Wij vragen

Zorg en ondersteuning bieden tijdens het ouder worden. Dat is de kern van ons werk. We doen dit vanuit de positieve kijk op gezondheid. Dit betekent dat we uitgaan van ieders eigen kracht en de mogelijkheid om zelf regie te voeren. Aandachtig, betrouwbaar en samen zijn de sleutelwoorden hierin. Iedereen is uniek en daar stemmen we de zorg op af, persoonlijk en dichtbij. In samenspel met anderen organiseren we een totaalpakket van wonen, zorg en welzijn.

“Trots. Dat ben ik als ik zie dat een medewerker zich bewust wordt van het eigen handelen, en vooral van het effect daarvan op de cliënt. Want de invloed van medewerkers op bewoners is vaak veel groter dan ze zelf denken. Bij belevingsgerichte zorg staan de wensen en mogelijkheden van degene die zorg krijgt centraal. Wij zetten de collega’s hun kracht en maken ze bewust van hun kwaliteiten. Zo zetten ze die op de juiste manier in op de werkvloer. Dat vind ik een prachtig uitgangspunt.”

Krishna van der Beek, consulent belevingsgerichte zorg

Functieomschrijving
Verzorgen is meer dan ‘gewoon lief zijn’. Je hebt een dosis psychologisch inzicht, beroepsspecifieke kennis en een breed scala aan communicatieve vaardigheden nodig. Pas dan kun je zorgen dat een cliënt zich veilig, gekend, gerespecteerd en begrepen voelt. Belevingsgerichte zorg vraagt om medewerkers die niet alleen verzorgen, maar de cliënt ook echt kennen. Jij brengt medewerkers van onze locaties deze manier van werken bij. Dat doe je op een inspirerende, coachende manier.

Je evalueert het gedrag van cliënten met de psycholoog en geeft collega’s scholing in belevingsgerichte omgang. Je bewaakt ook de kwaliteit van de belevingsgerichte zorg en neemt deel aan projecten met betrekking tot kwaliteitsontwikkeling. Ook ontwikkel je scholingsactiviteiten, en je begeleidt en beoordeelt leerlingen en stagiairs. Als consulent werk je veel zelfstandig, maar nooit alleen. Je kunt terugvallen op collega-consulenten en werkt binnen een multidisciplinair team.

Geen dag is hetzelfde voor jou als consulent belevingsgerichte zorg. ’s Morgens observeer je cliënten tijdens de ochtendzorg, daarna sluit je aan bij een omgangsoverleg. ’s Middags maak je kennis met een nieuwe bewoner die erg verdrietig is omdat ze de controle over haar leven verliest. Jij luistert en troost, en zorgt vervolgens dat de medewerkers handvatten krijgen om het verdriet van deze cliënt te kunnen verzachten. Tot slot leg je aan familieleden van een andere cliënt uit hoe de belevingswereld van hun naaste door de dementie verandert, en hoe ze daar mee om kunnen gaan. Een dynamisch werkveld dus.

Wij vragen

  • Je hebt bij voorkeur een basis- en/of vervolgopleiding belevingsgerichte zorg afgerond.
  • Je hebt kennis van en ervaring met psychogeriatrie.
  • Je hebt goede coachende, sociale en communicatieve vaardigheden waarmee je medewerkers kunt stimuleren en motiveren, en weerstanden weet te overwinnen. Deze vaardigheden zijn ook nodig bij in- en externe overlegsituaties, bij het maken van rapportages en bij advisering over belevingsgerichte omgang.
  • Je kunt je kennis overdragen voor een groep, zoals bij een familie-avond of informatiebijeenkomst voor vrijwilligers
  • Je bent alert op veranderingen bij cliënten en handelt hiernaar.
  • Je bent geduldig en hebt doorzettingsvermogen.
  • Je bent integer, empathisch en representatief.

Daarnaast vragen wij van iedere medewerker voldoende digitale vaardigheden om goed met een computer, tablet of smartphone om te kunnen gaan.

In het kader van de Wet WKKGZ vragen wij nieuwe medewerkers in een functie met direct cliëntencontact om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) die niet ouder is dan 3 maanden op de datum van indiensttreding.

Inlichtingen/Contactpersoon
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met:

Contactpersoon: Brigitte Peeters
Telefoonnummer: +31 6 12927342

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende