Dichterbij logo

Over de organisatie

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Dichterbij, Uden Veghel e.o. is momenteel actief in de gemeentes Uden, Veghel, Schijndel, St. Oedenrode, Bernheze en Landerd.   Wij bieden ondersteuning op de gebieden: wonen, dagbesteding, vrijetijdsbesteding.

Dichterbij ondersteunt – in het stroomgebied van de Maas – mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en verwanten. We helpen onze cliënten met het nastreven van hun dromen, want dromen geven richting aan persoonlijke groei. We zorgen voor de middelen, relaties en begeleiding die de cliënt nodig heeft om met vertrouwen uitdagingen tegemoet te treden. En creëren zo kansen om voldoening te halen uit het dagelijks leven.

Medewerkers van Dichterbij ondersteunen mensen met een verstandelijke beperking bij het ontdekken van zichzelf en de wereld. Ze grijpen de kans om – met vakmanschap en intuïtie – aan te sluiten op de individuele vragen van elke cliënt. Door de ontplooiing van haar medewerkers aan te moedigen, reikt Dichterbij voortdurend naar een hogere kwaliteit van dienstverlening. Je kunt alleen het beste van jezelf geven, als je het beste van jezelf kunt worden.

Dichterbij streeft actief naar een ongedeelde maatschappij, waaraan mensen met een verstandelijke beperking vrij en volwaardig deelnemen. We stimuleren de samenleving om hun mogelijkheden en talenten te ontdekken en benutten. Door randvoorwaarden voor ontmoetingen te scheppen, nodigt Dichterbij iedereen uit om samen het volle leven te vieren.

Dichterbij stelt haar ambities hoog in de overtuiging dat wie het ultieme nastreeft, het hoogst haalbare kan realiseren.

Locaties

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Dichterbij

Werken bij

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

De medewerker van Dichterbij
• staat midden in het leven;
• heeft aandacht voor het levensbeschouwelijke;
• ontleent daaraan de richting voor zijn dagelijks handelen;
• ervaart werken met mensen met een verstandelijke beperking als een deel van de zingeving van zijn of haar bestaan;
• heeft een persoonlijke visie, geworteld in de visie van Dichterbij.

De medewerker van Dichterbij:
• neemt de cliënt als mens serieus;
• ziet de cliënt serieus als cliënt;
• onderhoudt een professionele relatie met de cliënt;
• denkt en handelt primair vanuit het belang van de cliënt;
• is zich ervan bewust dat de kwaliteit van dienstverlening in de één-op-één relatie met de cliënt wordt bepaald.

Jouw rol als medewerker verschilt per situatie, afhankelijk van de vraag, afhankelijk van de mogelijkheden, afhankelijk van de beperkingen van de cliënt. Als medewerker kun je de volgende rollen vervullen:
• ondersteuner, verpleger en/of verzorger;
• contactpersoon tussen de cliënt, zijn netwerk en de leefomgeving;
• behandelaar;
• verbindingsschakel met het maatschappelijk leven;
• iemand die richting geeft.

Regievoerende medewerker 
Een cliënt die de regie voert, al dan niet met ondersteuning vanuit zijn netwerk, vraagt een medewerker die regie voert. 
• De medewerker is een vakman die waardering geniet omdat hij methodisch te werk gaat en werkzame oplossingen aanbiedt.
• De medewerker beschouwt het individueel plan van de cliënt als een dynamisch groeidocument.
• Geniet van de resultaten.
• Handelt zonder ‘maren & bezwaren’ op te werpen.

De cliënt ervaart de diensten van de medewerker van a tot z als een beleving, als een toegevoegde waarde!
We dagen elke medewerker uit.

Leren bij

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up
Dichterbij streeft ernaar haar medewerkers te ondersteunen om het beste uit zichzelf naar boven te halen.

• Dichterbij staat voor:
 - continuïteit in werkgelegenheid;
 - naast algemene, ook zeer specialistische functies;
 - uitgebreide mogelijkheden qua loopbaanontwikkeling;
 - opleidingen en bijscholing.
• Ze biedt medewerkers de mogelijkheid een zoektocht te ondernemen op het gebied van persoonlijke zingeving.
• Ze is leeftijd- en levensloopbewust.
• Zorgt goed voor jonge en oude medewerkers.
• Benut kwaliteiten en ervaring van ouderen.

Kies je voor de verzorging, dan vind je het leuk om voor mensen te zorgen. Elke dag leer je nieuwe mensen kennen. Het werk bestaat uit huishoudelijke, verzorgende en begeleidende taken. Eigenlijk help je mensen met datgene wat ze zelf niet meer kunnen doen. Je leert in deze opleiding hoe je met mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking begeleidt bij dagelijkse dingen zoals eten, aankleden etc.
 
De mensen met beperkingen (gehandicapten) met wie je werkt, wonen in een instelling of in kleinschalige woonvoorzieningen in de wijk omdat zij niet voor zichzelf kunnen zorgen. Je moet het dus leuk vinden een stukje van die zorg over te nemen, van helpen met wassen tot het smeren van een boterham. Daarvoor heb je een praktische inslag nodig.

Een belangrijke taak is ook dat je bewoners motiveert zoveel mogelijk zelfstandig te doen. Daarvoor moet je je goed kunnen inleven in hun mogelijkheden, en ben je in staat mensen te motiveren. Je vindt het daarnaast leuk om met groepen mensen om te gaan en kan daarbinnen je aandacht goed verdelen.
Je moet problemen kunnen signaleren, dus het is belangrijk dat je oplettend en alert bent. Je kunt goed luisteren, bent consequent en hebt bij wijze van spreken een zesde zintuig waarmee je aanvoelt wat er leeft.

Dit is vooral belangrijk bij mensen die zich verbaal minder goed kunnen uitdrukken.

Als verzorgende kun je in de gehandicaptenzorg werken bij Dichterbij. Er zijn verschillende soorten opleidingen binnen de gehandicaptenzorg die worden geboden door verschillende opleidingsinstituten.

Dichterbij en de ROC de Leijgraaf

Dichterbij biedt zorg - en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en hun directe omgeving. In zeven regio's en twee locaties ondersteunen we volwassenen op het gebied van wonen, werken en welzijn.
Medewerkers van Dichterbij ondersteunen mensen met een verstandelijke beperking bij het ontdekken van zichzelf en de wereld. Ze grijpen de kans om - met vakmanschap en intuïtie - aan te sluiten op de individuele vragen van elke cliënt.
Door de ontplooiing van haar medewerkers aan te moedigen, reikt Dichterbij voortdurend naar een hogere kwaliteit van dienstverlening. Je kunt alleen het beste van jezelf geven, als je het beste van jezelf kunt worden. Om dit te kunnen bereiken werkt Dichterbij en ROC de Leijgraaf samen een opleiding.
ROC de Leijgraaf is een school voor middelbaar beroepsonderwijs. Zij verzorgen naast dagonderwijs ook BBL-opleidingen ( BBL = Beroeps Begeleidende Leerweg). Dichterbij en ROC de Leijgraaf biedt jou een opleiding en een baan. Voor deze opleiding wil dat zeggen dat je in dienst treedt bij Dichterbij en één dag in de week naar school komt.

Contactpersoon

Vrijwilligerswerk

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk binnen Dichterbij? Laat het ons weten!
Medewerkers van Dichterbij ondersteunen mensen met een verstandelijke beperking bij het ontdekken van zichzelf en de wereld. Ze grijpen de kans om – met vakmanschap en intuïtie – aan te sluiten op de individuele vragen van elke cliënt. Ook onbetaalde medewerkers (vrijwilligers) leveren een belangrijke bijdrage. Of het nu een één-op-één situatie betreft, het meehelpen in een groep of het assisteren bij vrijetijdsbesteding, de inzet van vrijwilligers is vaak van onschatbare waarde. Mede hierdoor is het mogelijk om het sociale netwerk van cliënten te vergroten, waardoor zij in de gelegenheid worden gesteld om mee te doen in de maatschappij. 

Wat hebben wij te bieden?
Vrijwilligers kunnen bij Dichterbij rekenen op ondersteuning en begeleiding, onkostenvergoeding, een ongevallen- en WA-verzekering, een vrijwilligersovereenkomst en mogelijkheden voor scholing.

Contactpersoon

Vacatures Dichterbij ({{numVacatures}})

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Bekijk de 13 actuele vacatures van Dichterbij en vind de baan die bij jou past.

Wil je als eerste op de hoogte worden gesteld van nieuwe vacatures van Dichterbij? en maak een vacature alert aan.

{{loc.title}}
Op dit moment heeft Dichterbij geen vacatures open staan.

Vrijwilliger vacatures Dichterbij ({{numVrijwilligers}})

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up
{{loc.title}}

Op dit moment heeft Dichterbij geen vrijwilliger vacatures open staan.