Wij vragen

De Riethorst Stromenland, een organisatie waarin we samen dromen laten uitkomen door te doen waar we goed in zijn, namelijk oprechte aandacht voor onze klant hebben. Met een enorme bevlogenheid, omdat we weten dat we een verschil kunnen maken.

Wij zijn op zoek naar bevlogen flexibele verpleegkundigen die graag bij De Riethorst Stromenland werkzaam willen zijn. Als verpleegkundige coördineer je de zorg volgens de gemaakte afspraken uit het individuele zorgleefplan en geef je ook uitvoering aan deze zorg. Je draagt tijdens de voorkomende beschikbaarheidsdiensten bij aan de eindverantwoordelijkheid en hebt in het kader van de werkuitvoering contacten met collega’s, behandelaars, klanten en hun klantsysteem. Natuurlijk kunnen wij uitgebreid beschrijven wat wij nodig hebben, maar we gaan er vanuit dat onze ideale toekomstige verpleegkundigen bekend zijn met de hulpverlening die onderdeel uitmaakt van dit profiel. Er zijn natuurlijk een aantal kernwaarden die voor ons van levensbelang zijn zoals geduld, luistervaardigheden en inlevingsvermogen waardoor je in staat bent om bevlogenheid, oprechte aandacht en samenspel waar te maken. Je blijft altijd kritisch t.a.v. de hulpvraag van de klant. Door keuzes te maken en dus deze dromen na te streven, maken wij uiteindelijk samen het verschil ten aanzien van de totale zorgverlening.

Ons aanbod

We hebben de intentie om een dienstverband voor onbepaalde tijd aan te gaan.

Klik voor de actuele vacatures op de volgende link: https://www.deriethorststromenland.nl/organisatie/vacatures/vacature-verpleegkundigen-drs.html

Op de website www.deriethorststromenland.nl/wonen-met-zorg vind je meer informatie over de diverse afdelingen en locaties.

Interesse?

Over De Riethorst Stromenland!
Zorgorganisatie De Riethorst Stromenland is er voor mensen met ondersteuningsvragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Hierbij richten we ons op de kwaliteit van leven van onze klanten. We stimuleren de zelfredzaamheid zo veel mogelijk, zodat onze klanten de regie over hun eigen leven hebben en zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.


Het aanleveren van een verklaring omtrent gedrag (VOG) is bij indiensttreding een verplicht onderdeel voor externe kandidaten

Vorige Volgende