Wij vragen

en jij de daadkrachtige professionele jeugdhulpverlener die graag de regierol neemt? Is ondersteunen en positioneren van kind, ouders, pleegouders en netwerk jouw tweede natuur? Maak jij je als verbinder hard voor het opbouwen en onderhouden van een langdurige werkrelatie met de verschillende doelgroepen binnen pleegzorg? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Je werk bestaat uit…

 • Het voeren van de regie over het gehele hulpverleningstraject.
 • Het bieden van specialistische ondersteuning aan pleeggezinnen en pleegkinderen waarin je te maken krijgt met een diversiteit aan problematieken.
 • Het opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak met betrokkenen en het ondersteunen bij de realisatie hiervan.
 • Het plegen van interventies, zodat er een zo optimaal mogelijk en veilig groei- en opvoedklimaat voor het pleegkind wordt gerealiseerd.
 • Het ondersteunen en positioneren van ouders en het netwerk van het pleegkind.
 • Het opstellen van hulpverleningsplannen (voor de pleegzorgplaatsing) en het verzorgen van periodieke rapportages over de voortgang van het hulpverleningsproces.
 • Het leveren van een actieve bijdrage aan het vinden van een balans in de samenwerking met alle betrokkenen (ouders, pleegouders, kind, netwerk, zorgteam, externe instanties) bij de hulpverlening waarbij verschillende belangen spelen.

Jouw werkplek

Als ambulant hulpverlener pleegzorg bied je specialistische ondersteuning aan pleeggezinnen en de bij hen geplaatste kinderen. Combinatie Jeugdzorg werkt met zelforganiserende teams, waarin autonomie en met en van elkaar leren centraal staan. De pleegzorgteams zijn onderverdeeld in drie regio’s: Eindhoven, Helmond en Veldhoven. We zoeken een enthousiaste collega voor de regio Veldhoven, maar de flexibiliteit om ook voor Eindhoven en Helmond ingezet te worden vinden we belangrijk.

Jouw inbreng

 • Tenminste in het bezit van een relevant Hbo beroepsdiploma en minimaal 2 jaar werkervaring in een soort gelijke functie.
 • Geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).
 • Bekend met contextueel theoretische uitgangspunten en het vermogen tot invoegen in uiteenlopende gezinssituaties
 • Kennis en ervaring op het gebied van pleegzorg en/of gezinsbegeleiding.
 • Kennis en ervaring met hulpverlening binnen complexe netwerken in crisissituaties.
 • Een zelfstandige, planmatige en methodische werkwijze.
 • Activerend en ondersteunend, evenals de bereidheid om flexibel te werken.
 • In het bezit van een geldig rijbewijs en een auto.

Ons aanbod

Als medewerker van Combinatie Jeugdzorg maak je deel uit van een zelforganiserend team met veel expertise. Op frequente basis vinden intervisie, casuïstiekbespreking en reflectie met elkaar plaats, waarbij professionele ontwikkeling centraal staat. Er is ruimte om met elkaar te reflecteren, met en van elkaar te leren en te werken aan kwaliteitsontwikkeling. Je deelt je eigen werk zelf in en wordt hierin optimaal gefaciliteerd.

 • CAO Jeugdzorg. Schaal 9 met een minimum van €2603- en een maximum van €3888,- bij een fulltime dienstverband (36 uur).
 • Een contract voor bepaalde tijd voor de duur van een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Een laptop en mobiele telefoon.
 • Ruimte om werktijden en -dagen flexibel in te richten.
 • Breed scala op de werkvorm toegespitste opleidings- en ontwikkelmogelijkheden.
 • Pensioenregeling van Zorg & Welzijn en een dertiende maand.
 • Uitgebreid intern scholingsaanbod!

Dit zijn wij!

Combinatie Jeugdzorg helpt kinderen, jongeren en hun gezinnen bij complexe vragen over opvoeden en opgroeien. Onze behandeling is gericht op het gezin en de naaste omgeving van het gezin. Samen werken we zoveel mogelijk in de thuissituatie, waar nodig gecombineerd met hulp op een van onze locaties. Ook is (tijdelijke) opvang mogelijk in een pleeggezin of gezinshuis.

Wij gunnen elk kind een thuis & toekomst. Samen met het gezin zoeken we naar oplossingen die een stevige basis vormen om samen verder te gaan, nu en in de toekomst.

Onze organisatie werkt vooral in Zuidoost-Brabant en Midden-Limburg. We hebben hoofdlocaties in Eindhoven, Helmond, Veldhoven en Heibloem en ongeveer 30 kleinere locaties verspreid over de regio. Ook onze circa 450 pleeggezinnen wonen vooral in deze regio. Kijk voor meer informatie ook eens op onze website: https://www.combinatiejeugdzorg.nl.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende