Wij vragen

Het Bravis ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis dat op 1 januari 2015 is ontstaan na een fusie tussen het Lievensberg ziekenhuis in Bergen op Zoom en het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal.
Het ziekenhuis biedt de zorg aan vanuit twee hoofdlocaties (Roosendaal en Bergen op Zoom) en drie buitenpoliklinieken (Oudenbosch, Etten-Leur en Steenbergen). Omwille van optimale kwaliteit zijn de acute en complexe, snijdende zorg geconcentreerd op locatie Bergen op Zoom en de beschouwende, electieve (planbare) en oncologische zorg op locatie Roosendaal. De zorgeenheid Cardiologie biedt poliklinische zorg aan op alle locaties en de kliniek is medio 2018 volledig gesitueerd in Roosendaal.

De missie van het ziekenhuis is om goede medisch specialistische zorg te leveren aan de inwoners van westelijk West-Brabant en het oostelijk deel van Zeeland onder het motto ‘dichtbij waar het kan, centraal waar het moet’. Zij werken aan deze missie vanuit vier kernwaarden: Deskundig, Verbindend, Lef en Vrij.

De zorgeenheid is in ontwikkeling en we zoeken een zorgmanager die de reeds ingezette weg verder uitbouwt. Als zorgmanager ben je in staat om sturing te geven aan complexe veranderingsprocessen. Integratie- en verbeteringsprocessen brengen veel veranderingen teweeg en vragen veel van medewerkers. Dat vergt van de zorgmanager souplesse in het organiseren en communiceren vanuit een positief overtuigende houding die vertrouwen wekt bij medewerkers en andere betrokkenen. In dit speelveld is ruimte om te innoveren en te vernieuwen en zodoende de zorgeenheid op de kaart te zetten. Dit jaar is bijvoorbeeld de Cardiologie geregistreerd als ICD controlerend centrum en ligt er een grote uitdaging in het versterken van de samenwerking met huisartsen en de inzet van E-health. Dat vraagt overtuigingskracht en doorzettingsvermogen. Het plezier en de energie die het realiseren van vernieuwing en innovatie geeft, voeren de boventoon.

De zorgmanager is verantwoordelijk voor een efficiënte bedrijfsvoering. Goede afstemming met betrokken medisch specialisten is een must. Daartoe werk je nauw samen, in duaal management, met de medisch manager. De zorgmanager geeft direct leiding aan vier teamleiders, motiveert ze en coacht ze naar een hoger niveau op operationele en tactische zaken. De zorgmanager draagt zorg voor een veilige en kwalitatief hoogwaardige zorg binnen de zorgeenheid. Een plezierig werk- en leerklimaat voor medewerkers en leerlingen draagt daar aan bij. Uiteraard is er is ruimte voor hen om te ontwikkelen en vragen we onze medewerkers om mee te denken en werken aan verdere verbetering en innovatie van de zorg(processen). De zorgmanager werkt samen met en legt verantwoording af aan de zorggroepmanager. De zorgmanager levert een actieve bijdrage aan het jaarplan en creëert optimale omstandigheden teneinde de resultaat afspraken en organisatie doelstellingen te realiseren.Tevens draagt de zorgmanager zorg voor een optimale samenwerking met medewerkers, medische specialisten en andere betrokkenen in het ziekenhuis.

De kandidaat voldoet aan het volgende profiel:

  • HBO+ werk- en denkniveau middels HBO opleiding, vervolgopleiding op gebied van management en ruime relevante werkervaring;
  • Zelfstandig, binnen de gegeven en overeengekomen kaders, invulling en uitvoering kunnen geven aan de vakspecifieke zorg- of dienstverleningsprocessen, verantwoording afleggen veelal achteraf middels managementrapportage of anderszins;
  • Kennis van budgettering, planning en controlcyclus en andere financiële managementmiddelen;
  • Resultaatgericht en samenwerkingsgericht werken;
  • Sociaal vaardig in relatie tot patiënten, klanten en medewerkers;
  • Je kunt situationeel leidinggeven, waarbij je je stijl van leidinggeven aan laat sluiten bij degene(n) aan wie je leiding geeft.

Ons aanbod

Het ziekenhuis kent arbeidsvoorwaarden conform de CAO Ziekenhuizen. Salariëring is, afhankelijk van opleiding en ervaring, gebaseerd op functiegroep 65, minimaal € 3.490,-- en maximaal € 5.257,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Het betreft een dienstverband van gemiddeld 32-36 uur per week.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende