Wij vragen

Combinatie Jeugdzorg is doorlopend op zoek naar

Gezinshuisouders m/v

voor uitbreiding van de Gezinshuizen binnen Combinatie Jeugdzorg

Combinatie Jeugdzorg…

Combinatie Jeugdzorg biedt professionele hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders bij complexe vragen of problemen op het gebied van opvoeden en opgroeien. Wij bieden deze hulp in de vorm van ondersteuning, begeleiding, training en behandeling. Afhankelijk van de hulpvraag kunnen er ambulante hulpvormen worden ingezet maar ook vormen zoals woonbegeleiding, dagbehandeling, dag- en nachtbehandeling, gezinshuizen en pleegzorg. Combinatie Jeugdzorg heeft hoofdvestigingen in Eindhoven, Heibloem, Helmond en Veldhoven.

Je werkplek…

Als gezinshuisouder woon je met je partner, eventuele kinderen én de bij jou geplaatste jeugdigen van 4 tot 18 jaar - bij voorkeur- in je eigen huis in Zuidoost-Brabant of de gemeente Leudal. De ervaring heeft ons geleerd dat in het belang van het kind een twee oudergezin essentieel is. Daarom stelt Combinatie Jeugdzorg dit als voorwaarde. Als gezinshuisouder zorg je 24/7 voor jeugdigen met complexe ontwikkelings- en/of opvoedingsvragen. Dit vraagt van jou een professionele kijk op opvoeding, waarbij afgestemd kan worden op de mogelijkheden van jeugdigen. De gezinshuisouder maakt onderdeel uit van een behandelteam.

Werkzaamheden uit te voeren binnen je eigen gezinssituatie…

  • opvoeden en begeleiden van de jeugdigen, waarbij de nadruk ligt op observeren, behandelen en stimuleren
  • werken aan de verbetering van het gedrag van de jeugdigen, zoals het stimuleren van sociale vaardigheden
  • samenwerken met ouders en netwerk van het kind, waarbij je ondersteund wordt door een ambulant hulpverlener en pedagogisch medewerker
  • vastleggen en uitvoering geven aan het hulpverleningsplan
  • verrichten van administratief-organisatorische werkzaamheden, zoals het beheer van gezinshuisgelden en rapportage met betrekking tot de geplaatste jeugdigen.Ons aanbod

  • Een zelfstandige baan met veel eigen verantwoordelijkheid en goede begeleiding vanuit het team.
  • Per kind dat je opvangt kom je voor 9 uur per week in dienst, wat bij 4 kinderen neerkomt op een fulltime arbeidsovereenkomst van 36 uur.

Interesse?

Voor meer informatie nodigen we je graag uit om tijdens een van onze informatieavonden kennis te maken met onze gezinshuisouders en Combinatie Jeugdzorg. Kijk voor data en aanmelden op dit aanmeldformulier. Mocht je echter niet kunnen of willen wachten op de eerstvolgende informatieavond, geef dit dat aan in het aanmeldformulier, dan nemen wij spoedig contact met je op. Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij HRM, telefoon (040) 702 2601. Meer informatie over de inhoud van de functie kun je inwinnen bij Mw. Kay Wilms, manager Pleegzorg en Gezinshuizen, telefoon (040) 245 1945. Een voorbereidingstraject, een assessment en een verklaring van geen bezwaar maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Je reactie...

Je schriftelijke reactie, graag schriftelijk, onder vermelding van het vacaturenummer E.16/7 kun je mailen naar vacatures@combinatiejeugdzorg.nl

Vorige