Over de organisatie

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Mensen met een verstandelijke beperking willen dagbesteding of werk, die is afgestemd op hun mogelijkheden en wensen en gescheiden is van de woonplek. Daarom biedt Cello een gevarieerd pakket aan dagbesteding en werk, goed verspreid in de regio.

Cello stelt zich de opdracht: "mensen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid te bieden om gewoon als anderen hun eigen leven te leiden, met flexibele en professionele ondersteuning in het dagelijks functioneren, afgestemd op de individuele vraag, waardoor zij als persoon en als lid van de samenleving tot hun recht kunnen komen."

Bij Cello werken ruim 2.400 goed opgeleide professionals, die midden in de samenleving staan. Belangrijke kenmerken in hun werk zijn eigen verantwoordelijkheid, respect en vertrouwen. Medewerkers hebben volop ruimte om hun talenten te benutten en nieuwe ideeën en creativiteit in te brengen.

Samen met hen willen wij de ruim 1.750 cliënten ondersteunen bij wonen, werken en vrijetijdsbesteding. De individuele vraag van de cliënt is het uitgangspunt in onze zorg en dienstverlening. Omdat die vraag steeds verandert, is onze dienstverlening continu in beweging.

De locaties van Cello liggen verspreid in de regio noordoorst Noord-Brabant, zeg maar in de driehoek 's-Hertogenbosch - Eindhoven - Tilburg.

Locaties

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Cello

Werken bij

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Wil je werken of leren bij Cello?

....dan heb je een flexibele instelling nodig!
De dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Om mee te groeien met nieuwe ontwikkelingen en de veranderende vraag van de cliënten is het noodzakelijk dat je over een grote mate van flexibiliteit en klantgerichtheid beschikt. Ook ben je deskundig en teamgericht.
 
Bij Cello worden de verantwoordelijkheden laag in de organisatie neergelegd. De ruim 2.300 medewerkers krijgen individueel en als team de ruimte om zich te ontwikkelen en met creatieve oplossingen te komen. Bij deze manier van werken is het belangrijk dat medewerkers vakbekwaam zijn en blijven, desgewenst via aanvullende scholing en training. Leidinggevenden moeten helder aangeven wat de kaders zijn en wat daarbinnen van eenieder wordt verwacht.

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg.


Perspectieven voor starters

Cello vindt het belangrijk dat jonge mensen instromen in openstaande banen. Ook in de vorm van oriëntatieperiodes en stages kunnen studenten het werk bij Cello eens van dichtbij bekijken. Bij ons zijn er volop mogelijkheden om te groeien in je werk. Door de grootte van de organisatie en de eigenheid van de afzonderlijke eenheden van Cello kunnen wij breed aan carrièreplanning doen.

Er zijn ook mogelijkheden om stage (leren en stage) te lopen binnen de ondersteunende diensten. Hierbij kun je denken aan stageplekken voor vele uiteenlopende opleidingen als doktersassistente, fysiotherapie, psychologie, economisch/administratief, personeel & arbeid.

Leren bij

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Bij Cello kan je de volgende opleidingen volgen

  • op het gebied van welzijn, waarbij de nadruk ligt op de sociaal pedagogische kant van de zorg
  • in de gezondheidszorg tot verpleegkundige of tot een van de verzorgende beroepen 

via de volgende leerwegen:

  • Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL).

Deze leerweg is praktijkgericht: werken en leren worden gecombineerd. Je sluit een leer-arbeidsovereenkomst af met Cello voor de duur van de opleiding. Je werkt en leert bij Cello en gaat gemiddeld 1 dag per week naar school. Met de omringende ROC's (regionale opleidingscentra) heeft Cello goede contacten.

De arbeidsvoorwaarden BBL zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg 

  • Beroeps Opleidende Leerweg (BOL)

Bij deze leerweg ga je fulltime naar school en krijg je via stageplaatsen zicht op alle mogelijkheden die er in de praktijk zijn. Stagiairs vinden bij Cello een stageplaats waar ze veel kunnen leren en ervaring kunnen opdoen.

 

Overige opleidingsmogelijkheden
Verder heeft Cello Beroeps Praktijkvormingsplaatsen (BPV-plaatsen) voor onder andere sociaal pedagogisch hulpverlener, administratie, tuindienst, medische dienst, beweging, etc[DK1] .

Start opleiding:
In de maand augustus/september. Wanneer je in aanmerking wil komen voor een BBL plaats raden wij je aan in december/januari voorafgaand aan het nieuwe schooljaar te solliciteren. Je kunt je sollicitatie sturen naar Ton Denissen (personeelsadviseur) en Marie-Louise van Logten (secretaresse) Dienst P&O, Groote Cingels, Antwoordnummer 13502, 5060 WE Oisterwijk  

Uniek: Cello Opleidingscentrum
En als je dan eenmaal aan de slag bent gegaan bij Cello, dan vinden wij het belangrijk dat er blijvende aandacht is voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Het opleidingscentrum van Cello verzorgt scholing voor medewerkers. Zodat je steeds op de hoogte kan blijven van veranderingen in het werkveld. Een greep uit de cursussen die je kan volgen:

  • het toedienen van sondevoeding
  • het gebruik van tilliften
  • omgaan met cliënten met epilepsie
  • omgaan met ouderwordende cliënten, Alzheimer en dementie
  • collegiale coaching
  • communiceren met ouders en verwanten

Contactpersoon

|

Er zijn geen vacatures voor Cello.