Wij vragen

Voor de gemeente Valkenswaard, zijn we op zoek naar een enthousiaste, gedreven en onderzoekende medewerker die ervan geniet om te pionieren en in actieve samenwerking met elkaar een goede en professionele werkwijze in te zetten en door te ontwikkelen. Herken jij jezelf in deze omschrijving, dan hebben wij de vacature voor jou!

Ambulant hulpverlener B / Jeugdzorgwerker B (m/v)

Voor de gemeente Valkenswaard

28 uur per week

Je werk bestaat uit...

 • Je biedt intensieve ondersteuning, activeert de eigen kracht en voert regie op casusniveau
 • Je geeft informatie en (opvoed)advies
 • Waar het kan werk je preventief en zet je waar mogelijk sociale netwerkversterking in.
 • Je geeft informatie en (opvoed)advies.
 • Je maakt gezinsplannen en rapportages.
 • Je geeft inhoudelijk advies over toewijzing specialistische hulp op productniveau via zorg in natura of PGB, waarbij je de regie houdt.
 • Je komt op voor de belangen van het kind, kan out of the box denken, onderneemt actie, neemt waar zonder oordeel en sluit aan bij de behoefte van ouders en betrokkene(n).
 • Je geeft vertrouwen, werkt vanuit commitment, neemt niet over maar hebt een activerende rol en je bent een verbinder.
 • Je hebt een signalerende rol t.a.v. veiligheid en werkt via de meldcode.
 • Je onderstreept het gedachtegoed van de gemeente Valkenwaard:
  • Je gelooft in de eigen kracht van mensen
  • Oog voor het cliëntensysteem en het belang van het kind hierin.
  • Vertrekpunt: ouders/verzorgers zijn (waar mogelijk) zelf verantwoordelijk.

Je werkplek…

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Valkenswaard is samengesteld door medewerkers van verschillende moederorganisaties met ieder hun eigen expertise. Het doel is het planmatig en doelgericht begeleiden van jeugdigen en het gezin in de omgeving waarin ze wonen. De centrale aansturing ligt bij de coördinator van het lokale CJG.

Je onderschrijft en handelt in de lijn van het door de A2 gemeenten vastgestelde beleidskader ‘Jeugdhulp in de A2 gemeenten 2015-2019’ (zie www.valkenswaard.nl).

Jouw inbreng...

 • Afgeronde relevante Hbo-opleiding.
 • Geregistreerd in het Kwaliteitsregister SKJ.
 • Minimaal 3 jaar ervaring in het werken met jeugdigen en gezinnen.
 • Kennis van de decentralisatie van de jeugdzorg en geldende wettelijke kaders daarvan.
 • Inzicht in en kennis van de sociale kaart: van voorzieningen in het voorliggend veld en het zorgaanbod.
 • Je kunt systeemgericht werken.
 • Kunnen werken met verschillende hulpverleningsmethodieken.
 • Bekend met de meldcode, het maken van een risico-taxatie en een veiligheidsplan.
 • Kennis en vaardigheden m.b.t .algemene en specifieke opvoedingsproblematiek dan wel de bereidheid deze middels scholing te verkrijgen.
 • Ervaring in het werken met meervoudige, complexe gezinsproblematiek / vechtscheidingen.
 • GGZ- en/ of verslavingszorg expertise is een pré.
 • Je bent een professional: kan zijn handelen verantwoorden, is gemotiveerd, zelfstandig, ondernemer, communicatief vaardig, werkt resultaatgericht, kent grenzen van het eigen kunnen en beschikt over goede schriftelijke vaardigheden.
 • Je benadert de hulpvraag vanuit de bredere context en legt actief verbindingen op de verschillende leefgebieden (wonen, scholing, werk, inkomen, sociale netwerk o.a.).
 • Je bent stressbestendig, flexibel, kan omgaan met weerstand, belangentegenstellingen, agressie (verbaal en non verbaal) en grensoverschrijdend gedrag.
 • Je kunt functioneren in een omgeving waarin niet alles vastligt.

Onze inbreng...

Rechtspositie conform de CAO Jeugdzorg. Salariëring volgens schaal 9 met een minimum van € 2.503,- met een uitloop tot maximaal € 3.739,- bij een fulltime dienstverband (36 uur). Goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder pensioenregeling van Zorg & Welzijn en dertiende maand.

Combinatie Jeugdzorg…

Combinatie Jeugdzorg is specialist in jeugdhulp. Wij helpen kinderen, jongeren en hun gezinnen bij complexe vragen over opvoeden en opgroeien. De veiligheid van het kind is daarbij onze gezamenlijke zorg. We werken samen met het gezin en hun omgeving aan het oplossen of hanteerbaar maken van de problemen. Wij doen dit door aan te sluiten bij de vragen maar ook bij de krachten en mogelijkheden van kinderen, jongeren, hun ouders en het sociale netwerk. We werken vooral in de regio’s Zuidoost-Brabant en Midden-Limburg. We hebben hoofdlocaties in Eindhoven, Helmond, Veldhoven en Heibloem en ongeveer 30 kleinere locaties verspreid over de regio. Ook onze circa 450 pleeggezinnen wonen vooral in deze regio.

Deze vacature is verlopen