Wij vragen

Ben jij de daadkrachtige professionele jeugdhulpverlener die graag de regierol neemt? Floreer jij in een dynamische omgeving met een grote mate van diversiteit? Is ondersteunen en positioneren van kind, ouders, pleegouders en netwerk jouw tweede natuur? Maak jij je als verbinder hard voor het opbouwen en onderhouden van een langdurige werkrelatie met de verschillende doelgroepen binnen pleegzorg? Dan zijn wij op zoek naar jou! Per direct is er binnen Combinatie Jeugdzorg een vacature voor de functie van

Ambulant hulpverlener B / Jeugdzorgwerker B Pleegzorg (m/v)

28 tot 32 uur per week

Je werk bestaat uit...

 • Het voeren van de regie over het gehele hulpverleningstraject.
 • Het bieden van specialistische ondersteuning aan pleeggezinnen en pleegkinderen waarin je te maken krijgt met een diversiteit aan problematieken.
 • Het opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak met betrokkenen en het ondersteunen bij de realisatie hiervan.
 • Het plegen van interventies, zodat er een zo optimaal mogelijk en veilig groei- en opvoedklimaat voor het pleegkind wordt gerealiseerd.
 • Het ondersteunen en positioneren van ouders en het netwerk van het pleegkind.
 • Het opstellen van hulpverleningsplannen (voor de pleegzorgplaatsing) en het verzorgen van periodieke rapportages over de voortgang van het hulpverleningsproces.
 • Het leveren van een actieve bijdrage aan het vinden van een balans in de samenwerking met alle betrokkenen (ouders, pleegouders, kind, netwerk, zorgteam, externe instanties) bij de hulpverlening waarbij verschillende belangen spelen.

Je werkplek…

Als ambulant hulpverlener Pleegzorg bied je specialistische ondersteuning aan pleeggezinnen en de bij hen geplaatste kinderen. Combinatie Jeugdzorg werkt met zelforganiserende teams, waarin autonomie en met en van elkaar leren centraal staan. De pleegzorgteams zijn onderverdeeld in drie regio’s: Eindhoven, Helmond en Veldhoven. De vacature betreft de regio Eindhoven.

Jouw inbreng...

 • Kennis en ervaring op het gebied van pleegzorg en/of gezinsbegeleiding
 • Bij voorkeur geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd
 • Tenminste in het bezit van een relevant HBO beroepsdiploma
 • Een zelfstandige, planmatige en methodische werkwijze
 • Activerend en ondersteunend, evenals de bereidheid om flexibel te werken
 • Bekend met contextueel theoretische uitgangspunten en het vermogen tot invoegen in uiteenlopende gezinssituaties
 • Kennis en ervaring met hulpverlening binnen complexe netwerken in crisissituaties
 • Actuele kennis van pedagogiek en ontwikkelingspsychologie
 • Reflectie en een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • In het bezit van een geldig rijbewijs en een auto.

Onze inbreng...

Als zelfstandig werkend ambulant hulpverlener Pleegzorg maak je deel uit van een zelforganiserend team met veel expertise. Op frequente basis vinden intervisie, casuïstiekbespreking en reflectie met elkaar plaats, waarbij professionele ontwikkeling centraal staat. Je deelt je eigen werk zelf in en wordt hierin optimaal gefaciliteerd. Combinatie Jeugdzorg heeft een uitgebreid intern scholingsprogramma. Rechtspositie conform de CAO Jeugdzorg. Salariëring volgens schaal 9 met een minimum van € 2.503,- met een uitloop tot maximaal € 3.739,- bij een volledig dienstverband (36 uur). Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder pensioenregeling van Zorg & Welzijn en een dertiende maand.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende