Wij vragen

Buro Lima is een plek waar kinderen en hun ouders zichzelf kunnen zijn. Ongehinderd kind kunnen zijn. Waar goed gekeken wordt naar de unieke persoonlijkheid met eigen karaktereigenschappen, interesses, mogelijkheden en ook beperkingen. Een plek waar elk kind echt kind kan zijn en waar er ingespeeld wordt op de individuele vraag. De basishouding van het team is begeleidend, maar wel vanuit duidelijke kaders die de grenzen aangeven en de kinderen veiligheid bieden.

Bij Buro Lima staat het contact met het kind voorop. De veilige, liefdevolle relatie die we met het kind en het gezin maken, is basis voor de ontwikkeling die het kind doorloopt.

Interesse?

Vrijwilliger zijn bij Buro Lima, wat brengt mij dat:

- onderdeel zijn van een gezellig en warm team

- gezien worden

- mogelijkheid om mee te denken

- genieten van de kinderen/jeugdigen

- contact met alle betrokkenen

inge@burolima.nl