Wij vragen

Ben jij de betrokken gedragswetenschapper met passie voor je vak? Kun je overstijgend meekijken bij complexe conflictsituaties en helpen om dit vlot te trekken? Heb je een nieuwsgierige, constructieve en oplossingsgerichte houding? Heb je affiniteit met kinderen, jongeren, hun gezinnen en netwerk? Dan hebben wij de functie voor jou! Per direct ontstaat er bij Combinatie Jeugdzorg een vacature voor de functie van

Gedragswetenschapper (m/v) Echtscheidingshulpverlening

28 uur per week

Combinatie Jeugdzorg biedt meerdere vormen van hulp om kinderen en ouders, die te maken hebben met negatieve gevolgen van een complexe scheiding, te ondersteunen. Er wordt gewerkt vanuit de visie van de Interactie Academie Antwerpen. De vormen van hulp zijn: de methodiek Ouderschap Blijft, Omgangshuis en Echtscheidingshulpverlening, Kindercoaching en het behandelprogramma Kinderen uit de Knel (KUK). Voor alle vormen van hulp geldt dat het kind hierin centraal staat.

Je werk bestaat uit...

 • Je begeleidt en adviseert uitvoerende medewerkers over de vertaling van de hulpverleningsplannen, zodat zij een grote mate van zelfwerkzaamheid bereiken vanuit de gedachte van zelforganisatie
 • Je ondersteunt en coacht hulpverleners bij het op gang brengen van veranderingsprocessen bij ouders ten aanzien van ouderschapsreorganisatie na scheiding. Je maakt deel uit van het zelforganiserende team en levert vanuit je expertise een actieve bijdrage aan het monitoren van de kwaliteit en voortgang van het hulpverleningsproces.
 • Je levert een bijdrage aan het inhoudelijk organisatie- en cliëntbeleid
 • Je levert een bijdrage aan methodiekontwikkeling en (proces)diagnostiek en de doorontwikkeling van de werkvorm Echtscheidingshulpverlening.
 • Je bemiddelt wanneer het hulpverleningsproces vastloopt tussen medewerker en ouder.
 • Je werkt samen met andere betrokkenen, verwijzers en rechtbank.

Je werkplek…

Je werkt voornamelijk op onze hoofdlocatie in Eindhoven. Onze locaties in Eindhoven en Helmond hebben een Omganghuis. Combinatie Jeugdzorg werkt met zelforganiserende teams, waarin autonomie en met en van elkaar leren centraal staan.

Jouw inbreng...

 • Een universitaire gedragswetenschappelijke opleiding, eventueel aangevuld met de registratie als GZ-psycholoog of orthopedagoog generalist.
 • Kennis van en ervaring met de doelgroep en affiniteit met kinderen, jongeren en hun opvoeders met complexe opvoed- en ontwikkelingsproblematiek.
 • Je werkt en denkt systeem- en gezinsgericht.
 • Je hebt ervaring in het begeleiden van teams en medewerkers vanuit het perspectief van professionalisering en zelforganisatie.
 • Je ziet het samenwerken in multidisciplinair teamverband als een meerwaarde.
 • Je hebt een open, zelfstandige en flexibele werkhouding.
 • Je communiceert eenduidig en helder.
 • Je bent evenwichtig en stressbestendig.
 • Je bent in het bezit van basisaantekening psychodiagnostiek (BAPD).
 • Je bent in staat om onze behandelvisie ‘Wonen doe je thuis’ te vertalen naar de dagelijkse werkpraktijk.

Onze inbreng...

Je werkt in een leuk en betrokken zelforganiserend team waar veel kennis en ervaring aanwezig is en waar professionaliteit en plezier met elkaar voorop staan. Er is ruimte om met elkaar te reflecteren, met en van elkaar te leren en te werken aan kwaliteitsontwikkeling. Je werkt in een prettige en uitdagende werksfeer. Er is een breed scala aan op de werkvorm toegespitste opleidings- en ontwikkelmogelijkheden, waaronder een uitgebreid intern scholingsprogramma.

Rechtspositie conform de CAO Jeugdzorg. Salariëring volgens schaal 11 met een minimum van € 3.115,- en een maximum van € 4.707,- bij een volledig dienstverband (36 uur). Goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een pensioenregeling van Zorg & Welzijn, flexibel werken en een dertiende maand. Het betreft in eerste instantie een tijdelijk dienstverband voor de duur van een jaar, met de mogelijkheid tot omzetting naar een vast dienstverband bij goed functioneren.

Combinatie Jeugdzorg…

Combinatie Jeugdzorg is specialist in jeugdhulp. Wij helpen kinderen, jongeren en hun gezinnen bij complexe vragen over opvoeden en opgroeien. De veiligheid van het kind is daarbij onze gezamenlijke zorg. We werken samen met het gezin en hun omgeving aan het oplossen of hanteerbaar maken van de problemen. Wij doen dit door aan te sluiten bij de vragen maar ook bij de krachten en mogelijkheden van kinderen, jongeren, hun ouders en het sociale netwerk. We werken vooral in de regio’s Zuidoost-Brabant en Midden-Limburg. We hebben hoofdlocaties in Eindhoven, Helmond, Veldhoven en Heibloem en ongeveer 30 kleinere locaties verspreid over de regio. Ook onze circa 450 pleeggezinnen wonen vooral in deze regio.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende