Wij vragen

Als gezinshuisouders ben je de oplossing voor jeugdigen met complexe ontwikkelings- en/of opvoedingsvragen. Samen met de specialisten van Combinatie Jeugdzorg geven wij de jeugdigen weer een nieuwe toekomst.

Gezinshuisouders:

Als gezinshuisouder woon je met je partner, eventuele kinderen én de bij jou geplaatste jeugdigen van 4 tot 18 jaar – bij voorkeur – in je eigen huis in Zuidoost-Brabant of de gemeente Leudal. De ervaring heeft ons geleerd dat in het belang van het kind een twee oudergezin essentieel is. Daarom stelt Combinatie Jeugdzorg dit als voorwaarde. Als gezinshuisouder zorg je 24/7 voor jeugdigen met complexe ontwikkeling- en/of opvoedingsvragen. Dit vraagt van jou een professionele kijk op opvoeding, waarbij afgestemd kan worden op de mogelijkheden van de jeugdigen. De gezinshuisouder maakt onderdeel uit van een behandelteam.

Werkzaamheden die horen bij gezinshuisouders:

 • Opvoeden en begeleiden van de jeugdigen, waarbij de nadruk ligt op observeren, behandelen en stimuleren
 • Werken aan de verbetering van het gedrag van de jeugdigen, zoals het stimuleren van sociale vaardigheden
 • Samenwerken met ouders en netwerk van het kind, waarbij je ondersteund wordt door een ambulant hulpverlener en pedagogisch medewerker
 • Vastleggen en uitvoering geven aan het hulpverleningsplan
 • Verrichten van administratief-organisatorische werkzaamheden, zoals het beheer van gezinshuisgelden en rapportage met betrekking tot de geplaatste jeugdigen

Onze inbreng..

 • Per kind dat je opvangt kom je voor 9 uur per week in dienst, wat bij 4 kinderen neerkomt op een arbeidsoverkomst van 36 uur
 • Salariëring volgens CAO Jeugdzorg schaal 8 met een minimum van €2228,- bruto per maand met een uitloop tot maximaal €3309,- bruto per maand bij 4 kinderen
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder pensioenregeling van Zorg & Welzijn, vakantietoeslag en een dertiende maand
 • Combinatie Jeugdzorg heeft eigen aanvullende arbeidsvoorwaarden voor gezinshouders

Jouw toegevoegde waarde voor Combinatie Jeugdzorg

Je beschikt over een aantal harde eisen:

 • In het bezig van minimaal een MBO 4 diploma, richting sociaal agogisch;
 • Woonachtig in of bereid om te verhuizen naar de regio Zuidoost-Brabant of de gemeente Leudal;
 • In het bezig van een geldig rijbewijs en een auto.


Gezinshuisouders zijn de stabiele factor voor onze kinderen. Er zijn een aantal (vanzelfsprekende) elementen die verwacht worden van de gezinshuisouders:

 • Een praktische en doortastende inslag
 • Kunnen relativeren, vertrouwen hebben in eigen handelen en willen leren van tegenslagen
 • Kunnen omgaan met het principe van afstand en nabijheid en aansluiten bij de behoeftes van de jeugdigen
 • Kunnen werken vanuit principe van meerzijdige partijdigheid
 • Beschikken over de benodigde levenservaring vanuit een stabiele relatie
 • Je bent je ervan bewust dat het opnemen en opvoeden van een kind dat niet van jezelf is, effect kan hebben op je eigen gezins- en privésituatie


Voor onze jeugdigen vinden we het belangrijk dat je en positieve kijk op het leven hebt en denkt in oplossingen. Als de situatie erom vraagt kan je je daarop aanpassen. Omdat je veel met de omgeving (samenwerkingscontacten zoals (pleeg)ouders, familie, scholen en externe instanties) van de jeugdigen moet communiceren beschik je over voldoende sociale vaardigheden. Als laatst sta je open voor begeleiding en/of coaching en je kunt reflecteren op je eigen handelen.

Dit zijn wij!

Combinatie Jeugdzorg is specialist in jeugdhulp. Wij helpen kinderen, jongeren en hun gezinnen bij complexe vragen over opvoeden en opgroeien. De veiligheid van het kind is daarbij onze gezamenlijke zorg. We werken samen met het gezin en hun omgeving aan het oplossen of hanteerbaar maken van de problemen. Wij doen dit door aan te sluiten bij de vragen maar ook bij de krachten en mogelijkheden van kinderen, jongeren, hun ouders en het sociale netwerk. We werken vooral in de regio’s Zuidoost-Brabant en Midden-Limburg. We hebben hoofdlocaties in Eindhoven, Helmond, Veldhoven en Heibloem en ongeveer 30 kleinere locaties verspreid over de regio. Ook onze circa 450 pleeggezinnen wonen vooral in deze regio.

Ons aanbod

Wil je meer informatie over het gezinshuisouderschap? Geef dit dan aan in via het aanmeldformulier op onze website:https://vacatures.combinatiejeugdzorg.nl/o/gezinshuisouders , dan nemen wij spoedig contact met je op.

Interesse?

Voor vragen over de sollicitatieprocedure of de puntie kun je terecht bij Naomi van den Akker, recruiter Combinatie Jeugdzorg (0620738527). Een voorbereidingstraject, een assessment en een verklaring van geen bezwaar maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Vorige Volgende