimaal:

16 jaar: € 5.67
17 jaar en ouder: € 9.46

Het wettelijke recht op vakantie-uren en vakantietoeslag in de vorm van een toeslag wordt op het uurloon uitbetaald. Genoemde uurlonen zijn exclusief deze toeslagen.

Genoemde uurlonen liggen ruim boven het wettelijk minimumloon. Voor vakantiekrachten die een zorgopleiding volgen kan er sprake zijn van een hoger bruto uurloon. Aan de hand van het reeds behaalde kwalificatieniveau zal het salaris worden vastgesteld volgens de salaristabel van de CAO voor Verpleeg- & Verzorgingshuizen en Thuiszorg (CAO VVT).374493

Deze vacature is verlopen