Wij vragen


Wie ben jij en wat ga je doen

Wij zoeken meerdere wijkverpleegkundigen (hbo) voor diverse wijken in Tilburg (mininaal 28 uur p/w, vast dienstverband)

De werkzaamheden van de wijkverpleegkundige zijn onderverdeeld in de volgende rollen:

Netwerken
De wijkverpleegkundige onderhoudt een breed netwerk van in- en externe contacten en heeft een actieve rol bij diverse (multidisciplinaire) overleggen en netwerkbijeenkomsten. De wijkverpleegkundige is op de hoogte van de sociale kaart, is zichtbaar en laagdrempelig bereikbaar.

Indiceren
De wijkverpleegkundige stelt samen met de cliënt verpleegkundige diagnoses, doelen en interventies vast (OMAHA methodiek) en voert preventieve activiteiten uit zoals huisbezoeken, adviseren, instructie en voorlichting geven aan de (potentiele) cliënt en het cliëntsysteem.

Ontwikkelen
Neemt initiatief tot en levert een bijdrage aan de ontwikkeling, uitvoering, voortgang en kwaliteit van (nieuwe) werkwijzen binnen de zorg, zowel binnen als buiten De Wever.

Vakinhoudelijk sturen
Signaleert een tekort aan kennis in de beroepspraktijk en onderneemt actie om die te verhelpen. Heeft binnen het team een consultfunctie, coacht, begeleidt, instrueert, adviseert, motiveert en stimuleert met betrekking tot de voortgang en kwaliteit van de zorgverlening.
De wijkverpleegkundige begeleidt de BOL- en BBL-studenten en coacht andere werk(-proces)begeleiders.

Zorg regisseren
De wijkverpleegkundige neemt de regie, de coördinatie en de verantwoording op zich om tot passende interventies te komen en waarborgt de continuïteit van zorg.

Zorg verlenen
De wijkverpleegkundige verleent preventieve, curatieve en palliatieve zorg en begeleiding in alle voorkomende situaties.

Meer weten?

Bel met Carla Eichhorn, Manager Wijkteams en Dagbesteding op 06 83 09 76 36 .

Wat kun je van ons verwachten

 • Een uitdagende baan met volop mogelijkheden je verder te ontwikkelen.
 • Een salaris van €2.762,34 - €3.707,64 per maand volgens cao VVT FWG50 bij een 36-urige werkweek. Een aanloopperiodiek kan van toepassing zijn op het startsalaris.
 • Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor minimaal 28 uur gemiddeld per week.
 • Uitstekende arbeidsvoorwaarden.

Jouw kennis en vaardigheden

Wat heb je nodig als wijkverpleegkundige?

 • Communicatief vaardig
 • Stressbestendig
 • Samen werken
 • Organiserend vermogen
 • Kwaliteitsgericht
 • Flexibiliteit
 • Willen leren, verbeteren en ontwikkelen
 • Zelfstandig
 • Besluitvaardig

Dit ben jij

 • Je bent een toegankelijke persoonlijkheid die dicht bij de mensen in de wijk staat.
 • Je vindt het leuk om bij mensen met verschillende zorgvragen en achtergronden over de vloer te komen en past je makkelijk aan.
 • Je voelt haarfijn aan wat de cliënt van je verwacht en betrekt hem bij wat je doet.
 • Naast de verpleegkundige zorg voor je eigen cliënten, ben je er ook voor de andere wijkbewoners. Ze kunnen bij jou terecht met kleine en grote zorgvragen. Tijdens deze contacten ben jij heel alert op signalen van een mogelijke zorgvraag. Zie je dat De Wever niet verder kan helpen, dan weet jij wel welke zorgpartner dat wel kan.
 • Je zorgt ervoor dat de lijntjes met de huisartsen, ziekenhuizen en sociale hulpverlening kort zijn en steekt veel energie in het versterken van de samenwerking in de wijk.
 • Naast deze zorgtaken en de contacten in de wijk pak jij ook graag andere werkzaamheden op die ook geregeld moeten worden binnen het team, zoals b.v. een teamtraining. Doordat we werken in zelfstandige teams heb je veel eigen verantwoordelijkheid en er wordt dan ook van je verwacht dat je deze verantwoordelijkheid pakt. Daarbij wordt van alle teamleden flexibiliteit verwacht zodat zowel de zorgtaken als de teamtaken evenredig verdeeld worden binnen het team. Daarnaast wil je jezelf en je collega's continu verbeteren en doorontwikkelen.

Opleidingseisen:

 • HBO-V niveau 5/6 met BIG registratie.
 • Je kunt vakbekwaam indiceren.

Kom je bij ons werken, dan vragen wij je om een 'Verklaring Omtrent het Gedrag' (VOG). De kosten hiervoor worden door ons vergoed.

'Eigen regie en eigen activiteit maken gelukkig'
'Samen vinden we een oplossing'
'We hebben een positieve houding'
'Leefwereld is leidend voor systeemwereld'

Dit zijn de vier oneliners met onze visie. Deze zijn te zien in een mooi animatiefilmpje: https://youtu.be/PMFR1x7yZe0

Waar werk je
De Wever Thuis is georganiseerd in 9 kleine thuiszorg-teams en Mobiel Zorg Team (MZT). Samen zijn wij op weg naar zelfstandige teams. De teams worden aangestuurd op te behalen doelen en resultaten door een manager zelfstandige teams De Wever Thuis en worden ondersteund in hun functioneren en ontwikkeling door een teamcoach.
In ieder wijkteam werkt minimaal één wijkverpleegkundige. Een wijkteam levert zorg aan gemiddeld 50/60 cliënten.
De wijkteams functioneren binnen de kaders van De Wever Thuis. De kaders vormen tezamen met de vier oneliners van De Wever het uitgangspunt. De wijkverpleegkundige heeft een belangrijke, coördinerende rol binnen het team.

Contractvoorwaarden
Onbepaalde tijd

503024

Vorige Volgende