Wij vragen

Jeugdzorgwerker C - Crisisgroep Opname en Orientatie - 28 uur per week

Jij staat stevig in je schoenen en bent in staat daadkrachtig op te treden. Je beschikt over voldoende vaardigheden om in crisissituaties de rust te bewaren, de risico’s adequaat in te schatten en hiernaar te handelen.

Jouw rol

Je verricht pedagogische werkzaamheden binnen een residentiële setting voor jongeren van 13 tot 18 jaar die zich in een crisissituatie bevinden. Je begeleidt en ondersteunt de jongeren in hun dagelijks functioneren, waarbij je altijd rekening houdt én communiceert met de ouders, het netwerk en de professionele samenwerkingspartners. Het doel in al je werkzaamheden is dat de jongere zo snel mogelijk weer thuis kan wonen! Dit ga je doen:

 • Het stabiliseren van de crisis, het verrichten van interventies (samen met Ambulante Spoedhulp) en de-escalerend werken wanneer een jongere (tijdelijk) op de crisisgroep is geplaatst;
 • Taxeren van risico’s, observeren van gedrag, ontwikkeling en problematiek bij jongeren, gezinnen en andere betrokkenen;
 • Op zoek gaan naar mogelijkheden en oplossingen binnen de opvoedsituatie en het versterken van deze krachten zodat de jongere weer thuis kan wonen;
 • (Mede-)opstellen van rapportages, behandelplannen en adviezen aan gezinnen, verwijzers en andere betrokken partijen;
 • Consultatie en telefonische ondersteuning bieden aan collega’s en cliënten bij crisissituaties, (dreigende) escalaties of andere pedagogische vragen;
 • Buiten kantoortijden coördineren van noodplaatsingen wanneer er sprake is van een externe crisis, vanuit het samenwerkingsverband met Spoed Voor Jeugd.

Je werkplek

De Opname- en Oriëntatiegroep (O&O) is bedoeld voor jongeren van 13 tot 18 jaar in een crisissituatie, waarbij de veiligheid in het geding is en waardoor ze tijdelijk niet thuis kunnen wonen.

O&O biedt intensieve gezinsgerichte hulp aan jongeren met als eerste doel het bieden van een veilige plek, het creëren van rust en het bezweren van de crisis. De redenen van verblijf zijn verschillend en lopen sterk uiteen. De jongeren lopen daarom allemaal een individueel traject, gericht op hun eigen hulpvraag, waarbij we het gezin en netwerk intensief betrekken. Zo moet duidelijk worden wat de jongere en het gezin nodig hebben voor de toekomst. De O&O is een zelf organiserend team en werkt onder andere vanuit de methodiek ‘geweldloos verzet’ en ‘competentie vergrotend werken’.

Jouw inbreng

Jij straalt rust en veiligheid uit. Binnen een vaak hectische omgeving weet jij het overzicht én de controle te behouden: je werkt proactief, oplossingsgericht en kunt snel en samenwerkingsgericht schakelen. Je communiceert helder en kunt vanuit kennis en ervaring zelfstandig beslissingen nemen. Dit staat op je cv:

 • Je beschikt minimaal over een sociaal pedagogische opleiding op hbo-niveau. Je hebt (bij)scholing gevolgd of kennis van systeemgericht werken, SNS (sociale netwerkstrategieën) en competentiegericht werken. Kennis en ervaring met de methodiek geweldloos verzet is een pré.
 • Je bent SKJ (voor)geregistreerd;
 • Je hebt ervaring in het werken met jongeren met gedrags- en gezag problemen en/of ervaring met werken binnen een residentiële setting. Ervaring binnen 24-uurs zorg is een pré.
 • Je werkt intensief samen met een medewerker van ambulante spoedhulp en hebt een duidelijke rol- en taakverdeling vanuit onze behandelvisie ‘Wonen doe je thuis’.
 • Je bent bereid tot werken in onregelmatige diensten, slaap- en weekenddiensten.

Onze inbreng

Rechtspositie conform de CAO Jeugdzorg. Salariëring volgens schaal 8 met een minimum van € 2.310,- met een uitloop tot maximaal € 3.431,- bij een volledig dienstverband (36 uur). Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder pensioenregeling van Zorg & Welzijn en een dertiende maand.

Dit zijn wij!

Combinatie Jeugdzorg helpt kinderen, jongeren en hun gezinnen bij complexe vragen over opvoeden en opgroeien. Onze behandeling is gericht op het gezin en de naaste omgeving van het gezin. Samen werken we zoveel mogelijk in de thuissituatie, waar nodig gecombineerd met hulp op een van onze locaties. Ook is (tijdelijke) opvang mogelijk in een pleeggezin of gezinshuis.

Wij gunnen elk kind een thuis & toekomst. Samen met het gezin zoeken we naar oplossingen die een stevige basis vormen om samen verder te gaan, nu en in de toekomst.

Onze organisatie werkt vooral in Zuidoost-Brabant en Midden-Limburg. We hebben hoofdlocaties in Eindhoven, Helmond, Veldhoven en Heibloem en ongeveer 30 kleinere locaties verspreid over de regio. Ook onze circa 450 pleeggezinnen wonen vooral in deze regio. Kijk voor meer informatie ook eens op onze website: https://www.combinatiejeugdzorg.nl/.

Interesse?

Enthousiast geworden?

Reageer dan uiterlijk 23 augustus as!

1e gesprekken staan gepland vanaf 17 augustus. Wij willen de vacature uiterlijk 1 september afgerond hebben.

Met inhoudelijke vragen over deze vacature kun je terecht bij Ron Joosten, manager ambulant/residentieel, telefoon 040-7022112. Acquisitie is niet gewenst!

Past de geschetste functie niet bij jou, maar ken je iemand die perfect in het gevraagde profiel past? Stuur dan deze vacature door!

Deze vacature wordt zowel intern als extern uitgezet.

Vorige Volgende