Wij vragen

Geestelijk Verzorger - 1592

“Elk mens wil een zinvol leven en betekenis kunnen geven aan dingen die gebeuren.”

Plaats
Schaijk
Aantal uur per week
Uren in overleg

Elke dag zo fijn mogelijk. Dat is wat ons drijft bij BrabantZorg. We ondersteunen cliënten bij het verbeteren of zo veel mogelijk behouden van hun eigen leven. Dat doen we samen met de mensen zelf en hun naasten. We kijken wat iemand nog zelf kan en voegen daar onze deskundigheid en aandacht aan toe. Bij BrabantZorg bieden we elke dag vanuit 35 locaties ondersteuning, welzijn, zorg en wonen op maat aan zo’n 6.000 cliënten in de regio Oss, Uden, Meierijstad en Den Bosch. Samen met collega’s en vrijwilligers ga jij hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Ter uitbreiding van het team Geestelijk Verzorgers zijn wij op zoek naar meerdere nieuwe collega’s voor de regio’s Uden/Schaijk, Oss, Meierijstad/Veghel en ’s-Hertogenbosch/Bommelerwaard.

Functieomschrijving
Geestelijk verzorger bij BrabantZorg

Ouderen die bij BrabantZorg wonen of verblijven hebben te maken met ingrijpende levensgebeurtenissen. Vaak zijn er aanzienlijke verliezen: verlies van de vertrouwde omgeving, van partner, leeftijdgenoten, mobiliteit, autonomie, regie ….

Gelukkig beschikken zij doorgaans over een grote veerkracht, waarmee ze zich opnieuw weten aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Zo proberen zij betekenis te geven aan wat hen overkomt, om het leven weer als zinvol te ervaren. Het is een moeilijk proces, dat niet altijd even succesvol verloopt.

Levens- en zingevingsvragen spelen niet alleen bij onze bewoners maar ook bij de familie van bewoners, medewerkers, vrijwilligers en de mensen met beleidsfuncties. Ook voor hen is aandacht belangrijk, hoe vinden ze een goede balans in zorg voor de ander en voor zichzelf, hoe staan ze zelf in het leven, hoe kun je zo goed mogelijke zorg bieden, in de verschillende omstandigheden. En wat is goede zorg?

De kerntaak van de geestelijk verzorger is de gerichte aandacht op en ondersteuning van deze kant van de zorg. Dit doen we op meerdere niveaus en in meerdere vormen. Specifiek hierbij is de aandacht voor levensbeschouwing, spiritualiteit en dieper liggende waarden; aspecten die verweven zijn met het leven en richtinggevend in het proces van zin- en betekenisgeving.

Het doel is steeds hetzelfde: samen met anderen bij te dragen aan de positieve gezondheid van onze bewoners en degenen rondom hen.

Door de uitbreiding van ons team verwachten wij dat we nog beter in staat zijn, in te gaan op de groeiende vraag naar individuele begeleiding én meer aanwezig te kunnen zijn in de gezamenlijke huiskamers van de bewoners.

Functieomschrijving

Begeleiden van bewoners en hun naasten in het proces van zin- en betekenisgeving, wanneer zij te maken hebben met ingrijpend verlies;
Vormgeven aan religieuze- en niet religieuze rituelen rondom de ouder wordende mens en bijzondere aandacht voor de zieke en stervende bewoners;
Voorgaan in vieringen en bezinningsbijeenkomsten;
Samenwerken met de zorgteams en andere psychosociale begeleiders en multidisciplinaire teams;
Adviseren, informeren en ondersteunen van collega’s uit andere disciplines en onze vrijwilligers op het gebied van levensvragen, morele kwesties en verlieservaringen;
Bevorderen van ethische reflectie in- en op de zorg;
Advies geven en beleid ontwikkelen ten aanzien van de kernwaarden van BrabantZorg ‘aandachtig’ en ‘betrouwbaar’;
Bewaken, verdiepen en fris houden van de visie van BrabantZorg op gezondheid en zorg.
Rol in de gezamenlijke huiskamer bewoners

Het bieden van rust en aandacht aan de bewoners en zijn naasten;
Het leggen van verbindingen tussen zowel bewoners onderling als degenen die hen helpen;
Het ontlasten van zorgmedewerkers door de extra aandacht voor de bewoners;
Het coachen van zorgmedewerkers op het terrein van zin- en betekenisgeving en het herkennen van levensvragen.
Team

Het team bestaat momenteel uit 7 geestelijk verzorgers. We maken in dit team gebruik van elkaar talenten. Iedere geestelijk verzorger heeft zijn/haar eigen werkgebied met daarin verschillende locaties.

Wij vragen

  • Je beschikt over een afgeronde universitaire theologische opleiding of de opleiding Religiewetenschappen en je bent opgenomen in het Kwaliteitsregister van Geestelijk Verzorgers (SKGV);
  • Je bent in staat de begeleiding van cliënten en hun naasten en de medewerkers op een vernieuwende manier vorm te geven, gericht op de levensbeschouwing, de spiritualiteit en de diepere waarden van de cliënt, die zijn leven zin en betekenis geven. Je houdt daarbij rekening- met de visie en de uitgangspunten van de organisatie.
  • Je hebt het vermogen je in te leven in de geloofsovertuiging van onze bewoners;
  • Een geestelijk verzorger die snel inspeelt op de ontwikkelingen binnen het vakgebied;
  • Je beschikt over uitstekende communicatieve eigenschappen en je hecht waarde aan een goede samenwerking met vakgenoten en andere disciplines;
  • Je bent in staat om voor meerdere locaties te werken en daarnaast inzetbaar te zijn voor BrabantZorg-brede vragen.

Daarnaast vragen wij van iedere medewerker voldoende digitale vaardigheden om goed met een computer, tablet of smartphone om te kunnen gaan.

Veiligheid en vertrouwen tussen zorgverlener en cliënten zijn belangrijke voorwaarden om het werk goed te kunnen doen. In het kader van de Wet WKKGZ vragen wij nieuwe medewerkers in een functie met direct cliëntencontact om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) die niet ouder is dan 3 maanden op de datum van indiensttreding. Daarnaast is een integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Inlichtingen/Contactpersoon
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met:

Contactpersoon: Carlijn van der Steen
Telefoonnummer: +31 6 30104848

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende