Over de organisatie

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Buro MAKS biedt gespecialiseerde hulpverlening in de thuissituatie aan volwassen, kinderen en jeugdigen met psychiatrische problematiek. De gebruikte aanpak is onderscheidend: persoonlijk, professioneel, dialooggestuurd en midden in de maatschappij.

Buro MAKS is van mening dat problemen opgelost dienen te worden, daar waar ze ontstaan. Dat is veelal in de thuissituatie, maar kan ook op het werk of school zijn. Dit vraagt om een integrale en laagdrempelige aanpak waarbij sprake is van één plan met één regisseur. Vanuit de zorgvraag van de cliënt gaan we op zoek om verbinding te zoeken met zijn of haar sociale netwerk, maar ook met reguliere voorzieningen. Hiermee leveren we een belangrijke bijdrage doordat de cliënt vanuit eigen kracht met behoud van eigen regie zijn leven kan blijven leiden. Ondersteuning vanuit het gezin, familie, school en vrijwilligers draagt bij aan het idee dat we het als samenleving voor elkaar en met elkaar kunnen regelen.

De organisatie is een initiatief van hulpverleners uit het GGZ circuit. Het is een onafhankelijke, dynamische organisatie, die volop in ontwikkeling is. Buro MAKS staat voor Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. De visie van Buro MAKS is dat we vanuit vraaggestuurde begeleiding de cliënt MAKSimaal willen ondersteunen. Middels een coachende rol de zelfstandigheid van de cliënt vergroten of in stand houden. Dit gebeurt in de maatschappelijke context. Doel is om de cliënt zoveel mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving. De vraag van de cliënt is hierbij het uitgangspunt.

Locaties

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Buro MAKS - Centraal Buro

Buro MAKS - Team Oss - Nijmegen

Buro MAKS - Team Den Bosch - Rivierenland

Buro MAKS - Team West

Buro MAKS - Team Oost Zuid

Buro MAKS - Team Midden Noordwest

Woonkring Tilburg

Buro MAKS - Team Midden Zuid

Buro MAKS - Team Waalwijk - Heusden

Werken bij

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Een ondernemende, onafhankelijke organisatie die volop in ontwikkeling is. De organisatie vraagt een hoge dosis enthousiasme, inventiviteit, creativiteit, kritisch vermogen en een grote mate van zelfstandigheid. Ervaring in de GGZ is een vereiste. 

Het is een kleine organisatie waar het persoonlijk karakter telt. Als je kiest voor Buro MAKS dan ga je voor begeleiding vanuit vraagsturing in een coachende rol. Werken voor Buro MAKS betekent weinig op kantoor zijn en veel bij de cliënten thuis om een samenwerkingsrelatie met hen aan te gaan. Het betekent ook dat je een grote mate van vrijheid hebt en niet strak gebonden bent aan procedures en protocollen. Als dat geen probleem voor je is dan is werken bij Buro MAKS een uitdaging.

Contactpersoon

Leren bij

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Bij Buro MAKS kun je ook stage lopen.

Dit is dan wel een gekoppelde stage van het 3e en 4e jaar.

We hebben plaatsen voor 3e jaars Pedagogiek voor de doelgroep kinderen/jeugd en 3e jaars deeltijd MWD voor de doelgroep volwassenen.

Contactpersoon

|

Er zijn geen vacatures voor Buro MAKS.