Wij vragen

Ben jij de verbinder en/of organisator die we zoeken voor het SamenwerkingsVerband Autisme Zuidoost Brabant (SVA)?

We zijn op zoek naar één of twee sterke personen, die het SVA kan/kunnen ondersteunen in het gezamenlijk uitzetten en realiseren van de nieuwe koers van het SVA.

Coördinator(en) SamenwerkingsVerband Autisme Zuidoost Brabant m/v

voor 12 uur gemiddeld per week (of 8 en 4 uur)

Functie-inhoud

De rol van de coördinator SVA is tweeledig. Deze twee rollen kunnen verenigd zijn in één en dezelfde persoon, maar kunnen ook door twee personen ingevuld worden.

A. Als “verbinder” ga je (nieuwe) leden van het netwerk stimuleren een gezamenlijke en actieve bijdrage te (blijven) leveren aan het netwerk waarin kennisdelen, ontmoeten en verbinden centraal staan. De vorm waarin en de hieraan gekoppelde contributie worden in 2019 ook bepaald (gemiddeld 8 uur per week flexibel in te vullen).

B. Als ‘organisator’ ga je samen met de leden een kwalitatief en inhoudelijk goed jaarprogramma neerzetten voor 2019. Communicatie en PR loopt hier als een rode draad doorheen (gemiddeld 4 uur per week flexibel in te vullen).

Kerntaken coördinator

Verbindend

 • Onderhouden contacten met huidige leden SVA
 • Werven nieuwe leden SVA
 • Onderhouden landelijke verbindingen (VAB, NVA, duurzame verankering)
 • Positionering SVA in organisaties (leden)
 • Verbindingen leggen tussen organisaties (leden en nieuwe leden)
 • Verbindingen leggen onderzoeksinstanties/professionals

Coördinerend

 • Bewaken van de samenhang SVA (themagroepen)
 • Uitwerken en verzorgen van de agenda van de Stuurgroep en het opstellen van jaarplannen en jaarverslagen.
 • Monitoren op hoofdlijnen van de voortgang (o.a. themagroepen) en terugkoppeling hiervan naar de Stuurgroep.

Adviserend

 • M.b.t. voorwaarden SVA (kwaliteit, protocollen etc,).
 • M.b.t. entiteit en contributie
 • M.b.t. mogelijke andere financieringsbronnen
 • M.b.t. Signaleren en analyseren van problemen

Informerend en communicerend

 • (door) ontwikkelen van de herkenbaarheid, vindbaarheid en zichtbaarheid SVA (social media, flyer, nieuwsbrief, inhoudelijk jaarprogramma etc,).
 • (door) ontwikkelen mogelijkheden online (sociale kaart, chatfunctie) en offline (events) platform.
 • Positionering SVA binnen organisaties (leden).

Plaats in de organisatie

Je wordt aangestuurd door de voorzitter van de Stuurgroep.

Functie eisen/Competenties

Voor de verbindende rol:

 • Netwerker (lokaal/regionaal/landelijk);
 • Ervaring met het regionale netwerk autisme is een stevige pré;
 • Politiek sensitief;
 • Zelfstandigheid;
 • Ondernemend;
 • Signaalfunctie t.a.v. relevante ontwikkelingen.

Voor de organiserende rol:

 • Goede planner en organisator;
 • Innovatieve/creatieve ideeën,
 • Drive, enthousiasme en “hands on” mentaliteit;
 • Affiniteit met PR (online en offline).

Voor beide rollen is het van belang dat het een ‘stevig’ persoon betreft die zowel op het operationele, tactische als strategische vlak een goede gesprekspartner is voor o.a. de stuurgroep, het dagelijks bestuur en (potentiële) leden. Indien de rollen door twee verschillende personen ingevuld worden is het van belang dat men elkaar kan waarnemen bij afwezigheid.

Profiel

 • Hbo+/Academisch werk- en denkniveau.
 • Brede ervaring met het zorgveld en met autisme.
 • Goede communicatieve, sociale, redactionele en computervaardigheden.
 • Ervaring met netwerken/samenwerkingsverbanden.
 • In bezit van een rijbewijs en auto.

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn marktconform en zijn afhankelijk van de ervaring. De functie kan worden ingevuld op basis van ZZP/detacheringsbasis of op dienstverbandbasis ingevuld worden.

Informatie
Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met mevrouw S. Bakermans,

0614677351 (tijdelijk coördinator) of Hilbert de Vries 06 28704075 (voorzitter Samenwerkings Verband Autisme). Tevens kunt u voor meer informatie naar de website https://www.autismezuidoostbrabant.nl/


Solliciteren
Uw sollicitatiebrief en CV kunt mailen naar autisme@meezuidoostbrabant.nl t.a.v.

mevrouw L. Roffel. Sollicitatiebrieven dienen uiterlijk 19 december 2018 binnen te zijn.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende