Wij vragen

Zorg en ondersteuning bieden tijdens het ouder worden. Dat is de kern van ons werk. We doen dit vanuit de positieve kijk op gezondheid. Dit betekent dat we uitgaan van ieders eigen kracht en de mogelijkheid om zelf regie te voeren. Aandachtig, betrouwbaar en samen zijn de sleutelwoorden hierin. Iedereen is uniek en daar stemmen we de zorg op af, persoonlijk en dichtbij. In samenspel met anderen organiseren we een totaalpakket van wonen, zorg en welzijn.

“Als cliënten tevreden zijn, ben ik het ook. Niets is zo fijn als een complimentje krijgen omdat we goed werk leveren.”

Joyce Tiemissen, coördinerend huishoudelijk medewerker thuiszorg

Functieomschrijving
Wanneer cliënten bij ons worden aangemeld voor huishoudelijke zorg ga jij op huisbezoek. Jij bent op dat moment hét gezicht van BrabantZorg: je heet de nieuwe cliënt welkom en geeft uitleg over onze organisatie en werkwijze. Vervolgens verricht je bij de cliënt in kwestie een aantal keren huishoudelijk werk om te beoordelen waar ondersteuning nodig is. Wij werken vanuit de visie dat we mensen zo lang mogelijk zelf de regie laten houden en niet zomaar werk uit handen nemen. Aan jou de verantwoordelijke taak om een ondersteuningsplan te maken waarin je de huishoudelijke taken in kaart brengt die de gemeente via een indicatie heeft aangegeven. Je beslist – in goed overleg met de cliënt – over het aantal uren huishoudelijke hulp per week en de taken die uitgevoerd worden. Dat alles doe je op een vriendelijke en betrokken manier. Vervolgens zoek je binnen jouw team de juiste match voor de cliënt.

En je doet nog veel meer. Als coördinerend huishoudelijk medewerker thuiszorg ben je namelijk ook contactpersoon voor je cliënten, gemeenten en andere betrokkenen, coach je je teamleden, overleg je regelmatig met collega’s en de teammanager en – last but not least – maak je de (vakantie)planningen. En dat alles in een omgeving die zeer dynamisch is. Je hebt geen vaste werkplek, maar met je laptop en telefoon ben je overal bereikbaar. Het ene moment werk je thuis, dan weer op een van onze locaties, en vervolgens een paar uur bij cliënten. Je overlegt met je collega’s en bespreekt dan de casussen. En uiteraard ga je ook regelmatig om tafel met je teammanager.

Wij vragen

 • Je hebt mbo 3-niveau.
 • Je hebt kennis van en ervaring met huishoudelijke werkzaamheden en geautomatiseerde systemen.
 • Je kunt zelfstandig werken en dagelijkse problemen oplossen.
 • Je hebt tact, bent accuraat, hulpvaardig, integer en sensitief.
 • Je bent praktisch en proactief: valt een medewerker uit jouw team uit, dan zorg jij voor een vervanger.
 • Je kunt goed samenwerken met diverse disciplines.
 • Je bent enthousiast en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Je kunt opbouwende feedback geven bij de begeleiding van teamleden en cliënten.
 • Je werkt systematisch en hygiënisch.
 • Je kunt geduld en begrip opbrengen voor de cliënten uit onze, vaak kwetsbare, doelgroep.
 • Je bent representatief en flexibel in denken en doen.
 • Je kunt je schriftelijk en mondeling goed uitdrukken.

In het kader van de Wet WKKGZ vragen wij nieuwe medewerkers in een functie met direct cliëntencontact om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) die niet ouder is dan 3 maanden op de datum van indiensttreding.

Inlichtingen/Contactpersoon
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met:

Contactpersoon: Rens Artz
Telefoonnummer: +31 6 82523201

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende