Wij vragen

Voor de woonlocatie van Convivio (zorg voor ouderen met dementie) in Tilburg, Noord-Brabant, zijn wij op zoek naar een verzorgende IG. De verzorgende is verantwoordelijk voor de persoonlijke en specifiek verpleegkundige verzorging van cliënten, gericht op kwaliteit van leven.

Werkzaamheden

 • Het observeren van ontwikkelingen in de individuele situatie van cliënten en het beoordelen of de bestaande zorgafspraken toereikend zijn. Het formuleren van voorstellen voor aanpassingen van de zorg voor individuele cliënten en opnemen van vastgestelde aanpassingen in de individuele zorgleefplannen.
 • Het afstemmen van voorbehouden en risicovolle handelingen op de actuele gezondheidssituatie van cliënten en het uitvoeren van voorbehouden en risicovolle handelingen conform protocol.
 • Het signaleren van veranderingen in de mate waarin cliënten zichzelf kunnen redden met algemeen dagelijks levensverrichtingen. Het inschatten van mogelijke verbeteringen in en het stimuleren van cliënten tot meer zelfredzaamheid. Het verzorgen van cliënten en het maken van afspraken met verzorgende, stagiaires, vrijwilligers en cliënten voor de dagelijkse zorg.
 • Het beoordelen van het welzijn van cliënten. Het stimuleren van activiteiten die het welzijn van cliënten bevorderen. Het onderhouden van een vertrouwensrelatie met cliënten.
 • Het verzamelen en documenteren van gegevens over de gezondheid en de ontwikkeling van cliënten. Het vormen van een beeld over de actuele situatie van cliënten. Het geven van informatie aan verwanten van cliënten en aan andere zorgverleners.
 • Het begeleiden van en overdragen van kennis en vaardigheden aan (nieuwe) medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. Het beoordelen of deze medewerkers in staat zijn de zorg zelfstandig te verlenen.

Ons aanbod

Convivio kleinschalig wonen voor ouderen met dementie is een thuis waar bewoners zich veilig voelen. De sfeer, gewoontes en behoeftes staan centraal. Vanuit de relatie en interactie geven we een zinvolle en menswaardige invulling aan de dag waarbij de regie zoveel mogelijk bij hen wordt gelaten.

Vanuit onze kernwaarden houden we bewoners actief door middel van actieve, creatieve en inspirerende activiteiten. De behoefte aan het type zorg zoals geboden door Convivio zal in de nabije toekomst alleen maar toenemen. Convivio biedt veiligheid, huiselijkheid en een prettige humane interactie voor een menswaardige oude dag. Momenteel zit Convivio Wonen in Huis Convivio, een prachtig pand waar 17 bewoners wonen.

Wij vragen

 • Kennis van verzorging individuele gezondheidszorg op mbo-niveau-3
 • Kennis van (psycho) somatische of (psycho) geriatrische ziektebeelden en voorbehouden en risicovolle handelingen.
 • Kennis van de zorgvisie, het zorgproces, de werkorganisatie rond de cliënt en de richtlijnen en protocollen voor de verzorging van cliënten.
 • Sociale vaardigheid voor het op respectvolle wijze verzorgen van cliënten en het overbrengen van kennis en vaardigheden.
 • Uitdrukkingsvaardigheid voor het geven van informatie over de gezondheid en de ontwikkeling van cliënten aan behandelaars en verwanten.

Functie-eisen

 • Diploma verzorgende mbo-niveau 3
 • Affiniteit met ouderen
 • Communicatieve vaardigheden
 • Kunnen samenwerken
 • Proactief
 • Geen probleem hebben met wisselende diensten en nachtdiensten
 • 24 tot 32 uur per week beschikbaar

Deze vacature is verlopen