Bravis Ziekenhuis logo

Over de organisatie

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Omschrijving van uw organisatie: Het Bravis ziekenhuis is op 1 januari 2015 ontstaan na een fusie tussen het Lievensberg ziekenhuis in Bergen op Zoom en het Franciscus ziekenhuis in Roosendaal. Door onze kennis en kunde zo te bundelen versterken we wat we al heel lang succesvol doen, namelijk samenwerken. Met collega's in het ziekenhuis, met de zorgverleners om ons heen, met zorgverzekeraars én met de patiënt. Door goed samen te werken zijn we in staat afzonderlijke zorg naar uitzonderlijke kwaliteit te brengen. Zodat we de uitdagingen van de toekomst nog beter aankunnen. Het Bravis ziekenhuis biedt een breed palet van medisch-specialistische zorg voor de regio West-Brabant. 

 

Kengetallen

 Enkele kengetallen Bravis ziekenhuis per 31-12-2016

 Aantallen

 Aantal bedden

 574

 Medisch specialisten

 261 

 Personeelsleden (gemiddeld aantal fte)

 1.999 

 Aantal opnamen

 30.759 

 Aantal verpleegdagen 

 140.285 

 Gemiddelde verpleegduur (in dagen) 

 4.6 

 Aantal dagbehandelingen

 29.378 

 Aantal langdurige observaties

 1.662 

 Polikliniekbezoeken (excl. nevenstichtingen)

 482.084 

 Totale bedrijfsopbrengsten (in 1.000 €)

 297.582 

 Balanstotaal (in 1.000 €)

 281.643 

 

Verzorgingsgebied

Het verzorgingsgebied van het Bravis ziekenhuis wordt gevormd door het gebied Westelijk Noord-Brabant, dat zich uitstrekt van de Zeeuwse gemeente Tholen en een deel van de gemeente Reimerswaal tot Breda en van Essen (België) tot Moerdijk.

 

Algemene gegevens

Stichting Bravis ziekenhuis

Postadres
Postbus 999
4700 AZ Roosendaal

Bezoekadressen
Boerhaavelaan 25                     Boerhaaveplein 1
4708 AE Roosendaal                 4624 VT Bergen op Zoom

Locaties

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Bravis Ziekenhuis

Werken bij

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Werken in het Bravis ziekenhuis staat voor denken vanuit de patiënt en daar naar handelen in de dagelijkse praktijk. We verwachten dat van medewerkers die in een zorggerelateerde functie werken. We verwachten dat ook van medewerkers die een andere functie in het ziekenhuis hebben. De focus in ons werk ligt op het belang van de patiënt.

Medewerkers worden nauw betrokken bij veranderingen in de organisatie. We zijn ervan overtuigd dat zij de kennis en deskundigheid hebben in het organiseren van patiëntgerichte zorg. Van leidinggevenden verwachten wij een participatieve stijl van leiding geven. Meedenken en meewerken om zorg te verbeteren is in het Bravis ziekenhuis op iedere plek vanzelfsprekend.

We bieden interessant werk met volop ontplooiingsmogelijkheden. Daarbij kunnen medewerkers een plezierige, collegiale werksfeer verwachten waar waardering is voor de prestaties die worden geleverd. Daarnaast bieden we goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en veilige arbeidsomstandigheden.

Wilt u meer informatie over werken in het Bravis ziekenhuis? Stuur dan een e-mail naar hrm@bravis.nl. U kunt via dit e-mailadres niet solliciteren. Uiteraard kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 088 - 70 67 876.

Leren bij

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Jaarlijks stelt het Bravis ziekenhuis een aantal stageplaatsten beschikbaar voor leerlingverpleegkundigen die de BOL-opleiding volgen (niveau 4) en voor leerlingverpleegkundigen voltijd en deeltijd niveau 5. In het Bravis ziekenhuis is het tevens mogelijk om het duale opleidingstraject tot verpleegkundige niveau 5 te volgen. Meer informatie vind je bij het onderdeel opleidingsplaats.

 

Stage vanuit de opleiding tot verpleegkundige
Deze plaatsen zijn uitsluitend gereserveerd voor leerlingverpleegkundigen van het ROC West-Brabant en Avans Hogeschool Breda en worden georganiseerd door het Regionaal Bureau Beroepspraktijkvorming (RBB).

 

Beroeps- en werkveldoriëntatie
Voor leerlingen van het VMBO, MAVO, HAVO en VWO is het momenteel niet mogelijk een oriënterende bvp-periode te lopen van een of enkele dagen in het ziekenhuis. Zodra er weer mogelijkheden ontstaan, wordt dit op deze website weergegeven.

MBO-, HBO-studenten of studenten aan het Wetenschappelijk Onderwijs kunnen stage lopen als verplicht onderdeel van de opleiding of als afstudeerproject. U kunt uw schriftelijk stageverzoek richten aan de afdeling waar u stage wilt lopen. U wordt gevraagd de volgende onderdelen duidelijk in uw brief aan te geven:

  • De opleiding die u volgt en het leerjaar
  • De afdeling waar u stage wilt lopen
  • De stageperiode en het aantal uren per week
  • Een heldere omschrijving van uw leerdoelen

Uw stageverzoek wordt behandeld door de leidinggevende van de betreffende afdeling. Op basis van onder andere de beschikbaarheid van begeleiding en de mogelijkheid om uw stage volgens uw leerdoelen invulling te geven, wordt uw stageverzoek beoordeeld. U ontvangt hierover bericht.

 

Stage opleiding Verloskunde
Voor de opleiding Verloskunde wordt in het Moeder & Kindcentrum alleen samengewerkt met de Verloskunde Academie Rotterdam en de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Stageverzoeken vanuit andere opleidingsinstituten worden niet in behandeling genomen.

 

Stage opleiding (Medische) Psychologie
Op de PAAZ is er 1 GZ stageplaats per schooljaar beschikbaar voor een student die de master psychologie volgt. De sollicitatie voor deze stageplaats vindt plaats in het voorjaar.

 

Stage opleiding Pedagogiek/SPH
Er is 1 stageplaats per schooljaar beschikbaar bij de afdeling Pedagogiek.
De sollicitatie voor deze stageplaats vindt plaats in het voorjaar.


Stagevergoeding
Conform de CAO Ziekenhuizen ontvangt u een stagevergoeding indien u voldoet aan de voorwaarden die in deze CAO zijn opgenomen.


Meer informatie?

Wilt u meer informatie over stageplaatsen in het Bravis ziekenhuis? Stuur dan een e-mail naar hrm@bravis.nl. Uiteraard kunt u telefonisch contact met ons opnemen via het secretariaat van HRM, tel. 088 - 70 67 876.


Opleidingsplaats

In het Bravis ziekenhuis wordt continu gewerkt aan het behoud van de kwaliteit van zorg en het verbeteren / innoveren van deze zorg.

Het Bravis ziekenhuis is een aantrekkelijke werkgever waar medewerkers worden gestimuleerd zich te ontwikkelen zodat het ziekenhuis kan beschikken over voldoende vaardig en deskundig personeel. Ten aanzien van leren wordt gezocht naar optimale afstemming tussen de ontwikkelingsbehoefte van de medewerker en de organisatiedoelen.

In het Bravis ziekenhuis is het mogelijk om het duale opleidingstraject tot verpleegkundige niveau 5 te volgen..

Bezoek ook de websites www.brabantzorg.net en www.youchooz.nl voor algemene informatie over werken en leren in Zorg en Welzijn.

Vacatures Bravis Ziekenhuis ({{numVacatures}})

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Bekijk de 26 actuele vacatures van Bravis Ziekenhuis en vind de baan die bij jou past.

Wil je als eerste op de hoogte worden gesteld van nieuwe vacatures van Bravis Ziekenhuis? en maak een vacature alert aan.

{{loc.title}}
Op dit moment heeft Bravis Ziekenhuis geen vacatures open staan.

Vrijwilliger vacatures Bravis Ziekenhuis ({{numVrijwilligers}})

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Bekijk de 1 actuele vrijwilligerswerk vacatures van Bravis Ziekenhuis.

{{loc.title}}

Op dit moment heeft Bravis Ziekenhuis geen vrijwilliger vacatures open staan.