Wij vragen

Binnen het Kempenteam voor Jeugdhulp zijn we op zoek naar enthousiaste, gedreven en onderzoekende medewerkers die ervan genieten om te pionieren en in actieve samenwerking met elkaar een goede en professionele werkwijze in te zetten en door te ontwikkelen. Herken jij jezelf in deze omschrijving, dan hebben wij een vacature voor jou! Het gaat om de functie van


Ambulant hulpverlener B / Jeugdzorgwerker B

Kempenteam voor Jeugdhulp
24 - 36 uur per week

Je werk bestaat uit...

 • Je biedt intensieve ondersteuning, activeert de eigen kracht en voert regie op casusniveau.
 • Je geeft informatie en advies.
 • Je komt op voor de belangen van het kind, kan out of the box denken, onderneemt actie, neemt waar zonder oordeel, sluit aan bij de behoefte van ouders en betrokkene(n).
 • Je brengt veranderingsprocessen in gedrag bij ouders op gang ten aanzien van motivatie, veiligheid binnen het gezin en ouderschapsreorganisatie na scheiding.
 • Je bemiddelt in conflictueuze (scheidings)situaties.
 • Je werkt samen met andere betrokkenen, zoals het netwerk, verwijzers, Veilig Thuis, Jeugdbescherming, Raad voor de Kinderbescherming en zorgaanbieders.
 • Je werkt preventief en zet waar mogelijk sociale netwerkversterking in.
 • Je maakt gezinsplannen en rapportages.
 • Je geeft inhoudelijk advies over toewijzing specialistische hulp op productniveau via zorg in natura of PGB, waarbij je de regie houdt.
 • Je geeft vertrouwen, werkt vanuit commitment, neemt niet over maar hebt een activerende rol en je bent een verbinder.
 • Je hebt een signalerende rol t.a.v. veiligheid en werkt via de meldcode.

Je werkplek…

De Kempengemeenten organiseren de dienstverlening dichtbij, in samenhang en effectief. Om dit voor de jeugd en gezinnen te realiseren werken we met het Centrum Jeugd en Gezin+ (CJG+) organisatiemodel. Als onderdeel van het CJG+ vormen de lokale ondersteuningsteams (LOT’s) en het Kempenteam voor Jeugdhulp (KTJ) de toegang voor de Jeugdhulp. Lichtere hulpvragen handelt het LOT af, waarbij door het LOT veelal zelf de ondersteuning geboden wordt. Is het een complexere hulpvraag dan wordt de vraag doorgeleid naar het KTJ. Deze vorm van dienstverlening is nog volop in ontwikkeling. Daarom zijn we op zoek naar enthousiaste, gedreven en onderzoekende medewerkers die ervan genieten om te pionieren en in actieve samenwerking met elkaar een goede en professionele werkwijze in te zetten en door te ontwikkelen.

Specialisten

De teams zijn samengesteld uit professionals met specifieke expertise binnen bepaalde domeinen. Het team is zo samengesteld dat de expertise aanvullend is ten opzichte van elkaar. Elke werker brengt zijn eigen specialisme in, vanuit een brede, onderzoekende blik en vanuit de overtuiging dat de som meer is dan de afzonderlijke delen.

Jouw inbreng...

 • Je beschikt over een brede deskundigheid en een breed handelingsrepertoire.
 • Je hebt meerdere jaren ervaring als jeugdhulpverlener.
 • Relevant HBO- diploma.
 • Je werkt volgens de Kempische visie op jeugdhulp en het dienstverleningsmodel.
 • Je verstrekt proactief informatie en advies.
 • Je bent in staat om problematiek op alle leefdomeinen binnen een gezin te signaleren.
 • Je hebt een onafhankelijke blik op ondersteuningsvragen en handelt daarnaar.
 • Je bent in staat om integraal te werken, ook gezien de Participatiewet en Wet maatschappelijke ondersteuning.
 • Je denkt mee over uniformiteit in de vraagverheldering/ methodieken.
 • Je voldoet aan de kwaliteitseisen van de Jeugdwet.
 • Je werkt graag en goed in teamverband.
 • Je bent in staat de brede zorgvraag te duiden en direct om te zetten in bijbehorende acties.
 • Je hebt kennis van de Kempische en lokale sociale kaart of kunt je deze snel eigen maken.

Jouw persoonlijkheid…

Je bent creatief, hebt lef, een grote eigen verantwoordelijkheid en vindt het vanzelfsprekend om voortdurend aan je eigen vakmanschap te werken. Je bent op je best als je kunt samenwerken en netwerken en past je makkelijk aan als de situatie daarom vraagt. Je houdt van vernieuwing en probeert ook graag zelf nieuwe dingen uit. Intercollegiale coaching is een manier van samenwerking en vergroting van deskundigheid die bij jou past, zowel het zelf coachen als jezelf laten coachen op die gebieden waarin je je nog moet ontwikkelen.

Jouw pluspunt…

 • Grondige en actuele kennis van (ortho)pedagogiek en ontwikkelingspsychologie (op HBO of post-HBO niveau).
 • Minimaal vijf jaar ervaring in het werken met en in gezinnen met complexe opvoed- en opgroeivragen.
 • Geschoold in systeemgericht werken en werken met competentie verhogende strategieën.
 • Geschoold in netwerkgericht werken, het maken van een risico-taxatie en het opstellen van een veiligheidsplan. Ervaring met de uitvoering van deze methodieken/interventies.
 • Ervaring in het werken met meerzijdige partijdigheid (bijvoorbeeld bij (v)echtscheiding).
 • Aantoonbaar bezig met bij- en nascholing op het gebied van actuele hulpverleningsmethoden op het gebied van opvoeden en opgroeien.
 • Ingeschreven in het kwaliteitsregister Jeugdzorg.
 • Indien je al ervaring hebt opgedaan in het werken volgens het dienstverleningsmodel in de Kempen is dat een pre.

Onze inbreng...

Rechtspositie conform de CAO Jeugdzorg. Salariëring volgens schaal 9 met een minimum van € 2.503,- met een uitloop tot maximaal € 3.739,- bij een volledig dienstverband. Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Deze vacature is verlopen