Wij vragen

Waar ga je werken?

De functionaris ontvangt in deze functie leiding van het hoofd Planning & Control. Als onderdeel van de stafafdeling Finance & Control biedt de afdeling (zorg)professionals ondersteuning en advies met betrekking tot het financieel registratief proces en wordt toegezien op naleving van wet- en regelgeving.

Wat ga je doen?

  • draagt zorg voor borging van de interne controle maatregelen t.b.v. een juiste, tijdige en volledige registratie en hanteert hierbij een risicogerichte benadering;
  • heeft een adviserende rol bij het vaststellen / beoordelen van de consequenties voor de interne controle voortkomend uit nieuwe wet- en regelgeving (NZa);
  • coördineert en voert taken uit in de jaarlijkse dossiercontrole ten aanzien van de omzetverantwoording;
  • is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van rechtmatigheidcontroles zoals vastgelegd in de handreiking rechtmatigheidcontroles medisch specialistische zorg en rapporteert hierover;
  • participeert als expert in projecten, waaronder het project horizontaal toezicht in de zorg;
  • voert audits in de organisatie uit op het gebied van nalevering wet- en regelgeving;
  • onderzoekt, analyseert en verwerkt onderzoekgegevens tot beleidsinformatie en beleidsvoorstellen ten behoeve van het centraal en decentraal management;
  • adviseert gevraagd/ ongevraagd het centraal en decentraal management op het gebied van risicomanagement: risico’s; verantwoordelijkheden; risicomanagementbeleid en procedures;
  • levert periodieke analyse met betrekking tot risicomanagement aan.

Wat verwachten we van jou?

- Een afgeronde opleiding op minimaal HBO-niveau, bij voorkeur WO-niveau.

- Kennis en ervaring op het gebied van AO/IC.

- Uitstekend analytisch vermogen.

- Overtuigend, besluitvaardig en zelfstandig.

- Goede communicatieve vaardigheden.

Ons aanbod

Salariëring is, afhankelijk van opleiding en ervaring, gebaseerd op functiegroep 55, minimaal € 2.665,-- en maximaal € 3.917,-- bruto per maand bij een fulltime dienstverband, met doorgroeimogelijkheden naar FWG 60 (minimaal € 3.072,-- en maximaal € 4.466,-- bruto per maand bij een fulltime dienstverband). De overige arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO Ziekenhuizen.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende