Wij vragen

Het Catharina-ziekenhuis in Eindhoven is één van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen in Nederland. We zijn innovatief en ambitieus en we bieden onze medewerkers een dynamische werkomgeving.

Een baan in het Catharina-ziekenhuis geeft volop mogelijkheden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Wegens uitbreiding van de vakgroep Spoedeisende Geneeskunde zijn we op zoek naar een vijfde SEH-arts KNMG.

De vakgroep De vakgroep Spoedeisende Geneeskunde (SEG) van het Catharina-ziekenhuis is een op zichzelf staande vakgroep die volop in ontwikkeling is, met uitstekende contacten met andere maatschappen en vakgroepen. De SEH-arts is volwaardig lid van de medische staf en heeft als zodanig zitting in meerdere stafcommissies. Het Catharina-ziekenhuis ziet de professionalisering van de spoedeisende geneeskunde als een belangrijke taak en investeert hier dan ook in. De functie De SEH-arts heeft de dagelijkse regie op een gloednieuwe (uit 2010), zeer goed geoutilleerde en druk bezochte SEH. Jaarlijks worden meer 37.000 patiënten behandeld. De afdeling heeft 18 behandelkamers waaronder 2 shockrooms met röntgenfaciliteiten en CT-scan.

Buiten kantoortijden wordt de SEH samen met de huisartenspost en de centrale dienstapotheek (beide op dezelfde locatie gevestigd) een geïntegreerde spoedpost. Door een intensieve samenwerking tussen eerste en tweede lijn is hiermee alle acute zorg in de regio optimaal gewaarborgd. Als SEH-arts vervult u een spilfunctie.

U geeft vorm aan het zorgproces en de professionele ontwikkeling van de SEH. Dit doet u in nauwe samenwerking met de medisch specialisten in het ziekenhuis. U begeleidt en geeft supervisie aan AIOS’sen (o.a. chirurgie en spoedeisende geneeskunde), ANIOS’s en HAIOS’s. Er zijn vele mogelijkheden tot ontplooiing op diverse gebieden zoals medisch inhoudelijke expertise, wetenschap, onderwijs en management. Het ziekenhuis biedt hierin uitgebreide ondersteuning, bijvoorbeeld met het moderne skillslab en researchondersteuning

Ons aanbod

.