Wij vragen

De Riethorst Stromenland, een organisatie waarin we samen dromen laten uitkomen door te doen waar we goed in zijn, namelijk oprechte aandacht voor onze klant hebben. Met een enorme bevlogenheid, omdat we weten dat we een verschil kunnen maken.

Wij zijn op zoek naar bevlogen flexibele helpenden die graag bij De Riethorst Stromenland werkzaam willen zijn. Natuurlijk kunnen wij uitgebreid beschrijven wat wij nodig hebben maar we gaan er vanuit dat onze ideale toekomstige helpenden bekend zijn met de hulpverlening die onderdeel uitmaakt van dit profiel. Er zijn natuurlijk een aantal kernwaarden die voor ons van levensbelang zijn zoals geduld, luistervaardigheden en inlevingsvermogen waardoor je in staat bent om bevlogenheid, oprechte aandacht en samenspel waar te maken. Je blijft altijd kritisch t.a.v. de hulpvraag van de klant. Door keuzes te maken en dus deze dromen na te streven, maken wij uiteindelijk samen het verschil ten aanzien van de totale zorgverlening.

Ons aanbod

Klik op de volgende link voor onze actuele vacatures voor de functie helpende: https://www.deriethorststromenland.nl/organisatie/vacatures/vacature-helpenden-drs.html

Interesse?

Over De Riethorst Stromenland!
Zorgorganisatie De Riethorst Stromenland is er voor mensen met ondersteuningsvragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Hierbij richten we ons op de kwaliteit van leven van onze klanten. We stimuleren de zelfredzaamheid zo veel mogelijk, zodat onze klanten de regie over hun eigen leven hebben en zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

Op de website www.deriethorststromenland.nl/wonen-met-zorg vind je meer informatie over de diverse afdelingen en locaties.

De functie helpende wordt bij ons ook wel woonzorgassistent genoemd.

Het aanleveren van een verklaring omtrent gedrag (VOG) is bij indiensttreding een verplicht onderdeel voor externe kandidaten.