Buro3o

Welkom bij Buro3o 

Behandeling - Begeleiding - Beschermd wonen 

Buro3o is een zorginstelling voor behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Buro3o biedt behandeling, zowel op locatie als ambulant, individuele begeleiding en groepsbegeleiding voor jeugd met ASS, ADHD, angst, depressies en aanverwante psychische of psychiatrische problematiek en/of diagnostiek. Maatwerk en de passende “match” voor de jongere, in de uitvoering van de specialistische zorgvraag, maakt ons onderscheidend en daadkrachtig in zorg.


ORGANISATIE
Buro3o is een zorgaanbieder voor behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Buro3o biedt behandeling, zowel op locatie als ambulant.

Wij doen dit door onderzoek en individuele behandeling en/of groepsbehandeling en begeleiding voor jeugd met ASS, ADHD, angst, depressies en aanverwante psychische of psychiatrische problematiek.


MISSIE
Wij zijn zorgaanbieder voor behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en jongvolwassenen.

Onze zorg en advies zijn gebaseerd op het uitgangspunt dat iedere cliënt recht heeft op kwalitatief hoge zorg uitgevoerd in een maatwerkplan waarin de cliënt de regisseur van de inhoud van het plan is. Wij doen dit dialooggestuurd waarbij de vragen en de wensen van de cliënt in afstemming worden gebracht met onze expertise. Wij zijn er voor kinderen en jongeren die sociale, cognitieve en/ of emotionele stoornissen hebben op grond van psychologische klachten of psychiatrische stoornissen.

Wij gaan uit van de eigen kracht van de cliënt en diens netwerk en onze interventies zijn gericht op het versterken van diens zelfredzaamheid. Een zo optimaal mogelijke maatschappelijke participatie is het uitgangspunt voor elk maatwerkplan. 

Bij Buro3o zorgen we voor een vaste procesbegeleider die je bij interventies in alle levensdomeinen kan ondersteunen. Maatwerk en de passende match voor de jongere in de uitvoering van de specialistische zorgvraag maakt ons onderscheidend en daadkrachtig in de zorg.


KWALITEIT
Zorg hoort van kwalitatief hoogstaand niveau te zijn en veilig te worden uitgevoerd volgens de wet- en regelgeving. Daarvoor toetsen wij regelmatig de cliënttevredenheid.Wij zijn gecertificeerd door het NIAZ waaruit blijkt dat we voortdurend werken aan verbetering van onze kwaliteit. Buro3o ontwikkelt innovatieve zorgconcepten en tools. Dat gebeurt in de compassiefabriek.nl, het ontwikkel- en onderzoekplatform van Buro3o. Buro3o is aangesloten bij Zorg voor Jeugd.

Werken bij

Buro3o heeft veel behandel-, onderzoeks en begeleidingsmogelijkheden. Wij werken voor kinderen, jongeren en jongvolwassen. Ons aanbod behelst onderzoek en behandeling, begeleiding en/of beschermd wonen. Elk traject start met een intakegesprek. In dit gesprek wordt bekeken binnen welke onderdelen van het aanbod uw vraag beantwoord kan worden. Dit kan binnen onderzoek en behandeling, of (naschoolse) begeleiding, dagbesteding of beschermd wonen. 

U krijgt bij aanvang van de behandeling/begeleiding een vaste medewerker die gedurende uw hele traject bij Buro3o uw vaste contactpersoon blijft. Ongeacht met welk onderdeel van ons aanbod u te maken krijgt, de contactpersoon blijft betrokken. Na de intake wordt samen met u door uw behandelaar een persoonlijk plan gemaakt waarin de doelen, de werkwijzen en afspraken worden vastgelegd.

Bij ons heet dat een Zelfstappenplan. Deze plannen worden beschreven met betrekking tot de 4 levensdomeinen: zelfredzaamheid, onderwijs, wonen (thuis of zelfstandig) en maatschappelijke participatie. Elk Zelfstappenplan is maatwerk en voor iedere cliënt speciaal ontworpen, en voldoet aan de wettelijk eisen van een behandel- en/of begeleidingsplan. Over het Zelfstappenplan moet overeenstemming met de cliënt zijn voor we verder aan de slag kunnen. Het Zelfstappenplan is ontworpen door de compassiefabriek.nl, het ontwikkel- en onderzoekplatform van Buro3o.

Contactpersoon

Remon van Voorenberghe

Leren bij

Binnen Buro3o zijn meerdere stage en leerling plekken voor mensen die nog geen diploma hebben. 

Contactpersoon

Remon van Voorenberghe

Locaties

Buro3o

Bernadettestraat 10
5248 AP  Rosmalen

De Roef

Berlicumseweg 8
5248 NT  Rosmalen

Sonnevanck

Berlicumseweg 8
5248 NT  Rosmalen
Geestelijke Gezondheidszorg
Jeugdzorg
Bernadettestraat 10
5248 AP
 Rosmalen