Wij vragen

De zorgeenheid IC/CCU omvat twee afdelingen, een gecombineerde IC/CCU op locatie Roosendaal met 10 bedden en een gecombineerde IC/CCU op locatie Bergen op Zoom met in totaal 11 bedden. Met ingang van medio juni 2018 zal de CCU volledig gehuisvest worden in Roosendaal. De Eerste Hart Hulp (EHH) zal in Roosendaal uitgebreid worden en is gesitueerd binnen de Spoedeisende Hulp (SEH). Op de locatie Bergen op Zoom wordt er op dat moment een grote IC gerealiseerd met maximaal 14 bedden. De afdelingen zijn recent verbouwd en voorzien van moderne technologie. Binnen de zorgeenheid vorm je samen met de zorgmanager en 2 andere teamleiders het leidinggevende team. Het totale verpleegkundige IC/CCU team bestaat uit 90 medewerkers en werkt intensief samen met intensivisten, cardiologen en andere specialisten.

Je bent als teamleidinggevende operationeel verantwoordelijk voor de uitvoering van een optimale patiëntenzorg op deze dynamische afdeling. Je wordt uitgedaagd om binnen de kaders van het ziekenhuis de vele ambities van de afdeling mede vorm te gaan geven. Je geeft leiding aan de medewerkers en voert het personeelsbeleid uit waaronder het voeren van jaargesprekken en uitvoeren van het verzuimbeleid. Voor ons is het vanzelfsprekend dat je regelmatig deelneemt aan de uitvoerende werkzaamheden op de werkvloer.

Je bent een professionele IC/CCU- verpleegkundige die bij voorkeur werkervaring heeft in het leidinggeven aan medewerkers. Je hebt de bereidheid om evt. een aanvullende opleiding op HBO-niveau te volgen. Je weet je ambities voor een optimale patiëntenzorg om te zetten in concrete acties. Als teamleidinggevende ben je in staat om verbindingen te leggen, zowel intern als extern. Je bent positief ingesteld en communiceert helder.

Ons aanbod

Het betreft een functie van 28 - 36 uur gemiddeld per week. Het ziekenhuis kent arbeidsvoorwaarden conform de CAO Ziekenhuizen. Salariëring is gebaseerd op inschaling in FWG 60.

Deze vacature is verlopen