Wij vragen

Mensen met dementie maken veelal een langdurig en intensief zorgtraject door. Voor zowel de bewoner met dementie als de familie/mantelzorger is dit erg aangrijpend. Er is vaak veel verdriet en onzekerheid. Voordat een bewoner komt wonen is er een rol weggelegd voor de verpleegkundige als ook voor de verzorgende. Hierin worden zaken besproken om de overgang vanuit huis naar elders zo makkelijk mogelijk te laten zijn, wat extreem lastig is. Een juiste uitleg en aanbieden van wooncomfort is dan ook een kunst om te bewerkstelligen en dat de woonsituatie ook als wonen voelt.

De (gespecialiseerd) verpleegkundige dementie ondersteunt zowel de cliënt als zijn familie/mantelzorgers in dit traject. Je werkt samen met collega’s binnen de clusters waar bewoners wonen. Ook het samenwerken met een specialist ouderengeneeskunde, dagbesteding/welzijn medewerkers, psychologe, logopedist en andere betrokken hulpverleners is een dagelijkse werkwijze. Het begeleiden en verzorgen van mensen die dementeren is op zich zelf al niet eenvoudig. Het wordt echter nog moeilijker als zij daarnaast psychische of gedragsproblemen hebben.

De verpleegkundige dementie of verpleegkundige niveau 4:

  • biedt ondersteuning en begeleiding gedurende het dementieproces;
  • geeft advies in het omgaan met veranderend en/of probleemgedrag tezamen met de belevingsgerichte coach en de andere collega’s;
  • start vanaf ‘niet-pluisgevoel’ tot overlijden, dus intensief contact met klantenservice;
  • voorkomt en anticipeert op crisissituaties;
  • bekijkt iedere dag weer nieuwe mogelijkheden die ten goede komen aan de bewoners en verandert daar waar nodig;
  • helpt bij de lichamelijke verzorging van de bewoner (bijvoorbeeld wassen), bij het aankleden en bij het eten, als de bewoner hier zelf niet toe instaat is. Niet alle ouderen kunnen aangeven wat ze nodig hebben. De verpleegkundige moet dan ook goed kunnen observeren en interpreteren.
  • maakt de doelstelling van BrabantZorg waar: iedere dag zo fijn mogelijk!


Functie-eisen
Ben jij die verpleegkundige die stressbestendig is, mee wil denken over de toekomst van zorg voor mensen met dementie, ben je besluitvaardig en bezit je een dosis humor dan ben jij mogelijk onze nieuwe collega!!!

Vanzelfsprekend ben je minimaal in het bezit van het diploma Verpleegkunde niveau 4 en BIG geregistreerd.

Daarnaast vragen wij van iedere medewerker voldoende digitale vaardigheden om goed met een computer, tablet of smartphone om te kunnen gaan.

In het kader van de Wet WKKGZ vragen wij nieuwe medewerkers in een functie met direct cliëntencontact om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) die niet ouder is dan 3 maanden op de datum van indiensttreding.

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een dienstverband voor bepaalde tijd, in eerste instantie voor de duur van een jaar. Wij gaan graag met je in overleg over het aantal uren.

De functie is ingedeeld in FWG 45 volgens CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT).

Uitgebreid pakket meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (b.v. fietsenplan), goedkoop sporten, korting bij diverse verzekeringen en een ruim aanbod voor cursus- en opleidingsmogelijkheden.

Over BrabantZorg
Zorg en ondersteuning bieden tijdens het ouder worden. Dat is de kern van ons werk. We doen dit vanuit de positieve kijk op gezondheid. Dit betekent dat we uitgaan van ieders eigen kracht en de mogelijkheid om zelf regie te voeren. Aandachtig, betrouwbaar en samen zijn de sleutelwoorden hierin. Iedereen is uniek en daar stemmen we de zorg op af, persoonlijk en dichtbij. In samenspel met anderen organiseren we een totaalpakket van wonen, zorg en welzijn.

Het team

Aalstgraaf en Meerkensloop zijn BOPZ clusters. Zij hebben een eigen hoofdingang met een groot loopcircuit naar de Sint Jan.

Binnen de 4 clusters wonen minimaal 45 bewoners met verschillende vormen van dementie. Het team is op zoek naar een collega die enthousiast is en kan bijdragen aan de slogan: "Iedere dag zo fijn mogelijk".

Binnen de teams wordt gewerkt met kleinschalige teams die een grote affiniteit hebben met de bewoners van het specifieke cluster. Er is ruimte om binnen het bestaande rooster van cluster te wisselen indien daar behoefte aan is en dit de bewoner en jou ten goede komt.372265

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende