Catharina Ziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een algemeen opleidingsziekenhuis met ongeveer 700 bedden, dat naast zijn basisfuncties op een aantal gebieden topklinische zorg biedt en een centrumfunctie vervult voor de regio. Het ziekenhuis heeft een opleidingsbevoegdheid voor 13 specialismen. In de komende jaren zal dat aantal worden uitgebreid. In het ziekenhuis werken ca. 125 medisch specialisten en ongeveer 3300 medewerkers nauw met elkaar samen.

Het Catharina Ziekenhuis werkt samen met de Universiteit van Maastricht bij de opleiding van co-assistenten en met Fontys Hogeschool Eindhoven bij de opleiding van studenten hbo verpleegkunde, in de paramedische sector en beroepsopleidingen.

Naast zijn basisfuncties voor patiënten uit zuidoost Brabant heeft het Catharina Ziekenhuis voor deze regio een centrum- of doorverwijsfunctie voor bijvoorbeeld vaatchirurgie, urologie, gynaecologische oncologie, aidsbehandeling, enzovoort. Op het gebied van cardiothoracale chirurgie, cardiologische ritmediagnostiek, interventiecardiologie, hemodialyse, invitrofertilisatie en radiotherapie biedt het Catharina Ziekenhuis topklinische zorg aan de adherente bevolking in zuidoost Brabant en noord Limburg.

Werken bij

Topklinisch ziekenhuis met ambities
Het Catharina Ziekenhuis is een topklinisch opleidingsziekenhuis met veel ambitie. De patiënt staat voorop, dus zijn we continu bezig met het bieden van de beste zorg. Vooruitgang is dan ook de norm. Naast de basisfuncties biedt Catharina op een aantal onderdelen topklinische zorg. Bijvoorbeeld op het gebied van cardiologische ritmediagnostiek en -behandeling, interventiecardiologie en cardiothoracale chirurgie.

Vooruitstrevend in innovatie
Ook innovatie speelt een belangrijke rol binnen het Catharina Ziekenhuis. Dat blijkt onder meer uit de geavanceerde techniek en apparatuur waarmee op tal van terreinen diagnostiek en therapie worden bedreven. Ook organisatorisch is het ziekenhuis continu in beweging. We zijn bovendien vooruitstrevend en altijd op zoek naar nieuwe wegen om zorg en veiligheid te verbeteren.

Opleidingsziekenhuis
In de toekomst groeit de behoefte aan voortdurende opleiding van specialisten, arts-assistenten en personeel. Het Catharina Ziekenhuis neemt haar rol als opleidingsziekenhuis dan ook zeer serieus. Er zijn vele opleidingsmogelijkheden en ruimte voor vakverbreding en persoonlijke ontwikkeling.

Leren bij

Een leeromgeving waarin professionele eisen worden gesteld aan het werk en de leerresultaten. Het ziekenhuis heeft een lange traditie van hooggekwalificeerde opleidingen en bijscholingen. Praktijkopleiders dragen al vele jaren zorg voor een adequate begeleiding van studenten en stimuleren planmatig een toenemende zelfstandigheid in leren en werken. Het innovatieve karakter van het ziekenhuis stelt eisen aan studenten met betrekking tot het in toenemende mate kunnen nemen van eigen verantwoordelijkheid en het continue investeren in de eigen professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Het Catharina-ziekenhuis heeft een ruim aanbod van (vervolg)opleidingen, cursussen en trainingen.

Locaties

Catharina ziekenhuis

Michelangelolaan 2
5623 EJ  Eindhoven

Vacatures Catharina Ziekenhuis

Wil je als eerste op de hoogte worden gesteld van nieuwe vacatures van Catharina Ziekenhuis maak dan een vacature-alert aan.

Ziekenhuizen
Michelangelolaan 2
5623 EJ
 Eindhoven