BuurtzorgT B.v.

BuurtzorgT werkt in de gespecialiseerde GGz.  We verlenen zorg voor cliënten met (zware) psychiatrische problemen die thuis behandeld  willen of moeten worden. We versterken de zelfredzaamheid van cliënten met vaak complexe psychiatrische problemen om zo deelname aan het maatschappelijk leven mogelijk te maken, opnames te voorkomen en vooral hoop te hervinden.

Buurtgericht en in de omgeving van de cliënt

De zorg is buurtgericht georganiseerd, in en rond het dagelijks leven van cliënten. Bij BuurtzorgT sluiten we aan op de vraag van de cliënt, elke behandeling is maatwerk. We helpen de cliënt, zijn of haar dierbaren, de huisarts en andere belangrijke betrokkenen om blijvende oplossingen te vinden voor vaak lastige problemen.

Kleine zelfsturende teams

BuurtzorgT is nabij en direct bereikbaar, laagdrempelig en biedt continuïteit van behandeling en behandelaar. Om dit te bereiken zijn we georganiseerd in kleine professionele zelfsturende teams zonder  planners en/of managers. We maken gebruik van ervaringsdeskundigheid, steungroepen, het netwerk in de buurt en sociale media om cliënten na de behandeling hun eigen oplossingen en kracht te laten gebruiken. We waken voor overbehandeling en medicalisering.

Per 1/1/2020 zijn er 36 teams in Nederland, waarvan er 3 in het werkgebied van BrabantZorgNet. Er werken in totaal 240 medewerkers en er zijn een kleine 3000 cliënten in behandeling.

Werken bij

BuurtzorgT kenmerkt zich als organisatie door het werken met  kleine zelfsturende teams. Per team niet meer dan 9 medewerkers, door het ontbreken van managers is het een super platte organisatie, waar de hulpverleners vooral aan zet zijn in het bepalen van wat er in een team nodig is en gebeurd.

Leren bij

We hebben een klein aantal Bol opleidingsplaatsen, verspreid over het land.

Vrijwilligers bij

Daar we werken in de gespecialiseerde GGz is het soms vrij ingewikkeld om met algemene vrijwilligers te werken. Op sommige plaatsen wordt er wel met ervaringsdeskundigen gewerkt.

Locaties

BuurtzorgT B.v.

Randstad 21-09 EF
1314 BD  Almere

De Langstraat

Grotestraat 142
5141 HC  Waalwijk

Team Uden/Veghel

Steeg 9
5482 WN  Schijndel

Team de Meierij

Steeg 9
5482 WN  Schijndel
Geestelijke Gezondheidszorg
Randstad
1314 BD
 Almere