Diagnovum

Diagnovum is een 1e-lijns diagnostisch centrum. Zij organiseert in de regio’s Midden-Brabant, West-Brabant en Zeeland de medische diagnostiek voor huisartsen, verloskundigen, trombosedienst en medisch specialisten. Zij maakt hiervoor gebruik van de infrastructuur van de regionale ziekenhuizen. 

Diagnovum staat voor: 

  • Kwaliteit: kwalitatief, hoogwaardige, betrouwbare diagnostiek
  • ‘Zorg in de buurt’: bloedafname bij de patiënt thuis of altijd een prikpost in de buurt
  • Samenwerken: verbindt huisarts en medisch specialist in het ziekenhuis
  • Ontzorgen: biedt service aan de huisarts en ontzorgt patiënten door snelle uitslagen

Dit doet zij met een team van enthousiaste en professionele medewerkers.

Locaties

Diagnovum

Ringbaan Zuid 42
5022 PN  Tilburg
Eerstelijns- en huisartsenzorg
Ringbaan Zuid 42
5022 PN
 Tilburg